Когато създадохте вашата организация на клиенти в Контролния център , първотоместоположение, което създадохте, автоматично става местоположението по подразбиране. Потребителите, които добавяте към вашата организация, са присвоени на това местоположение по подразбиране, освен ако не посочите друго. Можете да направите всяко следващо местоположение местоположението по подразбиране, но имайте предвид, че не можете да изтриете местоположението по подразбиране.

Преди да започнете


Получаване на списък с потребителите и работните области, свързани с местоположение: Отидете на Услуги > Номера и от падащото меню изберете местоположението, което трябва да бъде изтрито. Трябва да изтриете тези потребители и работни области, преди да изтриете местоположението.

1

От изгледа на клиента в , отидете на https://admin.webex.comУслуги > Извикване > местоположение , след което изберете местоположението, което искате да изтриете.

2

Щракнете върху Още освен името на местоположението, изберете Изтриване на местоположение ипотвърдете, че искате да изтриете това местоположение.

Обикновено отнема няколко минути местоположението да бъде окончателно изтрито, но може да отнеме до един час. Можете да проверите състоянието, като щракнете върху "Още" до името на местоположението и изберете Състояние на изтриване.