Du kan välja var videon med den aktiva talaren ska visas i nedladdade mötesinspelningar i MP4-format. Den här inställningen gäller inspelningar från Webex Meetings och Webex Events. Den här inställningen gäller inte formatet Webex Advanced Recording Format (ARF).


Den här funktionen måste vara aktiverad på din webbplats.

1

Från kundvyn i går https://admin.webex.comdu till Tjänster .

2

Under Möte väljer du Webbplatser, markerar din webbplats och väljer sedan Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningarväljer du Webbplatsalternativoch sedan ett av följande alternativ för talarens videoposition:

  • Inuti bildrutan– Videon visas i det övre högra hörnet och överlappar mötesskärmen.

  • Utanför ram– Videon visas högst upp till höger på mötesskärmen utan överlappning.