I møte- eller arrangementsvinduet kan du gjøre følgende:

 • Behandle alle aspekter av møtene.

 • Gjør det mulig for deltakerne å chatte, sende video, dele informasjon og samhandle med hverandre ved hjelp av dokumenter, presentasjoner, tavler, programmer og mer.

 • Gjør det mulig for deltakere, paneldeltakere, verter og medverter å chatte med hverandre i et Webex Event (nytt) webinar.


Hvis du er vert for et møte som inneholder TelePresence-systemer, er følgende Webex-funksjoner utilgjengelige:

 • Avspørring

 • Filoverføring

 • Chat (med deltakere i TelePresence-rommet)

Oppgave

Handling

Invitere personer til et pågående møte

Velg Inviter og minn i kategorien Flere alternativer , og skriv inn den forespurte informasjonen.

Slå av deltakerinngang og utgangslyder og -toner

Velg Deltaker > Entry og Exit Tone .


 

Hvis funksjonen Annonser navn er valgt når du bruker alternativet Webex Audio, får ikke de som blir med ved hjelp av alternativet Bruk datamaskin for lyd, muligheten til å spille inn og annonsere navnet sitt.

Dempe deltakermikrofoner

 • Hvis du vil dempe alle når de blir med i møtet, velger du Deltaker > Demp ved oppføring .

 • Hvis du vil dempe eller oppheve dempingen av alle unntatt deg, velger du Deltaker > Demp alle.

 • Hvis du vil tillate at deltakerne opphever dempingen av seg selv, velger du Deltaker > Tillat deltakere å oppheve dempingen av seg selv

 • Hvis du vil dempe noen spesifikt, velger du Deltaker > Demp ellerOpphev demping.

Redigere en velkomstmelding

Velg Møte eller Hendelse > velkomstmelding.


 

Dette er ikke innovert i Webex-hendelser (ny).

Ta opp møtet

Velg Post.


 
Pause og gjenoppta innspillingen etter behov, i stedet for å stoppe og starte innspillingen på nytt for å unngå å opprette flere innspillingsfiler.

Gi nytt navn til en innringingsbruker

Høyreklikk navnet i Deltakere -listen, og velg Gi nytt navn .

Redigere lydvarsler

Høyreklikk Deltakere -tittelen, og velg Lydvarsler .

Redigere lyden som spilles av når noen går inn i en chatmelding

Høyreklikk Chat -tittelen, og velg Lydvarsler.

Gi eller fjern rettigheter (må være gjeldende presentatør, vert eller medvert)

Velg Deltaker > Tilordne rettigheter , og merk deretter av for eller fjern merket for det aktuelle alternativet.

Gjøre noen andre til presentatør

Dra Webex-delingsikonet til neste presentatør.

Gjøre noen andre til vert

Høyreklikk navnet eller miniatyrbildet, og velg Endre rolle til > vert .

Ta tilbake vertsrollen

Velg navnet ditt i Deltaker -listen, velg deretter Deltaker > Reclaim Host Role , og skriv inn den forespurte informasjonen.

Fjerne en deltaker fra et møte

Høyreklikk navnet i Deltakere -listen, og velg Utvis.

Låse møtetilgang

Velg Møte > Lås møte .


 
Dette alternativet hindrer noen i å bli med i møtet, inkludert de som ble invitert, men som ikke har blitt med ennå.

Låse opp møtetilgang

Velg Møte/hendelse > Lås opp møte/hendelse.

Få informasjon om et pågående møte

Velg Informasjon om møte > .

Forlate et møte

Velg Avslutt eller forlat møte eller hendelse > Forlat møte/hendelse.

Avslutte et møte

Velg Avslutt eller forlat møte eller hendelse > Avslutt møte eller hendelse for alle.

Sende en e-post med møteutskrift

Velg Fil > Send transkripsjon , skriv inn den forespurte informasjonen og send e-posten.


 

Hvis du lagret dem under møtet, kan du også legge ved følgende:

 • Delte dokumenter

 • Chatte

 • Spørreskjema for avspørring

 • Resultater av undersøkelse

 • Fellesnotater eller teksting for hørselshemmede som er tatt eller publisert under møtet.

Transkripsjonen sendes til alle deltakere som har oppgitt e-postadressene sine når de blir med.

Deltakere kun for lyd er ikke oppført på utskriften.