Tato funkce je podporována na Webex Meetings a Webex Webinars. Ve Webex App je tato funkce dostupná na naší platformě pro schůzky připravené pro síťovinu.

Na schůzkách může být každý účastník přesunut nebo vyměněn mezi breakout relacemi.

Ve webinářích mohou být mezi jednotlivými relacemi přesunuty nebo vyměněny pouze hostitelé, spoluhostitelé a členové panelu.

 • Při schůzkách mohou hostitelé a spoluhostitelé také přesouvat nebo vyměňovat účastníky mezi jednotlivými schůzkami.
 • Jak na schůzkách, tak na webinářích se mohou hostitelé a spoluhostitelé pohybovat mezi jednotlivými schůzkami.

1

Pokud dialogové okno Útlumové relace ještě není otevřeno, kliknutím na Útlumové relace ji otevřete.

Tlačítko Přerušení relací

 

Pouze jeden hostitel nebo spoluhostitel může mít současně otevřené dialogové okno Únikové relace.

2

V seznamu útěkových relací najděte a najděte nad účastníkem, kterého chcete přesunout nebo vyměnit.

3

Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Kliknutím na Přesunout do přesunete účastníka na jinou relaci útěku a poté vyberte relaci útěku.

  Chcete-li přesunout účastníka na novou relaci útěku, klikněte na položku Nová relace útěku.

 • Klepnutím na tlačítko Exchange (Výměna) vyměníte účastníka s účastníkem v jiné relaci breakoutu a poté vyberete účastníka, kterého chcete vyměnit.

Pokud přesunete účastníka po zahájení útěkových relací, účastník uvidí zprávu na své obrazovce.

iOS

1

Klepni na Další možnosti Další možnosti > Relace útěku.


 

Pokud tlačítko Breakout Session není k dispozici, někdo jiný upravuje breakout relace. Zeptej se hostitele nebo spoluhostitele, zda něco mění.

2

V seznamu útěkových relací klepni na účastníka, kterého chceš přesunout nebo vyměnit.

3

Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Klepnutím na Přesunout do přesunete účastníka na jinou relaci útěku a poté klepněte na relaci útěku.
  Přesunout do

  Chcete-li přesunout účastníka na novou relaci útěku, klepněte na možnost Nová relace.

 • Klepnutím na Výměna vyměníte účastníka s účastníkem v jiné místnosti a poté klepnete na účastníka.
  Vyměnit
1

Klepni na Další > Pokročilé > Prolomit relaci.

2

V seznamu útěkových relací klepni na účastníka, kterého chceš přesunout nebo vyměnit.

3

Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Klepnutím na Přesunout do přesunete účastníka na jinou relaci útěku a poté klepněte na relaci útěku.
 • Klepnutím na možnost Nová relace přesunete účastníka na novou relaci útěku.

 • Ve webinářích mohou hostitelé a spoluhostitelé přesouvat účastníky panelů pouze mezi útěkovými relacemi.
 • Jak na schůzkách, tak na webinářích se mohou hostitelé a spoluhostitelé pohybovat mezi jednotlivými schůzkami.

1

Pokud dialogové okno Útlumové relace ještě není otevřeno, kliknutím na Útlumové relace ji otevřete.

Tlačítko Přerušení relací

 

Pouze jeden hostitel nebo spoluhostitel může mít současně otevřené dialogové okno Únikové relace.

2

V seznamu útěkových relací najdi panelistu nebo spoluhostitele, kterého chceš přesunout nebo vyměnit, a najdi nad ním kurzor.

3

Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Klikni na Přesunout do, přesuň spoluhostitele nebo panelistu na jinou relaci útěku a poté vyber relaci útěku.

  Chcete-li panelistu přesunout na novou relaci útěku, klikněte na položku Nová relace útěku.

 • Klepnutím na tlačítko Exchange (Výměna) prohodíte panelistu s panelistou v jiné relaci breakoutu a poté vyberete panelistu, kterého chcete vyměnit.

Pohybujete-li se panelistou poté, co byly spuštěny útěkové relace, panelistovi se zobrazí zpráva na obrazovce.

1

Klepni na Další > Pokročilé > Prolomit relaci.

2

V seznamu útěkových relací klepni na panelistu, kterého chceš přesunout nebo vyměnit.

3

Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Klepnutím na Přesunout na přesunete panelistu na jinou relaci útěku a poté klepněte na relaci útěku.
 • Klepnutím na možnost Nová relace přesuňte panelistu na novou relaci útěku.