Pregled

Kada se prijavite u kontrolnočvorište , prvo što vidite je pregled usluga koje su aktivne ili dostupne. Obaveštenja ukazuju na nove funkcije ili neophodno održavanje naloga. Meni za navigaciju možete da koristite za pristup različitim delovima kontrolnog čvorišta.

Korisnici

Imate brz pristup svim korisnicima u vašoj organizaciji. Status označava da li su aktivirali svoj nalog. Ako korisnik nije aktivirao svoj nalog nakon pozivanja, možete da kliknete i izaberete stavku Ponovo pošalji pozivnicu.

Kliknite na korisnika da biste upravljali nalogom ili saznajte više o uslugama koje imaju aktivne. Ako želite da uređujete korisnike, postoji mnogo načina za dodavanje i upravljanje korisnicima u Cisco Webex kontrolnom čvorištu.

Radni prostori

Radni prostor sadrži jedan ili više Cisco Webex uređaja koji se u zajedničkom prostoru, kao što su sala za ručak, lobi ili konferencijska sala. Deljene Cisco Webex uređaje možete podesiti na ovim radnim prostorima, dodati usluge, a zatim gledati kako se saradnja dešava. Koji god uređaj da odaberete da dodate tom radnomprostoru , uređaj se dodeljuje radnom prostoru, a ne korisniku.

Usluge

Podesite i konfigurišite usluge u oblaku i hibridu i vidite da li su aktivne ili neaktivne. U zavisnosti od toga kako je vaša organizacija podešena, različite usluge mogu biti u odeljku "Oblak" ili "Hibrid".

Uređaji

Možete da dodate ili upravljate svim uređajima za vašu organizaciju koji su dodeljeni korisniku ili delu mesta. Možete da dodate uređaj korisniku , dodate deljene uređaje na radni prostor ,generišete kodove za aktivaciju, tražite uređaje i zaključate postavke uređaja.

Izveštaji

Svi administratori imaju pristup detaljnim izveštajima o korišćenju naloga Cisco Webex Teamsili Cisco Webex Meetings. Pro Pack za Cisco Webex control Hub vam pruža veći pristup dijagnostičkim i kvalitetnim podacima. Pro Pack takođe omogućava pristup 7 dana izveštaja Webex Teams-a. Više o analitici za portfolio saradnje u oblaku i naprednojdijagnostici i rešavanju problema možete saznati u kontrolnom čvorištu.

Podrška

Bacite pogled na podršku da biste uradili brzu proveru statusa različitih Cisco Webex usluga.

Ovaj odeljak takođe ima karticu "Evidencije" na kojoj možete da pretražujete evidencije povezane sa različitim korisnicima ili nalozima.

Podešavanja

Konfigurišite i prilagodite postavke za Cisco Webex širom organizacije. Postoji više postavki Webex sastanaka koje možete podesiti ako upravljate Webex sajtom za sastanke u Cisco Webex kontrolnom čvorištu. Postavke brendiranja i podrške za korisnike možete prilagoditi u kontrolnom čvorištu Cico Webex, Dodati izveštaj o problemu i URL adrese pomoći zakorisnike ili omogućiti jedinstveno prijavljivanje na sve sa stranice sa postavkama.