CSV-filformat for Cisco Webex-brukerkontoer

Før du importerer brukerkontodata i en CSV-fil, oppretter du en sikkerhetskopifil av de eksisterende brukerkontoene ved å eksportere dataene. Du trenger bare å importere data for kontoene du legger til eller oppdaterer.

 • Alle eksporter (rapport, bruker, kontakter) eksporteres i UTF-16LE-format (Unicode tabulatordelt tekst). Alle importer støtter CSV (bare for data på engelsk) og Unicode tabulatordelt tekst (for ikke-engelske data og data med blandet språk).

 • En CSV-fil må inneholde kolonneoverskrifter øverst i filen. Når du oppretter en CSV-fil med et regnearkprogram, for eksempel Microsoft Excel, må du forsikre deg om at kolonneoverskriftene befinner seg i regnearkets første rad. Kolonneoverskrifter må vises nøyaktig slik de er angitt i delen Felt for kontoinformasjon.

 • Det kreves noe brukerkontoinformasjon, som angitt i delen Felt for kontoinformasjon. Inkluder alle kolonneoverskrifter for obligatoriske felt.

 • Vi anbefaler deg å opprette en CSV-filmal. Malen bidrar til å sikre at CSV-filen inneholder alle nødvendige kolonneoverskrifter, i riktig format.

 • En CSV-fils kontoinformasjonsfelt skiller ikke mellom store og små bokstaver. Derfor kan du angi verdier i store og små bokstaver – eller bruke en kombinasjon av begge. Verdiene som vises i brukerens profil på nettstedet ditt, vises når du skriver dem inn i CSV-filen. Hvis de vil logge på kontoene sine, må brukerne skrive inn standardpassordene nøyaktig slik du angir dem i CSV-filen.

 • Se delen Felt for kontoinformasjon hvis du vil ha informasjon om hvordan du formaterer brukerkontoinformasjonen.

 • Når du er ferdig med å angi brukerkontoinformasjonen, lagrer du regnearket som en CSV-fil.

 • Hvis du angir feil informasjon for en brukerkonto, kan ikke Webex Site Administration opprette kontoen. Webex Site Administration genererer en liste over oppføringer for kontoer den ikke kunne opprette, inkludert årsaken til hver feil. Du kan laste ned en fil som inneholder disse oppføringene til datamaskinen din, for referanse eller for å korrigere feilene direkte i filene.

Opprette en CSV-filmal

Når du eksporterer CSV-filen, får du en grunnlinje eller mal som du kan bruke til å legge til nye brukere. Du kan også bruke filen til å redigere brukerkontoer satsvis.

1

Logg på Webex Site Administration, og gå til Brukeradministrasjon > Importer/eksporter brukere.

2

Velg Eksporter på siden Importer/eksporter brukere satsvis.

Det vises en melding som bekrefter mottak av forespørselen. Du mottar en e-postmelding når eksportprosessen er fullført.

3

Klikk på koblingen i e-postmeldingen, og åpne den eksporterte filen i et regnearkprogram, for eksempel Microsoft Excel.

4

Hvis du bare vil legge til nye brukerkontoer, sletter du eventuelle kontodata som den eksporterte filen inneholder.

Sletting av disse dataene påvirker ikke eksisterende kontoer når du laster opp CSV-filen til Webex Site Administration.

Åpne en CSV-fil i Microsoft Excel, og behold de innledende nullene

1

Åpne en ny, tom Excel-arbeidsbok, og klikk på Data-fanen.

2

I kategorien Hent eksterne data velger du Fra tekst.

3

Bla til CSV-filens plassering, velg filen og klikk på Importer.

4

Velg Skilletegn under Opprinnelig datatype, og klikk deretter på Neste.

5

Under Skilletegn merker du av for Tabulator og klikker på Neste.

6

Velg Tekst under Kolonnedataformat.

7

Velg alle kolonnene under Forhåndsvisning av data.


 

Velg den første kolonnen, hold nede Shift, og klikk deretter på den siste kolonnen.

8

Klikk på Fullfør.

9

Velg hvor du vil plassere dataene i Importer data-vinduet, og klikk på OK.

Lagre en CSV-fil i Microsoft Excel, og behold de innledende nullene

1

Velg cellen eller celleområdet du vil formatere når CSV-filen er åpnet i Excel.

2

Velg Hjem-fanen.

3

Klikk på Nummerformat-ikonet () i NummerFormater celler: Nummerbilde-gruppen.

4

I Formater celler-vinduet velger du Nummer-fanen og deretter Egendefinert fra kategorilisten.

5

I Type-boksen skriver du inn nummerformatet, for eksempel 000-000-0000 for et telefonnummer.

6

Klikk på OK.

7

Velg Fil-fanen, velg Lagre som, velg plasseringen der CSV-filen skal lagres, og klikk på Lagre i Lagre som-vinduet.

Felt for kontoinformasjon

Felt

Beskrivelse

AccessAnywhere

(Valgfritt) Gjelder bare for kontoer du har angitt PRO for, i feltet Min Webex. Angir om brukeren kan konfigurere og få tilgang til eksterne datamaskiner med Access Anywhere. Dette feltet kan inneholde én av følgende verdier:

 • Y: Angir at Mine datamaskiner er tilgjengelig i brukerens Min Webex-område, slik at brukeren kan konfigurere eksterne datamaskiner på nettstedet ditt.

 • N: Angir at Mine datamaskiner er tilgjengelig i brukerens Min Webex-område, slik at brukeren ikke kan konfigurere eksterne datamaskiner på nettstedet ditt.

  Hvis feltet er tomt, brukes Y som standard.

Aktiv

(Obligatorisk) Angir om en brukerkonto er aktiv eller inaktiv. Kontoen må være aktiv for at en bruker skal kunne være vert for Webex-møter, opplæringsøkter, støtteøkter eller hendelser. Dette feltet kan inneholde én av følgende verdier:

 • Y: Brukerkontoen er aktiv.

 • N: Brukerkontoen er inaktiv.

  Hvis feltet er tomt, er standardverdien Y.

AdditionalComputers

(Valgfritt) Gjelder bare for kontoer du har angitt PRO for, i feltet Min Webex og Y for AccessAnywhere-feltet. Angir antallet ytterligere datamaskiner du vil tillate brukeren å konfigurere for Access Anywhere på nettstedet ditt. Skriv bare inn tall i dette feltet. Hvis du ikke vil tildele flere datamaskinen til en brukerkonto, kan du la dette feltet stå tomt.


 
 • Møtetjenestekontrakten din bestemmer det totale antallet ytterligere datamaskiner. Se siden Legg til bruker eller Rediger bruker i Webex Site Administration for å finne antallet gjenværende datamaskiner som kan tildeles brukerkontoer.

Hvis du overskrider det totale antallet ytterligere datamaskiner for nettstedet, kan det hende at Webex Site Administration ikke kan opprette eller oppdatere alle kontoene du tildelte ytterligere datamaskiner for. Dette er avhengig av nettstedskonfigurasjonen.

Hvis feltet er tomt, brukes 0 som standard.

Ekstra lagringsplass for opptak

(Valgfritt) Angir antall megabyte (MB) ekstra lagringsplass som skal tildeles brukeren for lagring av nettverksbaserte opptaksfiler. Skriv bare inn tall i dette feltet. Hvis du ikke vil tildele ekstra lagringsplass til en brukerkonto, kan du la dette feltet stå tomt.

Standardverdien er 0 hvis du lar dette feltet stå tomt.

AdditionalStorage

(Valgfritt) Gjelder bare for kontoer du har angitt PRO for, i feltet Min Webex og Y for Mine mapper-feltet. Angir antall megabyte (MB) ekstra lagringsplass du vil tildele brukeren for lagring av filer på nettstedet. Skriv bare inn tall i dette feltet. Hvis du ikke vil tildele ekstra lagringsplass til en brukerkonto, kan du la dette feltet stå tomt.


 
 • Møtetjenestekontrakten bestemmer den totale mengden ekstra lagringsplass. Se siden Legg til bruker eller Rediger bruker i Webex Site Administration for å finne ut hvor mye gjenværende lagringsplass som kan tildeles brukerkontoer.

 • Hvis du overskrider den totale mengden ekstra lagringsplass for nettstedet, kan det hende at Webex Site Administration ikke kan opprette eller oppdatere alle kontoene du tildelte ekstra lagringsplass for. Dette er avhengig av nettstedskonfigurasjonen.

  Hvis feltet er tomt, brukes 0 som standard.

Adresse1

(Valgfritt) Angir brukerens postadresse.

Verdien forblir tom hvis feltet blir stående tomt.

Adresse2

(Valgfritt) Angir tilleggsinformasjon om brukerens postadresse, om nødvendig.

Verdien forblir tom hvis feltet blir stående tomt.

AP1Callback, AP2Callback

(Valgfritt) Angir personsøkernummeret brukeren vil ringes på.

