Da du opprettet kundeorganisasjonen i Control Hub, blir den første plasseringen du opprettet, automatisk standardplasseringen. Brukere du legger til i organisasjonen, tilordnes denne standardplasseringen, med mindre du angir noe annet. Du kan gjøre en etterfølgende plassering til standardplassering, men husk at du ikke kan slette standardplasseringen.

Før du starter


Få en liste over brukerne og arbeidsområdene som er knyttet til en plassering: Gå til Tjenester > Numre og velg plasseringen som skal slettes fra rullegardinmenyen. Du må slette disse brukerne og arbeidsområdene før du sletter plasseringen.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com, gå til Tjenester > Anrop > Plassering og velg deretter plasseringen du vil slette.

2

Klikk på Mer ved siden av stedsnavnet, velg Slett plassering og bekreft at du vil slette den plasseringen.

Det tar vanligvis et par minutter før stedet slettes permanent, men det kan ta opptil en time. Du kan kontrollere statusen ved å klikke på Mer ved siden av stedsnavnet og velge Status for sletting.