Du kan velge plasseringen av videoen for den aktive taleren i nedlastede MP4-møteopptak. Denne innstillingen gjelder opptak fra Webex Meetings og Webex Events. Denne innstillingen gjelder ikke for ARF-formatet (Webex Advanced Recording Format).


 

Denne funksjonen må være aktivert for nettstedet ditt.

1

Fra kundevisningen i går du til Tjenester .https://admin.webex.com

2

Velg Nettsteder under Møte, velg nettstedet ditt, og velg deretter Konfigurer nettsted.

3

Under Vanlige innstillinger velger du Områdealternativer. Velg deretter ett av følgende alternativer for høyttalerens videoposisjon:

  • Innvendig ramme – Videoen vises øverst til høyre og overlapper møteskjermen.

  • Utvendig ramme – Videoen vises øverst til høyre på møteskjermen, uten overlapping.