O czym należy pamiętać

Administrator musi skonfigurować Twoje konto z Kalendarzem Hybrydowym, abyś mógł otrzymywać powiadomienia o zaplanowanych spotkaniach i połączeniach. Możesz otrzymywać powiadomienia dlaWebex Meetings, spotkania zaplanowane odAplikacja Webexprzestrzeń z co najmniej jedną osobą oraz spotkania zaplanowane przy użyciu @webex lub @meet. Ustawienia powiadomień o spotkaniach nie są jeszcze dostępne dlaAplikacja Webexna przeglądarkę, iPhone'a, iPada lub Androida.

Ustawienia powiadomień o zaplanowanych spotkaniach wpływają tylko na powiadomienia o zaplanowanych spotkaniach. Nie wpływają na przyciski dołączania, które pojawiają się wAplikacja Webex, w systemach wideo lub w urządzeniach pokojowych.

Jeśli dołączysz do spotkania zWebex Meetings, zielony przycisk dołączania nadal wyświetla się wAplikacja Webexdo końca zaplanowanego czasu spotkania. W tej chwili nie ma możliwości odrzucenia powiadomienia.

1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe, a następnie wybierz Ustawienia > Powiadomienia.

2

W sekcji Zaplanowane spotkania wybierz, kiedy chcesz otrzymywać powiadomienia:

 • 5 min przed godziną rozpoczęcia

 • 1 min przed godziną rozpoczęcia

 • W chwili rozpoczęcia

 • Wyłącz


 

Jeśli wybierzesz 5 minut przed czasem rozpoczęcia lub 1 minutę przed czasem rozpoczęcia, możesz wybrać Drzemka, aby otrzymać kolejne przypomnienie o rozpoczęciu spotkania czas lub na całkowite odrzucenie powiadomienia.

3

Wybierz Zapisz, aby zapisać ustawienia powiadomień.

1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe, a następnie wybierz Preferencje > Powiadomienia.

2

W sekcji Zaplanowane spotkania wybierz, kiedy chcesz otrzymywać powiadomienia:

 • 5 min przed godziną rozpoczęcia

 • 1 min przed godziną rozpoczęcia

 • W chwili rozpoczęcia

 • Wyłącz


 

Jeśli wybierzesz 5 minut przed czasem rozpoczęcia lub 1 minutę przed czasem rozpoczęcia, możesz wybrać Drzemka, aby otrzymać kolejne przypomnienie o rozpoczęciu spotkania czas lub na całkowite odrzucenie powiadomienia.

3

Wybierz Zapisz, aby zapisać ustawienia powiadomień.

1

Dotknij swojego zdjęcia profilowego, wybierz Ustawienia > Powiadomienia > Spotkania > Powiadomienia o spotkaniach , a następnie wybierz, kiedy chcesz otrzymywać powiadomienia:

 • 5 minut przed

 • 1 minutę przed

 • Natychmiast przed

 • Wyłącz


 

Jeśli wybierzesz opcję Wyłączone, ale masz połączone konto Microsoft Outlook, nadal możesz otrzymywać przypomnienia o spotkaniach.

1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe, a następnie wybierz Ustawienia > Powiadomienia.

2

W sekcji Zaplanowane spotkania wybierz, kiedy chcesz otrzymywać powiadomienia:

 • 5 min przed godziną rozpoczęcia

 • 1 min przed godziną rozpoczęcia

 • W chwili rozpoczęcia

 • Wyłącz