Webex støtter personvernforordningen ved å beskytte og respektere personopplysninger. I tillegg til våre eksisterende retningslinjer for sikkerhet og samsvar har vi introdusert følgende databeskyttelses- og personvernforbedringer.

Varsle brukere om alternativer når de konverteres til organisasjonen din

Når du konverterer en bruker fra en forbrukerorganisasjon til bedriftsorganisasjonen din, blir brukeren varslet og har 14 dager på seg til å velge å beholde det eksisterende innholdet privat eller bli med i organisasjonen.

  • Når brukeren velger å beholde det eksisterende innholdet privat, endrer de e-postadressen de vil bruke med appen, og det opprettes en ny konto for dem i organisasjonen.

  • Når brukeren blir med i organisasjonen, blir organisasjonen eieren av team, områder eller innhold som brukeren oppretter i appen. Organisasjonens oppbevaringspolicy gjelder for alt innhold brukeren oppretter. Hvis du bruker Active Directory-synkronisering, må du også legge til brukeren i Active Directory.

Hvis brukeren etter 14 dager ikke har gjort noe valg, flyttes vedkommende automatisk til organisasjonen din.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konvertere ulisensierte Webex-brukere.

Slette brukergenerert innhold når organisasjonen slettes

Når en organisasjon slettes, slettes også alt brukergenerert innhold. Dette inkluderer alle team, områder, filer og tavler brukerne har opprettet.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slette kundeorganisasjonen.

Be om sletting av brukergenererte data

Du kan be om at brukergenerert innhold og personlig identifiserbar informasjon slettes, ved å sende informasjonen din til privacy@cisco.com.

Slette inaktive Webex-brukere

Når du deaktiverer en bruker i Cisco Webex-nettstedsadministrasjon for Cisco Webex-nettsteder, merkes brukeren som inaktiv for Webex. Hvis det ikke er noen aktivitet på 30 dager, slettes brukeren.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Cisco og GDPR .