Hvis feltet er tomt, brukes N som standard.

AP1Callin, AP2Callin

(Valgfritt) Angir personsøkernummeret brukeren må bruke for å ringe inn.

Hvis feltet er tomt, brukes N som standard.

AP1Cntry, AP2Cntry

(Valgfritt) Angir nummeret du taster inn for å ringe en personsøkerbruker som bor i et annet land. Bare angi tall og understrekingstegn (_). Ikke bruk tegnsetting, for eksempel tankestreker eller punktum.

Hvis feltet er tomt, brukes 1 som standard.

AP1Local, AP2Local

(Valgfritt) Angir brukerens personsøkernummer. Dette feltet kan bare inneholde tall. Ikke bruk tegnsetting, for eksempel tankestreker eller punktum.

Verdien forblir tom hvis feltet blir stående tomt.

CellCallback

(Valgfritt) Angir linjenummeret for brukerens mobiltelefonnummer. Dette feltet kan bare inneholde tall.

Hvis feltet er tomt, brukes N som standard.

CellCallin

(Valgfritt) Angir mobiltelefonnummeret som brukeren vil ringes på.

Hvis feltet er tomt, brukes N som standard.

CellCntry

(Valgfritt) Angir nummeret du må taste inn for å ringe en mobiltelefonbruker som bor i et annet land. Bare angi tall og understrekingstegn (_). Ikke bruk tegnsetting, for eksempel tankestreker eller punktum.

Hvis feltet er tomt, brukes 1 som standard.

CellLocal

(Valgfritt) Angir mobiltelefonnummeret brukeren må bruke for å ringe inn.

Verdien forblir tom hvis feltet blir stående tomt.

Sted

(Valgfritt) Angir stedet der bruker befinner seg.

Verdien forblir tom hvis feltet blir stående tomt.

Land/område

(Valgfritt) Angir landet eller området der brukeren befinner seg.

Verdien forblir tom hvis feltet blir stående tomt.

Custom1-10

(Valgfritt) Du kan gi felter nye navn for å spore informasjon hvis sporingskoder er aktivert på nettstedet. De første fire feltene er Gruppe, Avdeling, Prosjekt og Annet som standard. Den første sporingskoden brukes til fakturering.

Verdien forblir tom hvis feltet blir stående tomt.

DefaultTPSessionType

(Valgfritt) Angir standard TelePresence-økttype, som angitt på brukerens Innstillinger-side.

Hvis feltet er tomt, er verdien økttypen som støtter TelePresence med minimum møtetype-ID.

DefaultVideoDeviceIndex

(Valgfritt) Angir indeksnummeret (fra 1 til 5) for brukerens standard videoenhet.

Verdien forblir tom hvis du lar dette feltet stå tomt.

EditorPrivilege

Støttes ikke lenger. La dette feltet stå tomt og ignorer det i eksportfilen.

E-post

(Obligatorisk) Angir brukerens e-postadresse. En brukers e-postadresse må være unik.

Hvis feltet er tomt, blir du bedt om å angi en e-postadresse.

EnableLiveStreaming

Aktiverer/deaktiverer direktestrømmingsfunksjonen.

 • 0: Deaktiver direktestrømming (standardinnstilling)

 • 1: Aktiver direktestrømming

EventDocument

(Valgfritt) For Forretningsutgave-nettsteder med Cisco Webex Events. Angir om brukeren kan lagre registrerte hendelser på nettstedet. Dette feltet kan inneholde én av følgende verdier:

 • Y: Angir at siden Hendelser som er tatt opp vises i brukerens Min Webex-område, slik at brukeren kan lagre registrerte hendelser på nettstedet ditt.

 • N: Angir at siden Hendelser som er tatt opp ikke vises på brukerens Min Webex-område, slik at brukeren ikke kan lagre registrerte hendelser på nettstedet ditt.

  Hvis feltet er tomt, brukes Y som standard.

Fornavn

(Obligatorisk) Angir fornavnet til brukeren som denne kontoen tilhører.

Hvis feltet er tomt, blir du bedt om å angi et fornavn.

ForceChangePassword

(Valgfritt) Angir at brukeren må endre passordet neste gang de logger inn. Standardverdien for dette feltet i den eksporterte CSV-filen er N, uavhengig av verdien som er lagret i databasen. Hvis verdien i databasen er Y, og du angir verdien til Y i CSV-filen, genererer Webex Site Administration en ny e-post om endring av passord for brukeren. Dette skjer selv om de allerede har endret passordet. For å hindre at overflødige e-postmeldinger sendes til brukere, skal du angi Y-verdien for dette feltet bare hvis ett av følgende er sant:

 • Du vil tvinge en bruker til å endre passordet.

 • Du legger til en ny bruker.


 

Dette feltet gjelder ikke for CI-integrerte nettsteder eller for nettsteder som bruker SSO. La feltet stå tomt for disse nettstedene, eller angi N.

GeneralPriv

(Valgfritt) Angir de generelle rettighetene som brukeren har på Cisco Webex-nettstedet ditt. Dette feltet kan inneholde følgende verdi:

BADM: Angir at brukeren er faktureringsadministrator. Brukeren kan få tilgang til faktureringsrapportene fra Min Webex-siden sin. Gjelder bare for Cisco Webex-nettsteder som har alternativet Faktureringsadministrator.

Verdien forblir tom hvis feltet blir stående tomt.

Vertsrettighet

(Valgfritt) Angir kontotypen som brukeren har. Dette feltet kan inneholde følgende kontotyper:

 • HOST: Angir at brukeren har en vertskonto. Brukeren kan logge på Webex-nettstedet for å være vert for møter.

 • ADMN: Angir at brukeren har en nettstedsadministratorkonto. Brukeren kan logge på Webex-nettstedet for å være vert for møter og kan også logge på Webex Site Administration.


   

  Viktig En nettstedsadministrator kan administrere brukerkontoer, håndtere registreringsforespørsler og angi innstillinger for Webex-nettstedet og -tjenestene. Cisco anbefaler derfor at organisasjonen bare har én eller to nettstedsadministratorkontoer.

 • ADMV: Angir at brukeren har en skrivebeskyttet nettstedsadministratorkonto. Brukeren kan logge på Webex-nettstedet for å være vert for møter. De kan også bruke Webex Site Administration til å vise brukerkontoinformasjon, registreringsforespørsler, Webex-nettstedskonfigurasjon og -innstillinger og bruksrapporter for møte. En nettstedsadministrator med skrivebeskyttet tilgang kan imidlertid ikke endre brukerkontoinformasjon eller innstillinger for Webex-nettstedet.

 • ATTND: Angir at brukeren har en deltakerkonto. Brukeren kan logge på Webex-nettstedet. De kan vise en liste over møter de er invitert til, og delta på møter som krever en konto på nettstedet ditt. De kan også opprettholde en brukerprofil. De kan imidlertid ikke være vert for møter på nettstedet ditt.

  Merk: Følgende informasjon i CSV-filen gjelder for deltakerkontoer. Hvis du oppgir annen informasjon i CSV-filen, ignorerer Webex Site Administration den.

 • Om brukerkontoen er aktiv eller inaktiv

 • Fornavn

 • Etternavn

 • Passord

 • E-postadresse

  Hvis feltet er tomt, brukes HOST som standard.

LabAdmin

(Valgfritt) Gjelder bare for Webex Training. Angir rettigheter for Webex Training som administrator for praktisk lab.

Hvis feltet er tomt, brukes N som standard.

Språk

(Valgfritt) Angir språket som er valgt som standard på brukerens Innstillinger-side. Dette alternativet bestemmer språket som teksten vises på for brukeren på møtetjenestens nettsted. Avhengig av hvilke språk nettstedet støtter, inneholder dette feltet én av følgende korte navneverdier. I listen nedenfor vises det korte navnet ved siden av det tilsvarende språket.

Hvis feltet er tomt, brukes standardspråket for nettstedet som standard.

Språk – ID

Engelsk: en-us

Forenklet kinesisk: zh-cn

Tradisjonelt kinesisk: zh-tw

Japansk: jp

Koreansk: ko

Fransk: fr

Tysk: de

Italiensk: it

Kastiljansk: es-me

Latinamerikansk spansk: es-sp

Svensk: sw

Nederlandsk: nl

Portugisisk: pt-br

Russisk: ru

Etternavn

(Obligatorisk) Angir etternavnet til brukeren som denne kontoen tilhører.

Hvis feltet er tomt, blir du bedt om å angi et etternavn.

DisplayName

(Valgfritt) Viser brukerens foretrukne navn i møtedeltakerlisten.

Hvis feltet er tomt, vises fornavn + etternavn i møtedeltakerlisten.

MeetingAssist

(Valgfritt) Angir om møtehjelpertjenester er tilgjengelige for brukerne.

Hvis feltet er tomt, er verdien 0.

