V stiahnutých záznamoch schôdze vo formáte MP4 si môžete vybrať polohu videa pre aktívneho rečníka. Toto nastavenie platí pre nahrávky z Webex Meetings a Webex Events. Toto nastavenie sa nevzťahuje na Webex Formát Advanced Recording Format (ARF).


 

Táto funkcia musí byť povolená pre vaše stránky.

1

Z pohľadu zákazníka v , ísť do Služby .https://admin.webex.com

2

Pod Stretnutie, vyberte Stránky, vyberte svoju lokalitu a potom vyberte Konfigurovať stránku.

3

Pod Spoločné nastavenia, vyberte Možnosti lokalitya potom vyberte jednu z nasledujúcich možností pre polohu videa reproduktora:

  • Vnútorný rám—Video sa zobrazí v pravom hornom rohu a prekrýva obrazovku stretnutia.

  • Vonkajší rám– Video sa zobrazí v pravom hornom rohu obrazovky stretnutia bez prekrývania.