• Standardteksten om hvordan du bruker enheten, kan ikke tilpasses.

  • Når du bruker egendefinert tekst på organisasjonsnivå, overstyres teksten som legges til på enkeltenheter.

Egendefinert varsling støttes ikke på følgende enheter:

  • Cisco TelePresence SX10

  • Webex Share

  • Cisco IP-telefoner

  • Analoge telefonadaptere

1

Gå til Enheter i kundevisningen i Kontrollhub, og klikk Innstillinger. Rull deretter ned til Kundestøtte.

2

Velg Definer en egendefinert støttetekst for alle enheter , og legg til en egendefinert melding, for eksempel kontaktinformasjon for lokal støtteperson. Velg Lagre for å bruke den egendefinerte teksten.

Hvis du bruker en egendefinert tekst på organisasjonsnivå, overstyres teksten som er lagt til på enkeltenheter.

1

Gå til Enheter i kundevisningen i Kontrollhub, og velg enheten eller enhetene du vil legge til en egendefinert tekst på.

2

Klikk Rediger , og velg Enhetskonfigurasjoner. Gå til Brukergrensesnitt > egendefinert melding , og skriv inn meldingen du vil legge til. Velg deretter Neste og Bruk for å lagre endringen.