MeetingPrivilege

(Valgfritt) Angir hvilke typer møter brukeren kan være vert for. Dette feltet kan inneholde én eller flere koder, med opptil tre sifre, som angir møtetypene en bruker kan være vert for.

Merk

 • Hvis du vil ha en gyldig kode for dette feltet, kan du se indeksverdiene under Indeks for økttypene som vises på hjemmesiden for Webex Site Administration. Hvis nettstedet inneholder møtetypen Access Anywhere, må du imidlertid ikke skrive inn koden i dette feltet.

 • Hvis noen koder inneholder ledende nuller, trenger du ikke skrive dem inn. Hvis møtetypekoden for eksempel er 004, skriver du bare inn sifferet 4 i dette feltet.

 • Du kan angi flere møtetyper for alle brukerkontoer hvis organisasjonen har de riktige lisensene. Hvis du vil angi flere tjenestetyper, skiller du dem med komma, men uten mellomrom – for eksempel:

  15,120

 • Hvis du har spørsmål om møtetypene organisasjonen har kjøpt, kan du kontakte Webex-kontoadministratoren.

  Verdien forblir tom hvis feltet blir stående tomt.

MyContacts

(Valgfritt) Hvis nettstedet inneholder alternativet Min Webex, angir dette om brukeren kan få tilgang til og opprettholde en adressebok fra brukerens Min Webex-området på nettstedet ditt. Adresseboken inneholder firmaets adressebok (hvis du opprettholder en) og lar brukeren opprettholde en kontaktliste. Dette feltet kan inneholde én av følgende verdier:

 • Y: Angir at Mine kontakter er tilgjengelig på brukerens Min Webex-område, slik at brukeren får tilgang til og kan opprettholde en personlig adressebok.

 • N: Angir at Mine kontakter ikke er tilgjengelig på brukerens Min Webex-område. Brukeren kan imidlertid fremdeles få tilgang til den personlige adresseboken ved hjelp av alternativene på siden Planlegg et møte.

  Hvis feltet er tomt, brukes Y som standard.

MyFolders

(Valgfritt) Hvis nettstedet inneholder alternativet Min Webex, angir dette om brukeren kan lagre filer i personlige mapper på nettstedet ditt. Dette feltet kan inneholde én av følgende verdier:

 • Y: Angir at knappen Mine mapper vises på brukerens Min Webex-område, slik at brukeren kan lagre filer på nettstedet ditt.

 • N: Angir at knappen Mine mapper ikke vises på brukerens Min Webex-område, slik at brukeren ikke kan lagre filer på nettstedet ditt.

  Hvis feltet er tomt, brukes Y som standard.

MyMeetings

(Valgfritt) Hvis nettstedet inneholder alternativet Min Webex, angir dette om brukeren kan bruke Min Webex-området sitt på nettstedet ditt for å få tilgang til og opprettholde en liste over møter de har planlagt. Dette feltet kan inneholde én av følgende verdier:

 • Y: Angir at Mine møter er tilgjengelig på brukerens Min Webex-område, slik at brukeren får tilgang til og kan opprettholde en liste over planlagte møter.

 • N: Angir at Mine møter ikke er tilgjengelig på brukerens Min Webex-område. Brukeren kan imidlertid fremdeles få tilgang til og opprettholde en liste over planlagte møter ved å velge Mine møter-koblingen i navigasjonsfeltet.

  Hvis feltet er tomt, brukes Y som standard.

MyPMR


 

Dette alternativet er ikke lenger tilgjengelig. Bruk SupportPR for å konfigurere innstillinger for personlig rom for brukerne.

MyProfile

(Valgfritt) Hvis nettstedet inneholder alternativet Min Webex, angir dette om brukeren kan få tilgang til brukerprofilen sin fra Min Webex-området på nettstedet ditt. Dette feltet kan inneholde én av følgende verdier:

 • Y: Angir at Min profil er tilgjengelig på brukerens Min Webex-område, slik at brukeren får tilgang til og kan opprettholde brukerprofilen sin.

 • N: Angir at Min profil ikke er tilgjengelig på brukerens Min Webex-område. Brukeren kan imidlertid fortsatt få tilgang til profilen sin ved å velge Min profil-koblingen i navigasjonsfeltet.

  Hvis feltet er tomt, brukes Y som standard.

MyRecordings

(Valgfritt) Gjelder bare kontoer på et Cisco Webex Training-nettsted og som du har angitt som PRO i Min Webex-feltet. Angir om brukeren kan publisere innspilte opplæringsøkter på nettstedet. Dette feltet kan inneholde én av følgende verdier:

 • Y: Angir at Mine opptak eller Mine opplæringsopptak (for Forretningsutgave) er tilgjengelige på brukerens Min Webex-område. I så fall kan brukeren publisere opptak på nettstedet ditt.

 • N: Angir at Mine opptak eller Mine opplæringsopptak (for Forretningsutgave) ikke er tilgjengelige på brukerens Min Webex-område. I så fall kan ikke brukeren publisere opptak på nettstedet ditt.

  Hvis feltet er tomt, brukes Y som standard.

MyReports

(Valgfritt) Gjelder bare kontoer på et Cisco Webex Training-nettsted og som du har angitt som PRO i Min Webex-feltet. Angir om brukeren kan generere rapporter som inneholder informasjon om opplæringsøkter som brukeren var vert for, og datamaskiner som brukeren fikk ekstern tilgang til ved hjelp av Access Anywhere. Dette feltet kan inneholde én av følgende verdier:

 • Y: Angir at Mine rapporter er tilgjengelig på brukerens Min Webex-område, slik at brukeren kan generere rapporter på nettstedet ditt.

 • N: Angir at Mine rapporter ikke er tilgjengelig på brukerens Min Webex-område, slik at brukeren ikke kan generere rapporter på nettstedet ditt.

  Hvis feltet er tomt, brukes Y som standard.

Min Webex

(Valgfritt) Hvis nettstedet ditt inneholder alternativet Min Webex, angir du hvilken type Min Webex-rettighet som er tilordnet til kontoen. Dette feltet kan inneholde én av følgende verdier:

 • STD: Angir at brukerkontoen får rettigheten Min Webex Standard.

 • PRO: Angir at brukerkontoen får rettigheten Min Webex Pro.

 • N: Hvis nettstedet ditt ikke inneholder alternativet Min Webex, angir du denne verdien for hver brukerkonto.


 
 • Antall kontoer du kan angi PRO-verdien for, avhenger av antallet Min Webex Pro-lisenser som er tilgjengelige for nettstedet ditt. Hvis du vil finne ut hvor mange Min Webex Pro-lisenser som er tilgjengelig for tilordning til brukerkontoer, kan du se siden Legg til bruker eller Rediger bruker i nettstedsadministrasjon.

 • Hvis du overskrider antall lisenser for nettstedet ditt, kan ikke Webex Site Administration opprette eller oppdatere alle kontoer som PRO er angitt for. Hvis for eksempel nettstedet har 10 Min Webex Pro-lisenser, og du angir PRO for 20 kontoer, importerer Webex Site Administration kontoinformasjon bare for de første 10 kontoene du anga PRO for.

 • Hvis nettstedet inneholder alternativet Min Webex, må du påse at du angir enten STD eller PRO for hver konto.

  Hvis feltet er tomt, brukes PRO som standard.

MyWorkspaces

(Valgfritt) Angir bruken av Mitt arbeidsområde i Min Webex.

Hvis feltet er tomt, brukes Y som standard.

OneClickSetup

(Valgfritt) Angir om brukeren kan bruke One Click.

Hvis feltet er tomt, brukes N som standard.

Passord

(Obligatorisk) Angir passordet for kontoen. Passord:

 • Må inneholde minst fire tegn

 • Kan bestå av maksimalt 32 tegn

 • Skiller mellom store og små bokstaver – Brukere må skrive inn passordene nøyaktig slik du angir dem i dette feltet

 • Kan være «****», som angir at nettstedsadministrator ikke skal endre passordet for en eksisterende konto.

 • Opprett et nytt, tilfeldig passord for en ny konto. I dette tilfellet, hvis du bruker alternativet «Krev strengt passord …», oppfyller det nye passordet ikke passordkriteriene, og brukeren må endre passordet første gang brukeren logger på.


   

  Hvis du valgte alternativet Krev strengt passord for nye brukerkontoer på siden Fellesinnstillinger for nettsted, angir du et standardpassord for hver konto som oppfyller de strenge passordkriteriene du anga.

  Importerte passord i en CSV-fil kan endres, hvis riktige passordkriterier er angitt i alternativer for nettstedssikkerhet.

  Hvis feltet er tomt, genereres et midlertidig passord automatisk.

PCNAcc1AutoGeneratePCNAcc3AutoGenerate

(Valgfritt) Angir om du genererer en tilgangskode automatisk.

Dette feltet kan inneholde én av følgende verdier:

 • Y: Angir at tilgangskoden genereres automatisk.

