1

Gå til filen i området, hold pekeren over filen, og klikk på Oppdater fildeling.


 

Du kan også klikke på Innhold og deretter velge Filer. Du kan vise filer i Listevisning eller Rutenettvisning. Hold pekeren over filen, og klikk på Oppdater fildeling.

2

I hurtigvinduet klikker du på Tillat redigering hvis du vil gi personer tillatelse til å redigere filen, og klikker deretter på Oppdater.

Når tillatelsen oppdateres, vil alle i området ha tilgang til filen.

Du kan dele en OneDrive- eller SharePoint Online-fil som tidligere har blitt delt i et område på nytt. Når brukere ikke har tilgang til filen, ser de filnavnet, men de kan ikke redigere, vise eller forhåndsvise filen.

1

I området trykker du på , velger Innhold og trykker på Filer.

2

Gjør følgende:

  • For Android trykker du lenge på filen og trykker deretter på Synkroniser fil på nytt.

  • For iOS må du sveipe filen og trykker deretter på Synkroniser fil på nytt.

3

I hurtigvinduet velger du Tillat redigering hvis du vil gi personer tillatelse til å redigere filen, deretter trykker du på Oppdater.

Når tillatelsen oppdateres, vil alle i området ha tilgang til filen.