Stvari koje treba da imate na umu

Administrator mora da podesi vaš nalog pomoću hibridnog kalendara da biste mogli da primate obaveštenja za planirane sastanke i pozive. Možete da primate obaveštenja za Webex sastanke, sastanke zakazane iz prostora aplikacije Webex sa jednom ili više osoba i sastanke zakazane pomoću @webex ili @meet. Postavke obaveštenja o sastanku još uvek nisu dostupne za Webex Aplikaciju za Web, iPhone, iPad ili Android.

Planirane postavke obaveštenja o sastanku utiču samo na planirana obaveštenja o sastanku. One ne utiču na dugmad za spajanje koja se pojavljuju u aplikaciji Webex, na video sistemima ili na sobnim uređajima.

Ako se pridružite sastanku sa Webexsastanaka , zeleno dugme za spajanje nastavlja da se prikazuje u aplikaciji Webex do kraja planiranog vremena sastanka. U ovom trenutku, ne postoji način da se odbaci obaveštenje.

1

Kliknite na sliku profila, a zatim izaberite stavku > obaveštenja.

2

U okviruPlanirani sastanci odaberite kada želite da primate obaveštenja:

 • 5 minuta pre vremena početka

 • 1 minut pre vremena početka

 • U vreme početka

 • Isključeno


 

Ako ste izabrali 5 minuta pre vremena početka ili 1 minut pre vremena početka ,možete da izaberete opciju "Snooze" da biste primili drugi podsetnik u vreme početka sastanka ili da biste potpuno odbacili obaveštenje.

3

Kliknite na dugme "Sačuvaj" da biste sačuvali postavke obaveštenja.

1

Kliknite na sliku profila, a zatim izaberite stavku Željene > obaveštenja.

2

U okviruPlanirani sastanci odaberite kada želite da primate obaveštenja:

 • 5 minuta pre vremena početka

 • 1 minut pre vremena početka

 • U vreme početka

 • Isključeno


 

Ako ste izabrali 5 minuta pre vremena početka ili 1 minut pre vremena početka ,možete da izaberete opciju "Snooze" da biste primili drugi podsetnik u vreme početka sastanka ili da biste potpuno odbacili obaveštenje.

3

Kliknite na dugme "Sačuvaj" da biste sačuvali postavke obaveštenja.

Dodirnite sliku profila, izaberite stavke > Obaveštenja > sastanci > Obaveštenja o sastanku , a zatim odaberite kadaželite da primate obaveštenja:

 • 5 minuta pre

 • 1 minut pre

 • Neposredno pre

 • Isključeno


 

Ako izaberete opciju "Isključeno", ali ste povezali Microsoft Outlook nalog, možda ćete i dalje dobijati obaveštenja podsetnika za sastanke.

1

Kliknite na sliku profila, a zatim izaberite stavku > obaveštenja.

2

U okviruPlanirani sastanci odaberite kada želite da primate obaveštenja:

 • 5 minuta pre vremena početka

 • 1 minut pre vremena početka

 • U vreme početka

 • Isključeno