Når du abonnerer på Webex fra tjenesteleverandøren, må du kontakte leverandørens kundestøtteteam for å få hjelp.

1

Gå til Meldinger , hold pekeren over personens profilbilde for å se kontaktkortet, og velg deretter Bli med i personlig møterom .

Alternativet Bli med i personlig møterom vises ikke på noens kontaktkort hvis Webex-området ikke administreres i Cisco Webex Control Hub eller er koblet til Webex.

I stedet for å bla gjennom meldingslisten din, kan du også se noens kontaktkort ved å søke etter denne personens navn. I søkeresultatene holder du pekeren over personens profilbilde for å se kontaktkortet.


 

Hvis du vil bli med i et personlig rommøte som du blir med ofte i, går du til Møter og klikker Bli med i et møte Møter. En liste over nylige personlige rommøter du ble med i, vises under Nylig brukte personlige rom . Klikk koblingen for å bli med i møtet.

2

Velg lyd- og videoinnstillinger før du blir med i møtet.

3

Klikk Bruk skjermsystem til å koble til et videosystem .

4

Klikk Bli med i møte .

1

Gå til Meldinger , trykk lenge påpersonens profilbilde for å se kontaktkortet, og trykk deretter Personlig rom -koblingen.


 

Hvis du ikke ser Personlig rom på kontaktkortet, trykker du på Personers innsikt for å se mer informasjon.

Personlige rom-informasjonen vises ikke på noens kontaktkort hvis Webex-området ikke administreres i Cisco Webex Control Hub eller er koblet til Webex.


 

Hvis du ikke ser Personlig rom-koblingen, trykker du på Folkeinnsikt

Hvis Webex Meetings-appen for Android ikke allerede er installert, blir du bedt om å installere den.
2

Velg lyd- og videoinnstillinger før du blir med i møtet.

3

Tapp for å koble til et videosystem.

1

Gå til Meldinger, og trykk på personens profilbilde for å se kontaktkortet. Tapp deretter ved siden av informasjonen om personlige rom, og tapp Bli med i møte .

Personlig rominformasjon

Personlige rom-informasjonen vises ikke på noens kontaktkort hvis Webex-området ikke administreres i Cisco Webex Control Hub eller er koblet til Webex.

Hvis Webex Meetings-appen for Android ikke allerede er installert, blir du bedt om å installere den.
2

Velg lyd- og videoinnstillinger før du blir med i møtet.

3

Tapp for å koble til et videosystem.

Gå til Meldinger , hold pekeren overpersonens profilbilde for å se kontaktkortet, og velg deretter Bli med i personlig rom .

Alternativet Bli med i personlig rom vises ikke på noens kontaktkort hvis Webex-området ikke administreres i Cisco Webex Control Hub eller er koblet til Webex.


 

I stedet for å bla gjennom Spaces-listen din, kan du også se noens kontaktkort ved å søke etter denne personens navn. I søkeresultatene holder du pekeren over personens profilbilde for å se kontaktkortet.