Ting du bør huske på

administrator må konfigurere kontoen din med hybridkalenderen slik at du kan motta varsler om planlagte møter og samtaler. Du kan motta varsler for Webex Meetings, møter planlagt fra et Webex-appområde med én eller flere personer, og møter planlagt ved hjelp av @webex eller @meet. Innstillingene for møtevarsler er ennå ikke tilgjengelige for Webex-appen for nett, iPhone, iPad eller Android.

Varslingsinnstillinger for planlagt møte påvirker bare de varslene for planlagt møte. De påvirker ikke bli med-knappene som vises i Webex-appen, på videosystemer eller på romenheter.

Hvis du blir med på møtet fra Webex Meetings, fortsetter den grønne bli med-knappen å vises i Webex-appen til slutten av det planlagte møtetidspunktet. For øyeblikket er det ingen måte å avvise varselet på.

1

Klikk på din profilbilde og velg deretter Innstillinger > Varsler > Møter .

2

Under Planlagte møter velger du når du vil motta varslene:

 • 5 minutter før starttid

 • 1 minutt før starttid

 • På starttidspunktet

 • Av


 

Hvis du har valgt 5 minutter før starttid eller 1 minutt før starttid , kan du velge Utsett for å motta en ny påminnelse ved starttid eller for å avvise varselet helt.

3

Velg Lagre for å lagre varslingsinnstillingene.

Trykk på profilbildet ditt og velg Innstillinger > Varslinger > Møter > Møtevarslinger, og velg når du vil motta varslene:

 • 5 minutter før

 • 1 minutt før

 • Rett før

 • Av


 

Hvis du velger Av, men har Microsoft Outlook-kontoen tilkoblet, kan det hende du fortsatt mottar varsler om møtepåminnelse.

1

Klikk på profilbildet ditt, og velg deretter Innstillinger > Varslinger.

2

Under Planlagte møter velger du når du vil motta varslene:

 • 5 minutter før starttid

 • 1 minutt før starttid

 • På starttidspunktet

 • Av