Denne funksjonen støttes på Webex Meetings og Webex Webinars. På Webex-appen er denne funksjonen tilgjengelig på vår møteplattform som er klar for videonett.

I møter kan alle deltakere flyttes eller byttes mellom separatøkter.

I nettseminarer er det bare verten, medvertene og paneldeltakerne som kan flyttes eller byttes mellom separatøkter.

 • I møter kan verten og medvertene også flytte eller utveksle deltakere mellom separatøktene.
 • I både møter og nettseminar kan verten og medvertene flytte mellom separatøkter.
1

Hvis dialogboksen Tilordning av separatøkter ikke allerede er åpen, klikker du på Separatøkter for å åpne den.

Separatøkter-knapp

 

Bare én vert eller medvert kan ha dialogboksen Tilordning av separatøkt åpen om gangen.

2

I listen over separatøkter finner du og holder pekeren over deltakeren du vil flytte eller utveksle.

3

Gjør én av følgende:

 • Klikk på Flytt til for å flytte deltakeren til en annen separatøkt, og velg deretter separatøkt.

  Hvis du vil flytte deltakeren til en ny separatøkt, klikker du på Ny separatøkt .

 • Klikk på Utveksling for å bytte ut deltakeren med en deltaker i en annen separatøkt, og velg deretter deltakeren du vil bytte ut.

Hvis du flytter en deltaker etter at separatøktene har startet, ser deltakeren en melding på skjermen.

iOS

1

Trykk på Flere alternativer Flere alternativer > Separatøkt.


 

Hvis Separatøkt-knappen ikke er tilgjengelig, redigerer noen andre separatøktene. Spør verten eller medverten om de gjør endringer.

2

I listen over separatøkter trykker du på deltakeren du vil flytte eller bytte ut.

3

Gjør én av følgende:

 • Trykk på Flytt til for å flytte deltakeren til en annen separatøkt, og trykk deretter på separatøkt.
  Flytt til

  Hvis du vil flytte deltakeren til en ny separatøkt, trykker du på Ny økt .

 • Trykk på Utveksling for å bytte deltaker med en deltaker i et annet rom, og trykk deretter på deltakeren.
  Utveksling
1

Trykk på Mer > Avansert > Separatøkt .

2

I listen over separatøkter trykker du på deltakeren du vil flytte eller bytte ut.

3

Gjør én av følgende:

 • Trykk på Flytt til for å flytte deltakeren til en annen separatøkt, og trykk deretter på separatøkt.
 • Trykk på Ny økt for å flytte deltakeren til en ny separatøkt.

 • I nettseminarer kan verten og medvertene bare flytte paneldeltakere mellom separatøkter.
 • I både møter og nettseminar kan verten og medvertene flytte mellom separatøkter.
1

Hvis dialogboksen Tilordning av separatøkter ikke allerede er åpen, klikker du på Separatøkter for å åpne den.

Separatøkter-knapp

 

Bare én vert eller medvert kan ha dialogboksen Tilordning av separatøkt åpen om gangen.

2

I listen over separatøkter finner du og holder pekeren over paneldeltakeren eller medverten du vil flytte eller utveksle.

3

Gjør én av følgende:

 • Klikk på Flytt til for å flytte medverten eller paneldeltakeren til en annen separatøkt, og velg deretter separatøkt.

  Hvis du vil flytte paneldeltakeren til en ny separatøkt, klikker du på Ny separatøkt .

 • Klikk på Utveksling for å bytte paneldeltaker med en paneldeltaker i en annen separatøkt, og velg deretter paneldeltakeren du vil bytte ut.

Hvis du flytter en paneldeltaker etter at separatøktene har startet, ser paneldeltakeren en melding på skjermen.

1

Trykk på Mer > Avansert > Separatøkt .

2

I listen over separatøkter trykker du på paneldeltakeren du vil flytte eller bytte ut.

3

Gjør én av følgende:

 • Trykk på Flytt til for å flytte paneldeltakeren til en annen separatøkt, og trykk deretter på separatøkt.
 • Trykk på Ny økt for å flytte paneldeltakeren til en ny separatøkt.