Stvari koje treba da imate na umu

Administrator mora da podesi vaš nalog sa hibridnim kalendarom da biste mogli da dobijate obaveštenja o zakazanim sastancima i pozivima. Možete da dobijate obaveštenja za Webex Meetings sastanke zakazane iz prostora Webex aplikacije sa jednom ili više osoba i sastanke zakazane za sastanke zakazane korišćenjem @webex ili @meet. Podešavanja obaveštenja o sastanku još nisu dostupna za aplikaciju Webex za aplikacije veb iPhone, iPad ili Android.

Podešavanja zakazanih obaveštenja o sastanku utiču samo na zakazana obaveštenja o sastanku. Ne utiču na dugmad za pridruživanje koja se pojavljuju u Webex aplikaciji, na video sistemima ili na uređajima sobe.

Ako se pridružite sastanku iz Webex Meetings, zeleno dugme za pridruživanje nastaviće da se prikazuje u Webex aplikaciji do kraja zakazanog vremena sastanka. U ovom trenutku nema načina da se odbaci obaveštenje.

1

Kliknite na "Podešavanja"na bočnoj traci za navigaciju, a zatim izaberite opciju "Obaveštenja > sastanke".

2

U okviru "Zakazani sastanci" izaberite kada želite da dobijate obaveštenja:

 • 5 minuta pre vremena početka

 • 1 minut pre vremena početka

 • U vreme početka

 • Isključeno


 

Ako ste izabrali 5 minuta pre nego što vreme početka ili 1 minut pre vreme početka, možete da izaberete "Odlaganje" da biste dobili još jedan podsetnik na sastanku vreme početka ili da potpuno odbacite obaveštenje.

3

Izaberite " Sačuvaj" da biste sačuvali podešavanja obaveštenja.

Dodirnite sliku profila, izaberite stavku > Obaveštenja > meetings > obaveštenja za sastanak, a zatim odaberite kada želite da dobijate obaveštenja:

 • 5 minuta pre

 • 1 minut pre

 • Odmah pre

 • Isključeno


 

Ako izaberete Isključeno , ali Microsoft Outlook nalog povezan, i dalje možete dobijati obaveštenja podsetnikom za sastanak.

1

Kliknite na sliku profila, a zatim izaberite stavku > Obaveštenja.

2

U okviru "Zakazani sastanci" izaberite kada želite da dobijate obaveštenja:

 • 5 minuta pre vremena početka

 • 1 minut pre vremena početka

 • U vreme početka

 • Isključeno