Med hjälp av mötesfönstret eller händelsefönstret kan du göra följande:

 • Hantera alla mötesaspekter.

 • Gör det möjligt för mötesdeltagare att chatta, sända video, dela information och interagera med varandra via dokument, presentationer, whiteboardtavlor, program o.s.v.

 • Gör det möjligt för deltagare, panelmedlemmar, värdar och cohosts att chatta med varandra i en Webex-händelse (ny) webbsinar.


Om du är värd för ett möte som TelePresence -system är följande Webex-funktioner ej tillgängliga:

 • Omröstning

 • Filöverföring

 • Chatta (med mötesdeltagare i TelePresence-rum)

Uppgift

Åtgärd

Bjuda in personer till ett pågående möte

till fliken Fler alternativ, välj Bjud in och påminn och ange den information som efterfrågas.

Slå av mötesdeltagarnas ljudsignaler och toner vid inträde/utträde

Välj Mötesdeltagare > inträdes- och utträdeston .


 

Om funktionen Meddela namn har valts för att använda Webex-ljudalternativet får de som ansluter via ljudalternativet Använd dator för ljud inte alternativet att spela in och meddela sitt namn.

Stäng av mötesdeltagares mikrofoner

 • Om du vill stänga av ljudet för alla när de deltar i mötet väljer du Mötesdeltagare > Stäng av ljud vid inträde .

 • Om du vill stänga av eller slå på ljudet för alla utom dig väljer du Mötesdeltagare > Stäng av ljud för alla.

 • För att tillåta deltagare att slå på ljudet från sig själva väljer > tillåt deltagare att själva slåljudet

 • Om du vill stänga av ljudet för en särskild person väljer > Ljud av eller Ljud på .

Redigera ett välkomstmeddelande

Välj Möte eller Händelse > Välkomstmeddelande.


 

Det här finns inte i Webex Events (ny).

Spela in ditt möte

Välj Spela in.


 
Pausa och återuppta inspelningen efter behov, i stället för att stoppa och starta om inspelningen för att undvika att flera inspelningsfiler skapas.

Byta namn på en inringande användare

Högerklicka på namnet i listan Mötesdeltagare och välj Byt namn på .

Redigera ljudaviseringar

Högerklicka på rubriken Mötesdeltagare och välj Ljudaviseringar .

Redigera ljudet som spelas upp när någon skriver ett chattmeddelande

Högerklicka på rubriken Chatt och välj Ljudaviseringar.

Bevilja eller ta bort privilegier (måste vara aktuell presentatör, värd eller cohost)

Välj Mötesdeltagare > Tilldelaprivilegier och markera eller avmarkera därefter tillämpligt alternativ.

Utse någon annan till presentatör

Dra Webex-delningsikonen till nästa presentatör.

Utse någon annan till värd

Högerklicka på namnet eller miniatyrbilden och välj Ändra roll till > Värd .

Återta värdrollen

Välj ditt namn i listan Mötesdeltagare, välj sedan Mötesdeltagare > Återta värdrolloch ange den begärda informationen.

Ta bort en mötesdeltagare från ett möte

Högerklicka på namnet i listan Mötesdeltagare och välj Avvisa.

Lås mötesåtkomst

Välj Möte > låsa mötet .


 
Detta alternativ förhindrar att någon deltar i mötet, inklusive de som bjudits in men som inte har anslutit sig ännu.

Lås upp mötesåtkomst

Välj Möte/Händelse > Lås upp möte/händelse.

Få information om ett pågående möte

Välj Möte > Information .

Lämna ett möte

Välj Avsluta eller lämna mötet eller händelsen > Lämna möte/händelse.

Avsluta ett möte

Välj Avsluta eller lämna mötet eller händelsen > Avsluta möte eller händelse för alla.


 

Om du är en cohost kan du lämna eller avsluta mötet eller händelsen. Programmet ber dig bekräfta om du vill avsluta det för alla.

Skicka en mötesavskrift via e-post

Välj Arkiv > Skicka utskrift , ange den begärda informationen och skicka e-postmeddelandet.


 

Om du sparade följande under mötet kan du även bifoga:

 • Delade dokument

 • Chatta

 • Omröstningsformulär

 • Omröstningsresultat

 • Allmänna anteckningar eller dold text som gjorts eller publicerats under mötet.

Avskriften skickas till alla mötesdeltagare som tillhandahöll sin e-postadress när de deltog.

Avskriften innehåller inte mötesdeltagare som endast deltog i ljuddelen.