 • N: Angir at tilgangskoden ikke genereres automatisk.

  Hvis feltet er tomt, brukes Tilgjengelig som standard. Denne verdien blir stående tom hvis PCN ikke er aktivert.

PCNAcc1ILNumPCNAcc3ILNum

(Valgfritt) Angir at PCN-kontoen støtter internasjonal innringing.

Hvis feltet er tomt, brukes Tilgjengelig som standard. Denne verdien blir stående tom hvis PCN ikke er aktivert.

PCNAcc1TollCallinNumPCNAcc3TollCallinNum

(Valgfritt) Angir reservenummeret med avgift.

Hvis feltet er tomt, brukes Tilgjengelig som standard. Denne verdien blir stående tom hvis PCN ikke er aktivert.

PCNAcc1TollFreeCallinNumPCNAcc3TollFreeCallinNum

(Valgfritt) Angir gratisnummeret.

Hvis feltet er tomt, brukes Tilgjengelig som standard. Denne verdien blir stående tom hvis PCN ikke er aktivert.

PhoneCallback

(Valgfritt) Angir nummeret brukeren vil ringes på.

Hvis feltet er tomt, brukes N som standard.

PhoneCallin

(Valgfritt) Angir nummeret brukeren må bruke for å ringe inn.

Hvis feltet er tomt, brukes N som standard.

PhoneCntry

(Valgfritt) Angir nummeret du taster inn for å ringe en bruker som bor i et annet land. Bare angi tall og understrekingstegn (_). Ikke bruk tegnsetting, for eksempel tankestreker eller punktum.

Hvis feltet er tomt, brukes 1 som standard.

Lokalt telefonnummer

(Valgfritt) Angir brukerens telefonnummer. Dette feltet kan bare inneholde tall. Ikke bruk tegnsetting, for eksempel tankestreker eller punktum.

Verdien forblir tom hvis feltet blir stående tomt.

Fest

(Valgfritt) Angir brukerens personlige identifikasjonsnummer for PCN-lyd.

Verdien forblir tom hvis feltet blir stående tomt.

ResetPassword

(Valgfritt) Tilbakestiller brukerens passord og velger automatisk alternativet ForceChangePassword. Du kan bruke dette alternativet hvis du mistenker at det er et problem med passordet til en bruker. Webex genererer et midlertidig passord for brukeren og ber brukeren endre passordet første gang brukeren logger på.


 

Dette feltet gjelder ikke for CI-integrerte nettsteder eller for nettsteder som bruker SSO. La feltet stå tomt for disse nettstedene, eller angi N.

SaCPrivilege

Støttes ikke lenger. La dette feltet stå tomt og ignorer det i eksportfilen.

SaCProducts

Støttes ikke lenger. La dette feltet stå tomt og ignorer det i eksportfilen.

SaCSJMEDesc

Støttes ikke lenger. La dette feltet stå tomt og ignorer det i eksportfilen.

SaCSIsMgr

Støttes ikke lenger. La dette feltet stå tomt og ignorer det i eksportfilen.

SchedulePermission

(Valgfritt) Gjelder bare for nettsteder for Webex Meetings, Webex Training og Webex Events. Angir brukerne som kan planlegge økter på vegne av denne brukeren. Du kan bare angi brukere som har kontoer på samme Cisco Webex-nettsted som denne brukeren. Hvis du vil spesifisere en bruker, kan du skrive inn brukerens e-postadresse nøyaktig slik den vises for brukerens konto.

Du kan angi flere e-postadresser ved å skille dem med kommaer og uten mellomrom – for eksempel: jsmith@anyco.com,mbartel@anyco.com

Verdien forblir tom hvis feltet blir stående tomt.

SCOptions

(Valgfritt) Bare tilgjengelig for Cisco Webex Support-nettsteder. Angir hvilke Webex Support-alternativer brukere kan bruke. Du kan angi følgende verdi i dette feltet:

AREC: Automatisk opptak. Angir at Webex Support automatisk registrerer støtteøkter som brukeren utfører.

Verdien forblir tom hvis feltet blir stående tomt.

SCSaveLoc

(Valgfritt) Bare tilgjengelig for Cisco Webex Support-nettsteder. Gjelder bare hvis du har angitt automatisk opptak (AREC) for SCOptions for brukeren. For en Webex Support-økt angir plasseringen der Webex-opptaker lagrer opptaksfiler. Som standard lagrer Webex-opptaker alle opptaksfiler på følgende plassering på kundestøtterepresentantens datamaskin:

C:\My Recorded_Sessions

Du kan imidlertid angi en hvilken som helst plassering på datamaskinen til en kundestøtterepresentant eller en annen datamaskin på nettverket, for eksempel:

C:\Session Recordings.

Hvis standardplasseringen eller plasseringen du angir ikke finnes, oppretter Webex Support de nødvendige mappene.


 

Hvis du angir en plassering på en datamaskin på nettverket, må du kontrollere at

 • Datamaskinen til kundestøtterepresentanten er tilordnet den riktige nettverksstasjonen.

 • Nettverkskontoen til kundestøtterepresentanten har tilgang til plasseringen.

  Verdien forblir tom hvis feltet blir stående tomt.

SCShareColor

(Valgfritt) Bare tilgjengelig for Cisco Webex Support-nettsteder. For en Webex Support-økt, angir fargeinnstillingen for et delt program eller skrivebord som vises på skjermen til en kundestøtterepresentant eller kunde som standard. Du kan angi følgende verdier for dette feltet:

 • 256: 256 farger. Angir at et delt program eller skrivebord vises i 256 farger i visningsprogrammet eller på skjermen til kundestøtterepresentanten eller kunden. Dette alternativet krever mindre båndbredde for deling av programmer eller skrivebord enn alternativet Tusener av farger (16B), men gir lavere bildekvalitet.

 • 16B: Tusener av farger (16 bit). Angir at et delt program eller skrivebord vises i 16-biters farger i visningsprogrammet eller på skjermen til kundestøtterepresentanten eller kunden. Dette alternativet krever mer båndbredde enn alternativet 256 farger, men gir bedre bildekvalitet.

  Hvis feltet er tomt, brukes 16B som standard.

SCShareView

(Valgfritt) Bare tilgjengelig for Cisco Webex Support-nettsteder. For en Webex Support-økt, angir hvordan et delt program eller skrivebord vises på en representants og en kundes skjerm som standard. Du kan angi følgende verdier for dette feltet:

 • FSSF: Full skjerm, skaler for å tilpasse. Angir at et delt program eller skrivebord vises i fullskjermvisning på skjermen til en kundestøtterepresentant eller kunde. Størrelsen på programmet eller skrivebordet justeres slik at det passer til fullskjermvisningen i sin helhet.

 • FS: Full skjerm. Angir at et delt program eller skrivebord vises i fullskjermvisning på skjermen til en kundestøtterepresentant eller kunde. Men størrelsen på programmet eller skrivebordet justeres imidlertid ikke slik at det passer til fullskjermvisningen i sin helhet.

 • WSF: Vindu, skaler for å tilpasse. Angir at et delt program eller skrivebord vises i et vindu på skjermen til en kundestøtterepresentant eller kunde. Størrelsen på programmet eller skrivebordet justeres slik at det passer til vinduet i sin helhet.

 • WIN: Vindu. Angir at et delt program eller skrivebord vises i et vindu på skjermen til en kundestøtterepresentant eller kunde. Men størrelsen på programmet eller skrivebordet justeres imidlertid ikke slik at det passer til vinduet i sin helhet.

  Hvis feltet er tomt, brukes FS som standard.

SendWelcomeEmail

(Valgfritt) Angir om nettstedet automatisk sender en velkomst-e-postmelding til brukeren etter at du har opprettet kontoen.

Hvis nettstedet har alternativet e-postmaler, kan du redigere malen for velkomst-e-postmeldingen som Webex-nettstedet sender til brukere.

Dette feltet kan inneholde én av følgende verdier:

 • Y: Angir at brukeren mottar velkomst-e-postmeldingen.

 • N: Angir at brukeren ikke mottar velkomst-e-postmeldingen.


   

  Dette alternativet er deaktivert som standard for de fleste Cisco Webex-nettsteder. Hvis alternativet er deaktivert, har det ingen virkning å angi en verdi i dette feltet. Hvis du vil aktivere dette alternativet, kontakter du kontoadministratoren for Webex.

  Hvis feltet er tomt, brukes Y som standard.

STAllComputers

(Valgfritt) Bare tilgjengelig for Cisco Webex Support-nettsteder med alternativet Remote Access. Gjelder bare hvis du har angitt automatisk opptak (AREC) for STOptions for brukeren. Angir alle datamaskiner for Remote Access. Datamaskinene må allerede være definert for Remote Access i Webex Site Administration. Skriv inn datamaskinnavnene nøyaktig slik de vises i Webex Site Administration.

