Když jste vytvořili svou zákaznickou organizaci v Ovládacím centru, první umístění, které jste vytvořili, se automaticky stane výchozím umístěním. Uživatelé, které přidáte do vaší organizace, jsou přiřazeni k tomuto výchozímu umístění, pokud nezadáte jinak. Jakékoli další umístění můžete nastavit jako výchozí umístění, ale mějte na paměti, že výchozí umístění nelze odstranit.

Než začnete


Získejte seznam uživatelů a pracovních prostorů přidružených k umístění: Přejděte na služby > Numbers a v rozevírací nabídce vyberte umístění, které má být odstraněno. Před odstraněním umístění je nutné tyto uživatele a pracovní prostory odstranit.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comčásti Přejděte na služby > Volání > Umístění a vyberte umístění, které chcete odstranit.

2

Vedle názvu místa klikněte na Další, zvolte Odstranit umístění apotvrďte, že chcete toto umístění odstranit.

Obvykle trvá několik minut, než bude umístění trvale odstraněno, ale může to trvat až hodinu. Stav můžete zkontrolovat kliknutím na Další vedle názvu místa a výběrem možnosti Stav odstranění .