• Standardteksten om hvordan du bruker enheten kan ikke tilpasses.

  • Bruk av tilpasset tekst på organisasjonsnivå overstyrer teksten som er lagt til på individuelle enheter.

Egendefinert melding støttes ikke på følgende enheter:

  • Cisco TelePresence SX10

  • Webex Share

  • Cisco IP-telefons

  • Analoge telefonadaptere

1

Fra kundevisningen i Control Hub, gå til Enheter og klikk på Innstillinger. Rull deretter ned til Egendefinert melding.

2

Velg Definer en tilpasset støttetekst for alle enheter og legg til en tilpasset melding, for eksempel kontaktinformasjon for lokal støtteperson. Velg Lagre for å bruke den egendefinerte teksten.

Hvis du bruker en tilpasset tekst på organisasjonsnivå, overstyres teksten som er lagt til på individuelle enheter.

1

Fra kundevisningen i Control Hub, gå til Enheter og velg enheten eller enhetene du vil legge til en egendefinert tekst til.

2

Klikk Rediger og velg Enhetskonfigurasjoner. Gå til Brukergrensesnitt > Egendefinert melding og skriv inn meldingen du vil legge til. Velg deretter Neste og Bruk for å lagre endringen.