1

Idite do datoteke u prostoru, zadržite pokazivač na datoteci i kliknite na dugme Ažuriraj deljenu datoteku.


 

Takođe možete da kliknete na dugme Sadržaj, a zatim izaberete stavku Datoteke. Datoteke možete da prikažete u prikazu liste iliprikazu koordinatne mreže. Zadržite pokazivač iznad datoteke i kliknite na dugme Ažuriraj deljenu datoteku.

2

U iskačućem prozoru kliknite na dugme Dozvoli uređivanje ako želite da date dozvolu osobama da uređuju datoteku, a zatim kliknite na dugme Ažuriraj.

Kada se dozvola ažurira, svi u prostoru će zatim imati pristup datoteci.

Možete ponovo da udomite OneDrive ili SharePoint Online datoteku koja je prethodno deljena u razmaku. Kada osobe nemaju pristup datoteci, videće ime datoteke, ali ne mogu da uređuju, pregledaju ili pregledaju datoteku.

1

U prostoru dodirnite , izaberite Sadržaj , azatim dodirnite Datoteke.

2

Izvršite sledeće:

  • Za Android, dugo pritisnite datoteku, a zatim dodirnite ponovo sinhronizuj datoteku.

  • Za iOS brzo prevucite datoteku, a zatim dodirnite ponovo sinhronizuj datoteku.

3

U iskačućem prozoru izaberite dozvoli uređivanje ako želite da date dozvolu osobama da uređuju datoteku, a zatim dodirnite Ažuriraj.

Kada se dozvola ažurira, svi u prostoru će imati pristup datoteci.