Stat/provins

(Valgfritt) Angir delstaten eller provinsen der brukeren befinner seg.

Verdien forblir tom hvis feltet blir stående tomt.

STComputers

(Valgfritt) Bare tilgjengelig for Cisco Webex Support-nettsteder med alternativet Remote Access. Gjelder bare hvis du har angitt automatisk opptak (AREC) for STOptions for brukeren. Angir hvilke datamaskiner brukeren har ekstern tilgang til med Remote Access. Datamaskinene må allerede være definert for Remote Access i Webex Site Administration. Skriv inn datamaskinnavnene nøyaktig slik de vises i Webex Site Administration.

Merk Du kan angi flere datamaskiner for en brukerkonto. Hvis du vil angi flere datamaskiner, skiller du dem med komma, uten mellomrom – for eksempel:

Datamaskin 1, datamaskin 2

Verdien forblir tom hvis feltet blir stående tomt.

STLocations

(Valgfritt) Bare tilgjengelig for Cisco Webex Support-nettsteder med alternativet Remote Access. Gjelder bare hvis du har angitt automatisk opptak (AREC) for STOptions for brukeren. Angir plasseringen der Webex-opptaker lagrer opptaksfiler. Som standard lagrer Webex-opptaker alle opptaksfiler på følgende plassering på kundestøtterepresentantens datamaskin:

C:\My Recorded Sessions

Du kan imidlertid angi en hvilken som helst plassering på datamaskinen til en kundestøtterepresentant eller en annen datamaskin på nettverket – for eksempel

C:\RemoteAccess_Recordings.

Hvis standardplasseringen eller plasseringen du angir, ikke finnes, oppretter Remote Access de nødvendige mappene.


 

Hvis du angir en plassering på en datamaskin på nettverket, må du kontrollere at:

 • Datamaskinen til kundestøtterepresentanten er tilordnet den riktige nettverksstasjonen.

 • Nettverkskontoen til kundestøtterepresentanten har tilgang til plasseringen.

  Verdien forblir tom hvis feltet blir stående tomt.

STOptions

(Valgfritt) Bare tilgjengelig for Cisco Webex Support-nettsteder med alternativet Remote Access. Gjelder bare hvis du har angitt automatisk opptak (AREC) for STOptions for brukeren. Angir hvilke alternativer for Remote Access som brukeren kan bruke. Du kan angi følgende verdi i dette feltet:

AREC: Automatisk opptak. Angir at Remote Access automatisk tar opp eksterne støtteøkter som brukeren utfører.

Verdien forblir tom hvis feltet blir stående tomt.

STShareColor

(Valgfritt) Bare tilgjengelig for Cisco Webex Support-nettsteder. Gjelder bare hvis du har angitt automatisk opptak (AREC) for STOptions for brukeren. For en Remote Support-økt, angir fargeinnstillingen for et delt program eller skrivebord som vises på skjermen til en kundestøtterepresentant eller kunde som standard. Du kan angi følgende verdier for dette feltet:

 • 256: 256 farger. Angir at et delt program eller skrivebord vises i 256 farger i visningsprogrammet eller på skjermen til kundestøtterepresentanten eller kunden. Dette alternativet krever mindre båndbredde for deling av programmer eller skrivebord enn alternativet Tusener av farger (16B), men gir lavere bildekvalitet.

 • 16B: Tusener av farger (16 bit). Angir at et delt program eller skrivebord vises i 16-biters farger i visningsprogrammet eller på skjermen til kundestøtterepresentanten eller kunden. Dette alternativet krever mer båndbredde enn alternativet 256 farger, men gir bedre bildekvalitet.

  Hvis feltet er tomt, brukes 16B som standard.

STShareView

(Valgfritt) Bare tilgjengelig for Cisco Webex Support-nettsteder. Gjelder bare hvis du har angitt automatisk opptak (AREC) for STOptions for brukeren. For en Webex Support-økt, angir hvordan et delt program eller skrivebord vises på en representants og en kundes skjerm som standard. Du kan angi følgende verdier for dette feltet:

 • FSSF: Full skjerm, skaler for å tilpasse. Angir at et delt program eller skrivebord vises i fullskjermvisning på skjermen til en kundestøtterepresentant eller kunde. Størrelsen på programmet eller skrivebordet justeres slik at det passer til fullskjermvisningen i sin helhet.

 • FS: Full skjerm. Angir at et delt program eller skrivebord vises i fullskjermvisning på skjermen til en kundestøtterepresentant eller kunde. Størrelsen på programmet eller skrivebordet justeres ikke slik at det passer til fullskjermvisningen i sin helhet.

 • WSF: Vindu, skaler for å tilpasse. Angir at et delt program eller skrivebord vises i et vindu på skjermen til en kundestøtterepresentant eller kunde. Størrelsen på programmet eller skrivebordet justeres slik at det passer til vinduet i sin helhet.

 • WIN: Vindu. Angir at et delt program eller skrivebord vises i et vindu på skjermen til en kundestøtterepresentant eller kunde. Men størrelsen på programmet eller skrivebordet justeres imidlertid ikke slik at det passer til vinduet i sin helhet.

  Hvis feltet er tomt, brukes FS som standard.

StøtteMerknadTools_ Nye hendelser

Angir om brukeren kan starte merknadsverktøyet i møtet.

SupportAppShare_ Nye hendelser

Angir om brukeren kan dele programmer i møtet.

StøtteAppShareRemote_ Nye hendelser

Angir om brukeren kan kontrollere applikasjonsdeling eksternt.

SupportCascading

(Valgfritt) Angir om optimalisering av nedlastingsbåndbredde er aktivert for brukere av Webex Events. Båndbreddeoptimalisering gjør det mulig å videresende trafikk til andre klienter på samme delnett.

Hvis feltet er tomt, brukes N som standard.

SupportCET

Støttes ikke lenger. La dette feltet stå tomt og ignorer det i eksportfilen.

SupportCMR

(Valgfritt) Angir om møter med videoenhet aktivert er tilgjengelige for brukerne dine. Dette alternativet er tilgjengelig for Webex Meetings og Webex Events (bare paneldeltakere).

 • 1: Angir at møter med videoenhet aktivert er tilgjengelige for brukeren.

 • 0: Angir at møter med videoenhet aktivert ikke er tilgjengelige for brukeren.

Hvis feltet er tomt, er verdien 0 som standard.

StøtteChat_ Nye hendelser

Angir om brukeren kan bruke chattefunksjonen i nettseminaret.

StøtteDesktopShare_ Nye hendelser

Angir om brukeren kan dele skrivebord.

StøtteDesktopShareRemote_ Nye hendelser

Angir om brukeren kan kontrollere skrivebordsdeling eksternt.

SupportFileTransfer_ Nye hendelser

Angir om brukeren kan dele filer med deltakere.

SupportHQV

(Valgfritt) Angir om høykvalitetsvideo er tilgjengelig for brukerne (kun Webex Meetings, Webex Events og Webex Training).

Hvis feltet er tomt, brukes Y som standard.

SupportHDV

(Valgfritt) Angir om HD-video er tilgjengelig for brukerne (kun Webex Meetings og Webex Training).

Hvis feltet er tomt, brukes Y som standard.

SupportMeetingRecord_ Nye hendelser

Angir om brukeren kan ta opp møtet lokalt.

SupportNetworkBasedRecord_ Nye hendelser

Angir om brukeren kan ta opp møtet i skyen.

StøttePolling_ Nye hendelser

Angir om brukeren kan starte avstemningsfunksjonen i nettseminaret.

SupportPR

(Valgfritt) Angir om Personlig rom er tilgjengelig for brukerne (kun Webex Meetings).

 • 1: Angir at brukeren får et personlig rom.

 • 0: Angir at brukeren ikke får et personlig rom.

Hvis feltet er tomt, er verdien 0 som standard.

StøttePresentation_ Nye hendelser

Angir om verten kan dele dokument i møtet.

StøtteQandA_ Nye hendelser

Angir om brukeren kan være vert for et møte med funksjonen Spørsmål og svar.

StøtteWebTour_ Nye hendelser

Angir om brukeren kan dele nettleser.

StøtteWebTourRemote_ Nye hendelser

Angir om brukeren kan kontrollere webleser eksternt.

StøtteWhiteboard_ Nye hendelser

Angir om brukeren kan være vert for et møte med tavlefunksjon.

TCPrivilege

(Valgfritt) Bare tilgjengelig for Cisco Webex Training-nettsteder. Angir hvilke rettigheter brukeren har for Webex Training. Dette feltet kan inneholde følgende verdi:

HOLA: Angir at brukeren kan bruke alternativet praktisk lab for opplæringsøkter.

Verdien forblir tom hvis feltet blir stående tomt.

TeleAcct1–TeleAcct3

(Valgfritt) Disse feltene inneholder bare data hvis nettstedet gir brukerne personlige telefonkonferansekontoer, via alternativene for Webex Telephony API eller telefonkonferansekontoene.


