Oversikt

Når du logger på Control Hub, er det første du ser, en oversikt over tjenestene som er aktive eller tilgjengelige. Varslinger indikerer nye funksjoner eller nødvendig kontovedlikehold. Du kan bruke navigasjonsmenyen til å få tilgang til ulike deler av Control Hub.

Brukere

Du har rask tilgang til alle brukerne i organisasjonen. Status angir om de har aktivert kontoen sin. Hvis brukeren ikke har aktivert kontoen sin etter å ha blitt invitert, kan du klikke på og velge Send invitasjon på nytt.

Klikk på en bruker for å administrere kontoen deres eller finne ut mer om tjenestene de har som er aktive. Hvis du vil redigere brukere, er det mange måter å legge til og administrere brukere i Cisco Webex Control Hub på.

Grupper

Grupper hjelper deg med å organisere lignende brukere og masseadministrere brukertilordninger, innstillingsmaler og ressurser. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Gruppeadministrasjon.

Arbeidsområder

Et arbeidsområde inneholder én eller flere Cisco Webex-enheter som er i et felles område, for eksempel et lunsjrom, en lobby eller et konferanserom. Du kan konfigurere delte Cisco Webex-enheter i disse arbeidsområdene, legge til tjenester og deretter se samarbeidet skje. Uansett hvilken enhet du velger å legge til i arbeidsområdet, tilordnes enheten til arbeidsområdet, ikke en bruker.

Tjenester

Sett opp og konfigurer sky- og hybridtjenester, og se om de er aktive eller inaktive. Avhengig av hvordan organisasjonen er konfigurert, kan forskjellige tjenester være under sky- eller hybriddelen.

Enheter

Du kan legge til eller administrere alle enhetene for organisasjonen som er tilordnet en bruker eller del av et sted. Du kan legge til en enhet til en bruker, legge til delte enheter i et arbeidsområde, generere aktiveringskoder, søke etter enheter og låse enhetsinnstillinger.

Rapporter

Alle administratorer har tilgang til detaljerte rapporter om din bruk av Cisco Webex Teams- eller Cisco Webex Meetings-kontoen din. Pro Pack for Cisco Webex Control Hub gir deg mer tilgang til diagnose- og kvalitetsdata. Pro Pack gir også tilgang til sju dager med Webex Teams-rapporter. Du kan finne ut mer om analyser for skysamarbeidsporteføljen din og avansert diagnostikk og feilsøking i Control Hub.

Støtte

Støtte lar deg gjøre en statussjekk av de forskjellige Webex-tjenestene.

Denne delen har også en Logger-fane, der du kan søke etter logger som er knyttet til forskjellige brukere eller kontoer.

Innstillinger

Konfigurer og tilpass innstillinger for hele organisasjonen for Cisco Webex. Det finnes flere Webex Meetings innstillinger du kan konfigurere hvis du Legg til og administrer et Webex-nettsted i Control Hub . Du kan tilpasse innstillinger for varemerking og støtte for kunder i Cisco Webex Control Hub, legge til URL-adresser for problemrapportering og teknisk støtte for brukerne, eller aktivere enkel pålogging, alt fra innstillingssiden.