• Nije mogu se prilagoditi standardni tekst o načinu korišćenja uređaja.

  • Primena prilagođenog teksta na organizacionom nivou zamenjuje tekst dodat na pojedinačnim uređajima.

Prilagođena poruka nije podržana na sledećim uređajima:

  • Cisco TelePresence SX10

  • Webex Share

  • Cisco IP telefoni

  • Analogni telefonski adapteri

1

Iz prikaza klijenta u okviru "Kontrolno čvorište" izaberite stavku "Uređaji" i izaberite stavku " Postavke". Zatim se pomerite nadole do prilagođene poruke.

2

Izaberite stavku Definiši prilagođeni tekst podrške za sve uređaje i dodaj prilagođenu poruku, kao što su kontakt informacije za lokalnu osobu za podršku. Kliknite na dugme "Sačuvaj" da biste primenili prilagođeni tekst.

Ako primenite prilagođeni tekst na organizacionom nivou, tekst dodat na pojedinačnim uređajima će biti zamenjen.

1

Iz prikaza klijenta u kontrolnom čvorištu izaberite stavku Uređaji i izaberite uređaj ili uređaje kojima želite da dodate prilagođeni tekst.

2

Kliknite na dugme Uredi i izaberite stavku Konfiguracije uređaja. Idite na poruku korisničkog > Custom i otkucajte poruku koju želite da dodate. Zatim kliknite na dugme "Dalje" i " Primeni" da biste sačuvali promenu.