Możesz wybrać pozycję wideo dla aktywnego mówcy w pobranych nagraniach spotkań MP4. To ustawienie dotyczy nagrań z Webex Meetings i Webex Events. To ustawienie nie ma zastosowania do formatu Webex Advanced Recording Format (ARF).


Ta funkcja musi być włączona dla Twojej witryny.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.commenu , przejdź do Usługi .

2

W obszarze Spotkaniewybierz pozycję Witryny, wybierz witrynę, a następnie wybierz pozycję Konfiguruj witrynę.

3

W obszarze Ustawieniatypowe wybierz pozycję Opcje witryny, a następnie wybierz jedną z następujących opcji pozycji wideo głośnika:

  • Wewnątrz ramki— klip wideo pojawi się w prawym górnym rogu i nałoży się na ekran spotkania.

  • Poza ramką— klip wideo jest wyświetlany w prawym górnym rogu ekranu spotkania, bez nakładania się na siebie.