• Standard teksten om hvordan du bruker enheten, kan ikke egendefineres.

  • Hvis du bruker tilpasset tekst på organisasjons nivå, overstyrer du teksten som er lagt til på enkelt enheter.

Egen definert varsel støttes ikke av følgende enheter:

  • Cisco TelePresence SX10

  • Webex Share

  • Cisco IP-telefons

  • Analoge telefon adaptere

1

Fra kunde-visningen i Control hub, går du til enheter og klikker på Innstillinger. Rull deretter nedover for å støtte.

2

Velg Definer en tilpasset støtte tekst for alle enheter og Legg til en tilpasset melding, for eksempel kontakt informasjon for den lokale bruker støtten. Velg Lagre for å bruke den egen definerte teksten.

Hvis du bruker en egen definert tekst på organisasjons nivå, overstyres teksten som legges til på individuelle enheter.

1

Fra kunde-visningen i Control hub, går du til enheter og velger enheten eller enhetene du vil legge til en egen definert tekst i.

2

Klikk på Rediger og velg enhets konfigurasjoner. Gå til bruker grensesnittet > egen definert melding og skriv inn meldingen du vil legge til. Deretter velger du neste og Bruk for å lagre endringen.