Brukere kan vise delte tavler når de er medlemmer av området, eller selv om de ikke er medlemmer av området der møtet finner sted. Disse gjestene kan inkludere personer som blir med fra:

 • Webex for Windows, Mac eller på nettet som ikke er plassmedlemmer

 • Standardbaserte videoendepunkter (SIP, H.323)

 • Skype for Business-apper

 • Webex for iPhone, iPad eller Android som er plassmedlemmer

1

Gå til Mer i løpet av et møte, velg Ny tavle, så deles den nye tavlen i møtet.

Flere personer kan redigere tavlen samtidig. Personer som har blitt med fra en annen app, kan imidlertid kun vise tavlen.

 • Farge endrer markørfargen.

 • Viskelær gjør markøren om til et viskelær som kan fjerne redigeringer, eller klikk på viskelæret igjen for å velge Fjern alle for å fjerne alle redigeringer. Du kan klikke på Angre for å gjenopprette redigeringene du nettopp fjernet.

 • Festede innlegg lager og legger til festede innlegg. Du kan legge til tekst, endre fargen og flytte stickiene rundt tavlen.

 • Angre fjerner den siste redigeringen. Du kan fortsette å klikke på Angre og fjerne hver redigering til du går tilbake til den sist lagrede tavlen.

  Hvis noen velger Fjern alle på en delt tavle, kan det ikke angres. Hvis du imidlertid velger Fjern alle og ingen andre redigerer tavlen, kan du klikke på Angre for å gjenopprette redigeringene.

 • Det er ingen grense for størrelsen på tavlen. Bruk piltastene på tastaturet til å flytte rundt på tavlen. Du kan bruke en mus eller styrepute til å zoome inn eller ut på tavlen.


 

Du kan dele en eksisterende tavle eller merknad. Klikk på Alle tavler, velg en tavle eller merknad, og klikk deretter på > Del i samtale

2

Når du er ferdig, velger du Ferdig.

3

Klikk på for å avslutte deling av tavlen.

1

Gå til i løpet av et møte, og velg Tavle .

2

Velg en tavle, eller trykk på Ny tavle for å åpne en ny tavle, og trykk deretter på og velg Del i samtale.

3

Du kan gjøre følgende:

 • Farge endrer markørfargen.

 • Viskelær gjør markøren om til et viskelær som kan fjerne redigeringer, eller trykk på viskelæret igjen for å velge Fjern alle for å fjerne alle redigeringer. Du kan trykke på Angre for å gjenopprette redigeringene du nettopp fjernet.

 • Angre fjerner den siste redigeringen. Du kan fortsette å trykke på Angre og fjerne hver redigering til du går tilbake til den sist lagrede tavlen.

  Hvis noen velger Fjern alle på en delt tavle, kan det ikke angres. Hvis du imidlertid velger Fjern alle og ingen andre redigerer tavlen, kan du trykke på for å angre redigeringene.

 • Det er ingen grense for størrelsen på tavlen. Bruk to fingre til å bevege deg rundt på tavlen på enheten.


 

Alle i møtet som bruker Webex på Windows, Mac eller på nettet, kan arbeide på tavlen mens du deler den.

For alle som bruker Webex på iPhone, iPad eller Android, kan de gå til , velge Tavle og trykke på den delte tavlen for å arbeide på tavlen mens du deler den.

4

Trykk på for å avslutte deling av tavlen.

1

Gå til i løpet av et møte, og velg Tavle .

2

Velg en tavle, eller trykk på Ny tavle for å åpne en ny tavle, og trykk deretter på og velg Del direkte .

3

Du kan gjøre følgende:

 • Farge endrer markørfargen.

 • Viskelær gjør markøren om til et viskelær som kan fjerne redigeringer, eller trykk på viskelæret igjen for å velge Fjern alle for å fjerne alle redigeringer. Du kan trykke på Angre for å gjenopprette redigeringene du nettopp fjernet.

 • Angre fjerner den siste redigeringen. Du kan fortsette å trykke på Angre og fjerne hver redigering til du går tilbake til den sist lagrede tavlen.

  Hvis noen velger Fjern alle på en delt tavle, kan det ikke angres. Hvis du imidlertid velger Fjern alle og ingen andre redigerer tavlen, kan du trykke på for å angre redigeringene.

 • Det er ingen grense for størrelsen på tavlen. Bruk to fingre til å bevege deg rundt på tavlen på enheten.


 

Alle i møtet som bruker Webex på Windows, Mac eller på nettet, kan arbeide på tavlen mens du deler den.

For alle som bruker Webex på iPhone, iPad eller Android, kan de gå til , velge Tavle og trykke på den delte tavlen for å arbeide på tavlen mens du deler den.

4

Trykk på for å avslutte deling av tavlen.

1

Klikk på aktivitetsmenyen i løpet av et møte, og velg Tavle .

2

Velg en tavle, eller klikk på Ny for å åpne en ny tavle, og klikk deretter på .

3

Alle i møtet kan arbeide på tavlen som deles direkte, samtidig. Velg Rediger for å legge til innhold mens du er i et møte.

Flere personer kan redigere tavlen samtidig.

4

Klikk på for å avslutte deling av tavlen.