1

Przejdź do pliku w przestrzeni, najedź kursorem na plik i kliknij Aktualizuj udział plików.


 

Można również kliknąć pozycję Zawartość, a następnie wybrać pozycję Pliki. Pliki można wyświetlać w widoku listy lub widokusiatki. Najedź kursorem na plik i kliknij Aktualizuj udział plików.

2

W wyskakującym oknie kliknij opcję Zezwalaj na edycję, jeśli chcesz przyznać innym osobom uprawnienia do edytowania pliku, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj.

Po zaktualizowaniu uprawnienia wszyscy w przestrzeni będą mieli dostęp do pliku.

Możesz ponownie udostępnić plik usługi OneDrive lub SharePoint Online, który został wcześniej udostępniony w obszarze. Gdy inne osoby nie mają dostępu do pliku, widzą jego nazwę, ale nie mogą go edytować, wyświetlać ani wyświetlać jego podglądu.

1

W obszarze naciśnij pozycję , wybierz pozycję Zawartość , a następnienaciśnij pozycję Pliki.

2

Wykonaj następujące czynności:

  • W przypadku systemu Android naciśnij i przytrzymaj plik, a następnie naciśnij pozycję Ponownie zsynchronizuj plik.

  • W systemie iOS szybko przesuń plik, a następnie stuknij pozycję Ponownie zsynchronizuj plik.

3

W wyskakującym oknie wybierz opcję Zezwalaj na edycję, jeśli chcesz przyznać innym osobom uprawnienia do edytowania pliku, a następnie stuknij pozycję Aktualizuj.

Po zaktualizowaniu uprawnienia wszyscy w przestrzeni będą mieli dostęp do pliku.