Co je třeba mít na paměti

Váš správce musí nastavit váš účet s hybridním kalendářem, abyste mohli dostávat oznámení o naplánovaných schůzkách a hovorech. Můžete přijímat oznámení o schůzkách Webex, schůzkách naplánovaných z prostoru aplikace Webex s jedním nebo více lidmi a schůzkách naplánovaných pomocí @webex nebo @meet. Nastavení oznámení o schůzce ještě nejsou k dispozici pro aplikaci Webex pro web, iPhone, iPad nebo Android.

Nastavení oznámení o naplánované schůzce má vliv pouze na oznámení o naplánované schůzce. Nemají vliv na tlačítka pro připojení, která se zobrazují v aplikaci Webex, na videosystémech nebo na zařízeních místnosti.

Pokud se připojíte ke schůzce ze schůzek Webex, zelené tlačítko pro připojení se nadále zobrazuje v aplikaci Webex až do konce naplánovaného času schůzky. V tuto chvíli neexistuje způsob, jak oznámení zavřít.

1

Klikněte na svůj profilový obrázek a pak vyberte Nastavení > Oznámení .

2

V části Naplánovanéschůzky zvolte, kdy chcete dostávat oznámení:

 • 5 min. před časem zahájení

 • 1 min. před časem zahájení

 • V čase zahájení

 • Vypnuto


 

Pokud jste vybrali možnost 5 minut před začátkem nebo 1 minutu před časem zahájení, můžete vybrat odložit a obdržet další připomenutí v čase zahájení schůzky nebo oznámení úplně zavřít.

3

Výběrem možnosti Uložit uložte nastavení oznámení.

1

Klikněte na svůj profilový obrázek a pak vyberte Předvolby > Oznámení .

2

V části Naplánovanéschůzky zvolte, kdy chcete dostávat oznámení:

 • 5 min. před časem zahájení

 • 1 min. před časem zahájení

 • V čase zahájení

 • Vypnuto


 

Pokud jste vybrali možnost 5 minut před začátkem nebo 1 minutu před časem zahájení, můžete vybrat odložit a obdržet další připomenutí v čase zahájení schůzky nebo oznámení úplně zavřít.

3

Výběrem možnosti Uložit uložte nastavení oznámení.

Klepněte na svůj profilový obrázek, vyberte Nastavení > Oznámení > Schůzky > Oznámení o schůzkách a pakzvolte, kdy chcete dostávat oznámení:

 • 5 minut před

 • 1 minutu před

 • Bezprostředně před

 • Vypnuto


 

Pokud vyberete možnost Vypnuto, ale máte připojený účet aplikace Microsoft Outlook, můžete stále dostávat oznámení o připomenutí schůzky.

1

Klikněte na svůj profilový obrázek a pak vyberte Nastavení > Oznámení .

2

V části Naplánovanéschůzky zvolte, kdy chcete dostávat oznámení:

 • 5 min. před časem zahájení

 • 1 min. před časem zahájení

 • V čase zahájení

 • Vypnuto