 

Ikke legg til eller rediger data i disse feltene. Hvis du eksporterer brukerkontodata, fylles disse feltene med telefonkonferansenumrene fra brukernes personlige telefonkonferansekontoer. Telefoniserveren gir disse numrene til brukeren når brukeren legger til en personlig telefonkonferansekonto ved hjelp av Min profil-siden.

Hvis feltet er tomt, beholdes all informasjon.

TeleAcct1RecordingDialOutNumFlagTeleAcct3RecordingDialOutNumFlag

(Valgfritt) Disse feltene inneholder bare data hvis nettstedet gir brukerne personlige telefonkonferansekontoer, via alternativene for Webex Meetings Telephony API eller telefonkonferansekontoene.


 

Ikke legg til eller rediger data i disse feltene. Hvis du eksporterer brukerkontodata, fylles disse feltene med telefonkonferansenumrene fra brukernes personlige telefonkonferansekontoer. Telefoniserveren gir disse numrene til brukeren når brukeren legger til en personlig telefonkonferansekonto ved hjelp av Min profil-siden.

All informasjon beholdes hvis du lar dette feltet stå tomt.

 • 1: Angir at det er et nummer med avgift.

 • 0: Angir at det er et gratisnummer.

TeleAcct1-SubACTeleAcct3-SubAC

(Valgfritt) Disse feltene inneholder bare data hvis nettstedet gir brukerne personlige telefonkonferansekontoer, via alternativene for Webex Meetings Telephony API eller telefonkonferansekontoene.


 

Ikke legg til eller rediger data i disse feltene. Hvis du eksporterer brukerkontodata, fylles disse feltene med telefonkonferansenumrene fra brukernes personlige telefonkonferansekontoer. Telefoniserveren gir disse numrene til brukeren når brukeren legger til en personlig telefonkonferansekonto ved hjelp av Min profil-siden.

All informasjon beholdes hvis du lar dette feltet stå tomt.

TeleAcct1Toll-AreaTeleAcct3Toll-Area

(Valgfritt) Disse feltene inneholder bare data hvis nettstedet gir brukerne personlige telefonkonferansekontoer, via alternativene for Webex Meetings Telephony API eller telefonkonferansekontoene.


 

Ikke legg til eller rediger data i disse feltene. Hvis du eksporterer brukerkontodata, fylles disse feltene med telefonkonferansenumrene fra brukernes personlige telefonkonferansekontoer. Telefoniserveren gir disse numrene til brukeren når brukeren legger til en personlig telefonkonferansekonto ved hjelp av Min profil-siden.

All informasjon beholdes hvis du lar dette feltet stå tomt.

TeleAcct1Toll-CntryTeleAcct3Toll-Cntry

(Valgfritt) Disse feltene inneholder bare data hvis nettstedet gir brukerne personlige telefonkonferansekontoer, via alternativene for Webex Meetings Telephony API eller telefonkonferansekontoene.


 

Ikke legg til eller rediger data i disse feltene. Hvis du eksporterer brukerkontodata, fylles disse feltene med telefonkonferansenumrene fra brukernes personlige telefonkonferansekontoer. Telefoniserveren gir disse numrene til brukeren når brukeren legger til en personlig telefonkonferansekonto ved hjelp av Min profil-siden.

All informasjon beholdes hvis du lar dette feltet stå tomt.

TeleAcct1TollFree-AreaTeleAcct3TollFree-Area

(Valgfritt) Disse feltene inneholder bare data hvis nettstedet gir brukerne personlige telefonkonferansekontoer, via alternativene for Webex Meetings Telephony API eller telefonkonferansekontoene.


 

Ikke legg til eller rediger data i disse feltene. Hvis du eksporterer brukerkontodata, fylles disse feltene med telefonkonferansenumrene fra brukernes personlige telefonkonferansekontoer. Telefoniserveren gir disse numrene til brukeren når brukeren legger til en personlig telefonkonferansekonto ved hjelp av Min profil-siden.

All informasjon beholdes hvis du lar dette feltet stå tomt.

TeleAcct1TollFree-CntryTeleAcct3TollFree-Cntry

(Valgfritt) Disse feltene inneholder bare data hvis nettstedet gir brukerne personlige telefonkonferansekontoer, via alternativene for Webex Telephony API eller telefonkonferansekontoene.


 

Ikke legg til eller rediger data i disse feltene. Hvis du eksporterer brukerkontodata, fylles disse feltene med telefonkonferansenumrene fra brukernes personlige telefonkonferansekontoer. Telefoniserveren gir disse numrene til brukeren når brukeren legger til en personlig telefonkonferansekonto ved hjelp av Min profil-siden.

All informasjon beholdes hvis du lar dette feltet stå tomt.

TeleAcct1TollFree-IsTollFreeTeleAcct3TollFree-IsTollFree

(Valgfritt) Disse feltene inneholder bare data hvis nettstedet gir brukerne personlige telefonkonferansekontoer, via alternativene for Webex Meetings Telephony API eller telefonkonferansekontoene.


 

Ikke legg til eller rediger data i disse feltene. Hvis du eksporterer brukerkontodata, fylles disse feltene med telefonkonferansenumrene fra brukernes personlige telefonkonferansekontoer. Telefoniserveren gir disse numrene til brukeren når brukeren legger til en personlig telefonkonferansekonto ved hjelp av Min profil-siden.

All informasjon beholdes hvis du lar dette feltet stå tomt.

TeleAcct1TollFree-NumTeleAcct3TollFree-Num

(Valgfritt) Disse feltene inneholder bare data hvis nettstedet gir brukerne personlige telefonkonferansekontoer, via alternativene for Webex Meetings Telephony API eller telefonkonferansekontoene.


 

Ikke legg til eller rediger data i disse feltene. Hvis du eksporterer brukerkontodata, fylles disse feltene med telefonkonferansenumrene fra brukernes personlige telefonkonferansekontoer. Telefoniserveren gir disse numrene til brukeren når brukeren legger til en personlig telefonkonferansekonto ved hjelp av Min profil-siden.

All informasjon beholdes hvis du lar dette feltet stå tomt.

TeleAcct1Toll-IsTollFreeTeleAcct3Toll-IsTollFree

(Valgfritt) Disse feltene inneholder bare data hvis nettstedet gir brukerne personlige telefonkonferansekontoer, via alternativene for Webex Meetings Telephony API eller telefonkonferansekontoene.


 

Ikke legg til eller rediger data i disse feltene. Hvis du eksporterer brukerkontodata, fylles disse feltene med telefonkonferansenumrene fra brukernes personlige telefonkonferansekontoer. Telefoniserveren gir disse numrene til brukeren når brukeren legger til en personlig telefonkonferansekonto ved hjelp av Min profil-siden.

All informasjon beholdes hvis du lar dette feltet stå tomt.

TeleconLocation

(Valgfritt) Reservert for leverandørpartnere av Cisco Webex-telefonkonferansetjeneste.

Verdien forblir tom hvis feltet blir stående tomt.

TelephonyPrivilege

(Valgfritt) Angir hvilke typer telefonkonferansetjenester brukeren kan bruke når vedkommende er vert for en økt. Dette feltet kan inneholde én eller flere av følgende verdier for en konto, avhengig av telefonkonferansetjenestene som støttes av Webex-nettstedet:

 • CLIN: Telefonkonferanse med innringing. Angir at brukeren kan være vert for økter der deltakerne kan ringe et telefonnummer for å bli med i en telefonkonferanse.

 • TOLL: Innringertelefonkonferanse med gratisnummer. Angir at brukeren kan være vert for økter der deltakerne ringer et gratisnummer for å bli med i en telefonkonferanse.

 • CLBK: Telefonkonferanse med tilbakeringing. Angir at brukeren kan være vert for økter der deltakere mottar en telefonsamtale fra Webex-nettstedet for å bli med i en telefonkonferanse. Hver deltaker ringer først et telefonnummer før vedkommende legger på. Tjenesten ringer så deltakerens telefonnummer.

 • INTL: Internasjonal telefonkonferanse med tilbakeringing. Angir at brukeren kan være vert for møter eller opplæringsøkter der deltakere mottar en internasjonal telefonsamtale fra Webex-nettstedet for å bli med i en telefonkonferanse.

 • VoIP: internett-telefon. Angir at brukeren kan være vert for økter som inkluderer en telefonkonferanse via Internett-telefon (Voice over IP).

 • ILCI: Internasjonale innringernumre. Angir at brukeren kan være vert for økter der deltakere i andre land kan ringe et lokalt telefonnummer for å bli med i en telefonkonferanse.

 • SELT: Telefonkonferanseplassering. Angir at brukeren kan velge telefonibroens plassering for en telefonkonferanse. Bare tilgjengelig hvis Webex-nettstedet er klargjort med flere broplasseringer.

