När du skapade din kundorganisation i Control Hub blir den första platsen du skapade automatiskt standardplatsen. Användare som du lägger till i din organisation tilldelas till denna standardplats, om du inte anger något annat. Du kan göra efterföljande platser till standardplats, men kom ihåg att du inte kan ta bort standardplatsen.

Innan du börjar


Få en lista över användare och arbetsytor som är kopplade till en plats: Gå till Tjänster > Nummer och platsen som du vill ta bort från den nedrullningsbara menyn. Du måste ta bort de här användarna och arbetsytorna innan du tar bort platsen.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster > Samtal > Plats och väljer sedan platsen som du vill ta bort.

2

Klicka på Mer bredvid platsnamnet, välj Ta bort plats och bekräfta att du vill ta bort den platsen.

Det tar vanligtvis några minuter innan platsen tas bort permanent, men det kan ta upp till en timme. Du kan kontrollera statusen genom att klicka på Mer bredvid platsnamnet och välja Borttagningsstatus.