• Det går inte att anpassa standardtexten om hur du använder enheten.

  • Att använda anpassad text på organisationsnivå åsidosätter den text som lagts till på enskilda enheter.

Anpassade meddelanden stöds inte på följande enheter:

  • Cisco TelePresence SX10

  • Webex Share

  • Cisco IP-telefon

  • Analoga telefonadaptrar

1

Öppna kundvyn i Control Hub, gå till Enheter och klicka på Inställningar. Bläddra sedan ned till Anpassat meddelande.

2

Välj Skriv en egen supporttext för alla enheter och lägg till ett eget meddelande, till exempel kontaktinformationen till den lokala supportavdelningen. Välj Spara om du vill använda den avpassade texten.

Om du använder en anpassad text på organisationsnivå åsidosätts texten som lagts till på enskilda enheter.

1

Öppna kundvyn i Control Hub, gå till Enheter och välj den eller de enheter du vill lägga till anpassad text för.

2

Klicka på Redigera och välj Enhetskonfigurationer. Gå till Användargränssnitt > Anpassat meddelande och skriv meddelandet du vill lägga till. Välj sedan Nästa och tillämpa för att spara ändringen.