Tänk på saker

Din administratör måste konfigurera ditt konto med Hybrid-kalendern så att du kan få aviseringar om schemalagda möten och samtal. Du kan få aviseringar omWebex Meetings, möten som schemalagts från enWebex-appenutrymme med en eller flera personer och möten som schemalagts med hjälp @webex eller @meet. Inställningar för mötesaviseringar är ännu inte tillgängliga förWebex-appenför webben, iPhone, iPad eller Android.

Dina schemalagt möte aviseringsinställningar påverkar endast de schemalagt möte aviseringarna. De påverkar inte knapparna för att delta som visas iWebex-appen, på videosystem eller på rumsenheter.

Om du deltar i mötet frånWebex Meetingsfortsätter den gröna delta-knappen att visas iWebex-appentill slutet av schemalagt möte tid. Just nu går det inte att avfärda aviseringen.

1

Klicka på profilbild och välj sedan Inställningar > Aviseringar.

2

Under Schemalagda möten väljer du när du vill ta emot aviseringar:

 • 5 minuter före starttid

 • 1 minut före starttid

 • Vid starttid

 • Av


 

Om du har valt 5 minuter före starttiden eller 1 minut före starttiden kan du välja Viloläge för att få ytterligare en påminnelse vid mötets starttid eller avvisa meddelandet helt och hållet.

3

Välj Spara för att spara dina aviseringsinställningar.

1

Klicka på profilbild och välj sedan Inställningar > Aviseringar.

2

Under Schemalagda möten väljer du när du vill ta emot aviseringar:

 • 5 minuter före starttid

 • 1 minut före starttid

 • Vid starttid

 • Av


 

Om du har valt 5 minuter före starttiden eller 1 minut före starttiden kan du välja Viloläge för att få ytterligare en påminnelse vid mötets starttid eller avvisa meddelandet helt och hållet.

3

Välj Spara för att spara dina aviseringsinställningar.

1

Tryck på profilbild, välj Inställningar > Aviseringar > Meetings > mötesaviseringar och välj sedan när du vill få aviseringar:

 • 5 minuter innan

 • 1 minut innan

 • Omedelbart före

 • Av


 

Om du väljer Av men har ditt Microsoft Outlook-konto anslutet, kan du fortfarande få påminnelser om mötet.

1

Klicka på profilbild och välj sedan Inställningar > Aviseringar.

2

Under Schemalagda möten väljer du när du vill ta emot aviseringar:

 • 5 minuter före starttid

 • 1 minut före starttid

 • Vid starttid

 • Av