Kada ste kreirali organizaciju klijenata u kontrolnomčvorištu , prva lokacija koju ste automatski kreirali postaje podrazumevana lokacija. Korisnici koje dodate vašoj organizaciji biće dodeljeni ovoj podrazumevanoj lokaciji, osim ako ne navedete drugačije. Bilo koju narednu lokaciju možete učiniti podrazumevanom, ali imajte na umu da ne možete izbrisati podrazumevanu lokaciju.

Pre nego što počneš


Nabavite listu korisnika i radnih prostora povezanih sa lokacijom: Idite na > brojeve, a zatim u padajućem meniju izaberite lokaciju koju treba izbrisati. Morate izbrisati te korisnike i radni prostor pre nego što izbrišete lokaciju.

1

Iz prikaza kupca u https://admin.webex.comprogramu Usluge izaberite stavku > Pozivanje > lokaciju , a zatim izaberite lokaciju koju želite da izbrišete.

2

Kliknite na dugme "Više" pored imena lokacije, odaberite stavkuIzbriši lokaciju i potvrdite da želite da izbrišete tu lokaciju.

Obično je potrebno nekoliko minuta da lokacija bude trajno izbrisana, ali može da potraje i do sat vremena. Status možete proveriti tako što ćete kliknuti na dugme Više pored imena lokacije i izabrati stavku Status brisanja.