O czym należy pamiętać

Administrator musi skonfigurować konto z kalendarzem hybrydowym, aby można było otrzymywać powiadomienia o zaplanowanych spotkaniach i połączeniach. Możesz otrzymywać powiadomienia dotyczące Webex Meetings, spotkań zaplanowanych z obszaru aplikacji Webex z co najmniej jedną osobą oraz spotkań zaplanowanych przy użyciu @webex lub @meet. Ustawienia powiadomień o spotkaniach nie są jeszcze dostępne dla aplikacji Webex App for Web, iPhone, iPad lub Android.

Ustawienia powiadomień o zaplanowanych spotkaniach mają wpływ tylko na powiadomienia o zaplanowanych spotkaniach. Nie mają one wpływu na przyciski dołączania wyświetlane w aplikacji Webex , w systemach wideo ani na urządzeniach w pokojach.

Jeśli dołączysz do spotkania z aplikacji Webex Meetings, zielony przycisk dołączenia będzie nadal wyświetlany w aplikacji Webex do końca zaplanowanej godziny spotkania. Obecnie nie ma możliwości odrzucenia powiadomienia.

1

Kliknij swój zdjęcie profilowe a następnie wybierz Ustawienia > Powiadomienia > Spotkania .

2

Pod Zaplanowane spotkania , wybierz, kiedy chcesz otrzymywać powiadomienia:

 • 5 min przed godziną rozpoczęcia

 • 1 min przed godziną rozpoczęcia

 • W chwili rozpoczęcia

 • Wyłącz


 

Jeśli wybrano opcję 5 minut przed godziną rozpoczęcia lub 1 minutę przed godziną rozpoczęcia , można wybrać Odłóż aby otrzymać kolejne przypomnienie o godzinie rozpoczęcia spotkania lub aby całkowicie odrzucić powiadomienie.

3

Wybierz Zapisz aby zapisać ustawienia powiadomień.

Dotknij swojego zdjęcie profilowe , wybierz Ustawienia > Powiadomienia > Spotkania > Powiadomienia o spotkaniach , a następnie wybierz, kiedy chcesz otrzymywać powiadomienia:

 • 5 minut przed

 • 1 minutę przed

 • Bezpośrednio przed

 • Wyłącz


 

Jeśli wybierzesz Wyłącz Jeśli konto Microsoft Outlook jest połączone, nadal możesz otrzymywać powiadomienia o przypomnieniach o spotkaniu.

1

Kliknij swój zdjęcie profilowe a następnie wybierz Ustawienia > Powiadomienia .

2

Pod Zaplanowane spotkania , wybierz, kiedy chcesz otrzymywać powiadomienia:

 • 5 min przed godziną rozpoczęcia

 • 1 min przed godziną rozpoczęcia

 • W chwili rozpoczęcia

 • Wyłącz