Hvis du vil finne ut hvilke telefonkonferansetjenester organisasjonen støtter, kan du gå til hjemmesiden for Webex Site Administration.

Hvis du vil deaktivere alle telefonirettigheter for en bruker, skriver du inn et komma («,» uten anførselstegnene). Du kan ikke fjerne telefonirettigheter for brukere som har aktivert personlig rom.


 

Du kan angi flere telefonkonferansetyper for alle brukerkontoer hvis organisasjonen din har kjøpt de riktige alternativene. Hvis du vil angi flere telefonkonferansetyper, må du skille dem med kommaer uten å bruke mellomrom – for eksempel:

CLIN, CLBK, VoIP

Tidssone

(Valgfritt) Angir indeksnummeret for tidssonen der brukeren befinner seg. Hvis du ikke angir en tidssone for brukeren, bruker Nettstedsadministrasjon tidssonen som er angitt for nettstedet for møtetjenesten. Hvis du vil ha en liste over tidssoner og deres indeksnumre, se Tidssoner.

Hvis feltet er tomt, brukes standard tidssone for nettstedet ditt som standard.

UserID

Skrivebeskyttet

Angir et identifikasjonsnummer som Webex Meetings-databasen for Nettstedsadministrasjon automatisk genererer for kontoen.

Brukernavn

(Obligatorisk) Angir identifikatoren som brukeren som denne kontoen tilhører, bruker til å logge på Webex-tjenester. Brukernavn:

 • Må være unikt

 • Kan bestå av maksimalt 64 tegn


   

  Cisco Webex anbefaler at du ikke oppretter brukernavn som inneholder mellomrom eller skilletegn, unntatt understreker, bindestreker og punktum.

  Hvis feltet er tomt, blir du bedt om å angi et brukernavn.

VideoDeviceAddress1-5

(Valgfritt) Angir adressen til videoenheten som brukeren vil ringes på.

Verdien forblir tom hvis du lar dette feltet stå tomt.

VideoDeviceName1-5

(Valgfritt) Angir navnet på videoenheten brukeren vil ringes på.

Verdien forblir tom hvis du lar dette feltet stå tomt.

WebcastAdmin

(Valgfritt) Angir om gjeldende bruker er administrator eller presentatør for nettpresentasjonen. Brukeren er en administrator hvis dette alternativet er merket av.

Hvis avkrysningsboksen er tom, blir verdien stående tom.

WebcastBasic

(Valgfritt) Lar Cisco Webex Events-brukere kringkaste nettbaserte presentasjoner og lyd.

Verdien forblir tom hvis feltet blir stående tomt.

WebcastVideo

(Valgfritt) Lar Cisco Webex Events-brukere strømme video.

Verdien forblir tom hvis feltet blir stående tomt.

Postnummer

(Valgfritt) Angir postnummeret for brukerens postadresse.

Verdien forblir tom hvis feltet blir stående tomt.

CSV-filformat for kontakter

Før du importerer kontaktdata i en CSV-fil, må du opprette en eventuell sikkerhetskopi av kontaktdataene ved å eksportere dataene.

 • Alle eksporter (rapport, bruker, kontakter) eksporteres i UTF-16LE-format (Unicode tabulatordelt tekst). Alle importer støtter CSV (bare for engelske data) og Unicode tabulatordelt tekst (for ikke-engelske data og data med blandet språk.)

 • En CSV-fil må inneholde kolonneoverskrifter øverst i filen. Når du oppretter en CSV-fil med et regnearkprogram, for eksempel Microsoft Excel, må du forsikre deg om at kolonneoverskriftene befinner seg i regnearkets første rad. Kolonneoverskrifter må vises nøyaktig slik de er angitt under Kontaktinformasjonsfelt.

 • Det kreves noe kontaktinformasjon, som angitt under Kontaktinformasjonsfelt. Du må ta med alle kolonneoverskrifter for obligatoriske felt. Du trenger ikke å ta med kolonneoverskrifter for valgfrie felt, som du ikke oppgir kontaktinformasjon for.

 • For å sikre at CSV-filen inneholder alle nødvendige kolonneoverskrifter i riktig format, anbefaler Webex på det sterkeste at du oppretter en CSV-filmal.

 • Kontaktinformasjonsfeltene i en CSV-fil skiller ikke mellom store og små bokstaver. Derfor kan du angi verdier i store og små bokstaver – eller bruke en kombinasjon av begge. Verdiene som vises i kontaktens informasjon på nettstedet, for eksempel kontaktens navn, vises mens du skriver dem inn i CSV-filen.

 • Se Kontaktinformasjonsfelt hvis du vil ha riktig format for kontaktinformasjon.

 • Når du er ferdig med å angi kontaktinformasjon, må du sørge for at du lagrer regnearkfilen som en CSV-fil.

 • Når du laster opp en CSV-fil, viser Webex Site Administration en tabell som inneholder informasjonen du har angitt i filen. Se nøye gjennom informasjon og bekreft nøyaktigheten dens før du bekrefter at du vil laste opp filen.

 • Hvis du angir informasjon for en kontakt på feil måte, kan ikke Nettstedsadministrasjon opprette denne kontakten. I dette tilfellet genererer Webex Site Administration en liste over oppføringer for kontaktene den ikke kunne opprette, inkludert årsaken til hver feil. Du kan laste ned en fil som inneholder disse oppføringene til datamaskinen din for referanse eller for å korrigere feilene direkte i filene.

 • Hvis du retter feilene direkte i den nedlastede filen, må du kontrollere at du sletter den siste kolonnen, kalt Kommentarer, før du laster opp filen.

Du kan også redigere kontakter enkeltvis ved hjelp av Webex Site Administration. Eller du kan ta kontakt med Webex-kontoadministratoren din for å få hjelp.

Opprette en CSV-filmal for kontakter

Når du eksporterer CSV-filen, får du en opprinnelig plan eller mal som du kan bruke til å legge til nye kontakter. Du kan også bruke filen til å redigere flere kontakter satsvis. Hvis det ikke finnes noen kontakter på nettstedet, legger du til minst én kontakt manuelt på nettstedet.

1

Logg på Webex Site Administration, og gå til Administrer nettsted > Selskapsadresser.

2

Klikk på Eksporter på siden Selskapets adressebok.

3

Åpne filen som inneholder dataene du eksporterte i et regnearkprogram, for eksempel Microsoft Excel.

4

Hvis du bare vil legge til nye kontakter, sletter du eventuelle kontaktdata som den eksporterte filen inneholder.

Sletting av disse dataene påvirker ikke kontaktene når du laster opp CSV-filen til Webex Site Administration.

Kontaktinformasjonsfelt

Bruk dette alternativet…

til…

UUID

Angir et identifikasjonsnummer som Webex Site Administration automatisk genererer for kontakten.

Important

 • Hvis du legger til en ny kontakt, må du ikke oppgi informasjon i denne kolonnen. Webex Site Administration genererer dette nummeret når du laster opp CSV-filen. Webex Site Administration krever at dette feltet er tomt for å opprette en ny kontakt.

 • Hvis du redigerer en eksisterende kontakt, må du ikke endre dette nummeret. Hvis du endrer nummeret for en eksisterende kontakt, oppretter Webex Site Administration en ny kontakt ved hjelp av dataene i denne raden. Hvis imidlertid påkrevde kontaktdata, for eksempel en e-postadresse, allerede finnes for en kontakt på nettstedet, kan ikke Nettstedsadministrasjon opprette den nye kontakten.

DUID

Angir et identifikasjonsnummer som Webex Site Administration automatisk genererer for distributørmedlemmer.

Navn

(Obligatorisk) Angir kontaktens for- og etternavn.

E-post

(Obligatorisk) Angir kontaktens e-postadresse.

Firma

(Valgfritt) Angir organisasjonen som kontakten arbeider for.

Jobbtittel

(Valgfritt) Angir kontaktens stilling i en organisasjon.

URL

(Valgfritt) Angir nettstedsadressen for kontakten eller hans eller hennes organisasjon.

OffCntry

(Valgfritt) Angir nummeret du må ringe for å ringe en kontakt som bor i et annet land. Dette feltet kan bare inneholde tall.

OffLocal

(Valgfritt) Angir kontaktens telefonnummer. Dette feltet kan bare inneholde tall. Ikke bruk tegnsetting, for eksempel tankestreker eller punktum.

CellCntry

(Valgfritt) Angir nummeret du må ringe for å ringe en kontakt som bor i et annet land. Dette feltet kan bare inneholde tall.

CellLocal

(Valgfritt) Angir kontaktens mobiltelefonnummer. Dette feltet kan bare inneholde tall. Ikke bruk tegnsetting, for eksempel tankestreker eller punktum.

FaxCntry

(Valgfritt) Angir nummeret du må ringe for å ringe en faksmaskin som befinner seg i et annet land. Dette feltet kan bare inneholde tall.

