Když jste vytvořili svou zákaznickou organizaci v Control Hubu, první vytvořené umístění se automaticky stane výchozím umístěním. Uživatelé, které přidáte do své organizace, jsou přiřazeni k tomuto výchozímu umístění, pokud nestanovíte jinak. Můžete nastavit jakékoli další umístění jako výchozí, ale mějte na paměti, že výchozí umístění nelze smazat.

Než začnete


Získejte seznam uživatelů a pracovních ploch přidružených k umístění: Přejděte do nabídky Služby > Čísla a z rozbalovací nabídky vyberte umístění, které má být smazáno. Před odstraněním umístění musíte tyto uživatele a pracovní plochy smazat.

1

Z pohledu zákazníka v https://admin.webex.compřejděte na položky Služby > Volání > Umístění a vyberte umístění, které chcete odstranit.

2

Vedle názvu lokality klikněte na tlačítko Další, vyberte možnostSmazat lokalitu a potvrďte, že chcete tuto lokalitu odstranit.

Obvykle trvá několik minut, než bude lokalita trvale smazána, ale může to trvat až hodinu. Stav můžete zkontrolovat kliknutím na tlačítko Další vedle názvu umístění a výběrem možnosti Stav odstranění.