Poziciju video zapisa aktivnog govornika možete odabrati na preuzetim MP4 snimcima sastanaka. Ova postavka se odnosi na snimke iz Webex sastanaka i Webex događaja. Ova postavka se ne primenjuje na Webex Advanced Recording Format (ARF) format.


Ova funkcija mora biti omogućena za vašu lokaciju.

1

Iz prikaza klijenta u programu https://admin.webex.com, idite na usluge .

2

U okviru Sastanakizaberite stavku Lokacije, odaberite lokaciju, a zatim izaberite stavku Konfiguriši lokaciju.

3

U okviru Uobičajenepostavke izaberite stavku Opcijelokacije, a zatim odaberite jednu od sledećih opcija za video poziciju govornika:

  • Inside Frame– Video zapis se pojavljuje u gornjem desnom uglu i preklapa ekran sastanka.

  • Spoljni okvir– Video zapis se pojavljuje u gornjem desnom delu ekrana sastanka, bez preklapanja.