Kiedy utworzyłeś organizację klienta w Control Hub, pierwsza utworzona lokalizacja automatycznie staje się lokalizacją domyślną. Użytkownicy dodawani do organizacji są przypisywani do tej domyślnej lokalizacji, chyba że określisz inaczej. Możesz ustawić dowolną kolejną lokalizację jako lokalizację domyślną, ale pamiętaj, że nie możesz usunąć lokalizacji domyślnej.

Zanim zaczniesz


Uzyskaj listę użytkowników i obszarów roboczych powiązanych z lokalizacją: Iść do Usługi > Liczby iz menu rozwijanego wybierz lokalizację do usunięcia. Musisz usunąć tych użytkowników i obszary robocze przed usunięciem lokalizacji.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com, iść do Usługi > Powołanie > Lokalizacja, a następnie wybierz lokalizację, którą chcesz usunąć.

2

Kliknij Jeszcze obok nazwy lokalizacji wybierz Usuń lokalizacjęi potwierdź, że chcesz usunąć tę lokalizację.

Trwałe usunięcie lokalizacji zajmuje zwykle kilka minut, ale może to zająć nawet godzinę. Możesz sprawdzić status, klikając Jeszcze obok nazwy lokalizacji i wybierając Stan usunięcia.