• Štandardný text o používaní zariadenia nie je možné prispôsobiť.

  • Použitie vlastného textu na úrovni organizácie prepíše text pridaný na jednotlivých zariadeniach.

Vlastná správa nie je podporovaná na nasledujúcich zariadeniach:

  • Cisco TelePresence SX10

  • Webex Share

  • IP telefóny Cisco

  • Analógové telefónne adaptéry

1

V zobrazení zákazníka v Control Hub prejdite na Zariadenia a kliknite nastavenie. Potom prejdite nadol na Vlastná správa.

2

Vyberte Definujte vlastný text podpory pre všetky zariadenia a pridajte vlastnú správu, napríklad kontaktné informácie na osobu miestnej podpory. Vyberte Uložiť ak chcete použiť vlastný text.

Ak použijete vlastný text na úrovni organizácie, text pridaný na jednotlivých zariadeniach sa prepíše.

1

V zobrazení zákazníka v Control Hub prejdite na Zariadenia a vyberte zariadenie alebo zariadenia, do ktorých chcete pridať vlastný text.

2

Kliknite Upraviť a vyberte Konfigurácie zariadení. Ísť do Používateľské rozhranie > Vlastná správa a napíšte správu, ktorú chcete pridať. Potom vyberte Ďalšie a Použiť pre uloženie zmeny.