Ta funkcja jest obsługiwana w Webex Meetings i Webex Webinars. W aplikacji Webex ta funkcja jest dostępna na naszej platformie spotkań obsługującej Video Mesh.

Podczas spotkań każdy uczestnik może być przenoszony lub wymieniany między sesjami grupowymi.

Podczas seminariów internetowych tylko prowadzący, współprowadzący i paneliści mogą być przenoszeni lub wymieniani między sesjami grupowymi.

 • Podczas spotkań gospodarz i współgospodarze mogą również przenosić lub wymieniać uczestników między sesjami grupowymi.
 • Zarówno podczas spotkań, jak i seminariów internetowych gospodarz i współgospodarze mogą przechodzić między sesjami grupowymi.
1

jeśli Zadania sesji grupowej okno dialogowe nie jest jeszcze otwarte, kliknij Sesje na przerwach aby go otworzyć.

Przycisk sesji grupowych

 

Tylko jeden gospodarz lub współgospodarz może mieć Przydział sesji grupowej okno dialogowe otwarte na raz.

2

Na liście sesji grupowych znajdź i najedź kursorem na uczestnika, którego chcesz przenieść lub wymienić.

3

Zrób jedno z poniższych:

 • Kliknij Przenieś do , aby przenieść uczestnika do innej sesji grupowej, a następnie wybierz sesję grupową.

  Aby przenieść uczestnika do nowej sesji grupowej, kliknij Nowa sesja grupowa.

 • Kliknij Wymieniać się , aby zamienić uczestnika z uczestnikiem innej sesji grupowej, a następnie wybierz uczestnika, którego chcesz wymienić.

Jeśli przeniesiesz uczestnika po rozpoczęciu sesji podgrup, uczestnik zobaczy komunikat na swoim ekranie.

iOS

1

Uzyskiwać Więcej opcji Więcej opcji > Sesja Przerwy.


 

jeśli Sesja Przerwy przycisk jest niedostępny, ktoś inny edytuje sesje grupowe. Zapytaj gospodarza lub współgospodarza, czy wprowadzają zmiany.

2

Na liście sesji grupowych stuknij uczestnika, którego chcesz przenieść lub zamienić.

3

Zrób jedno z poniższych:

 • Uzyskiwać Przenieś do , aby przenieść uczestnika do innej sesji grupowej, a następnie stuknij sesję grupową.
  Przenieś do

  Aby przenieść uczestnika do nowej sesji podgrupy, stuknij Nowa sesja.

 • Uzyskiwać Wymieniać się , aby zamienić uczestnika z uczestnikiem w innym pokoju, a następnie dotknij uczestnika.
  Exchange
1

Uzyskiwać Więcej > Zaawansowany > Sesja Przerwy.

2

Na liście sesji grupowych stuknij uczestnika, którego chcesz przenieść lub zamienić.

3

Zrób jedno z poniższych:

 • Uzyskiwać Przenieś do , aby przenieść uczestnika do innej sesji grupowej, a następnie stuknij sesję grupową.
 • Uzyskiwać Nowa sesja , aby przenieść uczestnika do nowej sesji grupowej.

 • W przypadku webinarów prowadzący i współprowadzący mogą przenosić panelistów tylko między sesjami grupowymi.
 • Zarówno podczas spotkań, jak i seminariów internetowych gospodarz i współgospodarze mogą przechodzić między sesjami grupowymi.
1

jeśli Zadania sesji grupowej okno dialogowe nie jest jeszcze otwarte, kliknij Sesje na przerwach aby go otworzyć.

Przycisk sesji grupowych

 

Tylko jeden gospodarz lub współgospodarz może mieć Przydział sesji grupowej okno dialogowe otwarte na raz.

2

Na liście sesji grupowych znajdź i najedź kursorem na panelistę lub współgospodarza, którego chcesz przenieść lub wymienić.

3

Zrób jedno z poniższych:

 • Kliknij Przenieś do , aby przenieść współgospodarza lub panelistę do innej sesji grupowej, a następnie wybierz sesję grupową.

  Aby przenieść panelistę do nowej sesji grupowej, kliknij Nowa sesja grupowa.

 • Kliknij Wymieniać się , aby zamienić panelistę z panelistą w innej sesji grupowej, a następnie wybierz panelistę, którego chcesz wymienić.

Jeśli przeniesiesz panelistę po rozpoczęciu sesji podgrup, panelista zobaczy komunikat na swoim ekranie.

1

Uzyskiwać Więcej > Zaawansowany > Sesja Przerwy.

2

Na liście sesji grupowych kliknij panelistę, którego chcesz przenieść lub wymienić.

3

Zrób jedno z poniższych:

 • Uzyskiwać Przenieś do , aby przenieść panelistę do innej sesji grupowej, a następnie stuknij sesję grupową.
 • Uzyskiwać Nowa sesja aby przenieść panelistę do nowej sesji grupowej.