FaxLocal

(Valgfritt) Angir kontaktens faksnummer. Dette feltet kan bare inneholde tall. Ikke bruk tegnsetting, for eksempel tankestreker eller punktum.

Adresse1

(Valgfritt) Angir kontaktens postadresse.

Adresse2

(Valgfritt) Angir nødvendig tilleggsinformasjon om kontaktens postadresse, hvis nødvendig.

Sted

(Valgfritt) Angir stedet der kontakten befinner seg.

Stat/provins

(Valgfritt) Angir delstaten eller provinsen der kontakten befinner seg.

Postnummer

(Valgfritt) Angir postnummeret for kontaktens postadresse.

Land

(Valgfritt) Angir landet der kontakten befinner seg.

Tidssone

Angir tidssonen der kontakten befinner seg.

Språk

Angir språket kontakten bruker.

Sted

Angir den nasjonale informasjonen for språket kontakten bruker.

Brukernavn

(Valgfritt) Hvis denne kontakten har en konto på ditt Webex-nettsted, kan du inkludere kontaktens brukernavn i dette feltet. Brukernavn

 • Kan ikke inkludere mellomrom eller skilletegn, unntatt understreker, bindestreker og punktum

 • Kan bestå av maksimalt 64 tegn

Merknader

(Valgfritt) Angir eventuell tilleggsinformasjon om kontakten.

CSV-filformat for sporingskodeverdier

 • En CSV-fil må inneholde kolonneoverskrifter øverst i filen. Når du oppretter en CSV-fil ved hjelp av et regnearkprogram, for eksempel Microsoft Excel, må kolonneoverskriftene være i den første raden i et regneark. Kolonneoverskrifter må vises nøyaktig slik de angis under Informasjonsfelt for kodeverdi.

 • Noe sporingskodeinformasjon kreves, som angitt under Informasjonsfelt for kodeverdi. Du må inkludere alle kolonneoverskriftene, uavhengig av hvorvidt informasjonen deres er valgfri eller ikke, og formatere dem nøyaktig slik det spesifiseres.

 • En CSV-fils informasjonsfelt for kodeverdier skiller ikke mellom store og små bokstaver. Derfor kan du angi verdier i store og små bokstaver – eller bruke en kombinasjon av begge. Sporingskodeverdiene vises på nettstedet ditt slik de vises i CSV-filen.

 • Når du er ferdig med å angi kodeverdier, lagrer du regnearkfilen som en CSV-fil, som har filtypen .csv.

 • Når du laster opp en CSV-fil, viser Webex Site Administration en tabell som inneholder informasjonen du har angitt i filen. Se nøye gjennom informasjon og bekreft nøyaktigheten dens før du bekrefter at du vil laste opp filen.

 • Hvis du angir kodeverdier på feil måte, kan ikke Webex Site Administration legge til disse verdiene i listen. I dette tilfellet genererer Nettstedsadministrasjon en liste over oppføringer for verdiene som ikke kunne legges til, inkludert årsaken til hver feil. Du kan laste ned en fil som inneholder disse oppføringene til datamaskinen din for referanse eller for å korrigere feilene direkte i filene.

 • Hvis du korrigerer feilene direkte i filen som Webex Site Administration oppretter for deg, må du slette den siste kolonnen, merket Kommentarer, før du laster opp filen for å opprette de gjenstående kodeverdiene.

Du kan også redigere verdier enkeltvis i Webex Site Administration på siden Liste over sporingskoder. Eller du kan ta kontakt med Webex-kontoadministratoren din for å få hjelp.

Informasjonsfelt for kodeverdi

Bruk dette alternativet…

til…

Indeks

(Valgfritt) Angir sporingskodeverdiens database-ID. En indeksverdi må være et unikt tall fra 1 til 500. Du kan la denne kolonnen stå tom for å unngå feil som kan forårsakes av dupliserte indeksnumre. Hvis Indeks-kolonnen ikke inneholder verdier, setter Nettstedsadministrasjon inn kodeverdiene sekvensielt på siden Liste over sporingskoder.

Aktiv

(Valgfritt) Angir sporingskodeverdiens status. En verdi må være Ja eller Nei. Hvis du lar denne verdien stå tom, settes statusen automatisk som standard til Ja.

Kode

(Obligatorisk) Angir sporingskodens verdi. En verdi kan inneholde opptil 128 tegn og inkludere bokstaver, tall og spesialtegn.

Tidssoner

Tidssoner er organisert i et lettlest format. Menyelementene vises forskjellig, avhengig av om tidssonene er i sommertid (DST). Tidssonemenyformatet bruker dette formatet:

Plassering (<Time zone="" name=""> <DST label=""> «Tidspunkt», <GMT offset="">)

Et eksempel på tidssoneformatet slik det ser ut, er:

San Francisco (Stillehavskysten, standardtid), GMT – 08:00

Tabell 1. Indeks for tidssone

Indeks

GMT

Navn

Plassering

Standard

Sommertid

0

-12 timer

Datolinje

Marshalløyene

1

-11 timer

Samoa

Samoa

2

-10 timer

Hawaii

Honolulu

Standard

Dagslys

3

-9 timer

Alaska

Anchorage

Standard

Dagslys

4

-8 timer

Pacific

San Francisco

Standard

Dagslys

5

-7 timer

Fjell

Arizona

6

-7 timer

Fjell

Denver

Standard

Dagslys

7

-6 timer

Sentral

Chicago

Standard

Dagslys

8

-6 timer

Mexico Central

Mexico City

Standard

Dagslys

9

-6 timer

Sentral

Saskatchewan

10

-5 timer

Sør- Amerika, Stillehavet

Bogota

11

-5 timer

Østlig

New York

Standard

Dagslys

12

-5 timer

Østlig

Indiana

Standard

Dagslys

13

-4 timer

Atlanterhavskysten

Halifax

Standard

Dagslys

14

-4 timer

Sør- Amerika, vest

Caracas

15

-3,5 timer

Newfoundland

Newfoundland

Standard

Dagslys

16

-3 timer

Sør- Amerika, øst

Brasilia

Standard

Dagslys

17

-3 timer

Sør- Amerika, øst

Buenos Aires

18

-2 timer

Mid-Atlantic

Mid-Atlantic

Standard

Dagslys

19

-1 time

Azorene

Azorene

Sommer

20

0 timer

Greenwich

Casablanca

21

0 timer

Greenwich-tid

London

Sommer

22

1 time

Sentraleuropeisk

Amsterdam

Sommer

23

1 time

Sentraleuropeisk

Paris

Sommer

25

1 time

Sentraleuropeisk

Berlin

Sommer

26

2 timer

Øst-Europa

Athen

Sommer

28

2 timer

Egypt

Kairo

Standard

Dagslys

29

2 timer

Sør-Afrika

Pretoria

30

2 timer

Øst-Europa

Helsinki

Sommer

31

2 timer

Israel

Tel Aviv

Standard

Dagslys

32

3 timer

Saudi-Arabia

Riyadh

33

3 timer

Russland

Moskva

Standard

Dagslys

34

3 timer

Nairobi

Nairobi

35

3,5 timer

Iran

Teheran

36

4 timer

Arabisk

Abu Dhabi

37

4 timer

Baku

Baku

Standard

Dagslys

38

4,5 timer

Afghanistan

Kabul

39

5 timer

Vest-Asia

Ekaterinburg

40

5 timer

Vest-Asia

Islamabad

41

5,5 timer

India

Bombay

42

5,5 timer

Columbo

Columbo

43

6 timer

Sentral-Asia

Almaty

44

7 timer

Bangkok

Bangkok

45

8 timer

Kina

Beijing

46

8 timer

Vest-australsk tid

Perth

Standard

Dagslys

47

8 timer

Singapore

Singapore

48

8 timer

Taipei

Taipei

49

9 timer

Japan

Tokyo

50

9 timer

Korea

Seoul

51

9 timer

Jakutsk

Jakutsk

52

9,5 timer

Australia, sentralt

Adelaide

Standard

Dagslys

53

9,5 timer

Australia, sentralt

Darwin

54

10 timer

Australia, øst

Brisbane

55

10 timer

Australia, øst

Sydney

Standard

Dagslys

56

10 timer

Vest-Stillehavskysten

Guam

57

10 timer

Tasmania

Hobart

Standard

Dagslys

58

10 timer

Vladivostok

Vladivostok

Standard

Dagslys

59

11 timer

Sentrale Stillehav

Salomonøyene

60

12 timer

New Zealand

Wellington

Standard

Dagslys

61

12 timer

Fiji

Fiji

130

1 time

Sentraleuropeisk

Stockholm

Sommer

131

-8 timer

Mexico Pacific Time

Tijuana

Standard

Dagslys

132

-7 timer

Mexico Mountain Time

Chihuahua

Standard

Dagslys

133

-4,5 timer

Sør- Amerika, Western Time

Caracas

Standard

Dagslys

134

8 timer

Malaysia

Kuala Lumpur

Standard

Dagslys