Webex stöder GDPR genom att skydda och respektera personuppgifter. Utöver våra befintliga säkerhets- och efterlevnadsprinciper har vi infört följande data- och sekretessförbättringar.

Meddela användarna om alternativen när de konverterar dem till din organisation

När du konverterar en användare från en konsumentorganisation till din företagsorganisation meddelas användaren om detta och har 14 dagar på sig att välja att hålla sitt befintliga innehåll privat eller att delta i din organisation.

  • När användaren väljer att hålla sitt befintliga innehåll privat ändrar de e-postadressen de använder med appen och ett nytt konto skapas för dem i din organisation.

  • När användaren ansluter till din organisation blir din organisation ägare av team, utrymmen eller innehåll som har skapats av användaren i appen. Din organisations lagringspolicy gäller för allt innehåll som de skapar. Om du Active Directory din synkronisering måste du även lägga till användaren till din Active Directory.

Om användaren inte har gjort något val efter 14 dagar flyttas de automatiskt till din organisation.

Mer information finns i Konvertera olicensierade Webex-användare.

Ta bort användargenererat innehåll när organisationen tas bort

När en organisation tas bort raderas även allt användargenererat innehåll. Detta inkluderar alla team, utrymmen, filer och whiteboards som användare har skapat.

Mer information finns i Ta bort din kundorganisation.

Begär borttagning av användargenererade data

Du kan begära att ditt användargenererade innehåll och personligt identifierbar information ska tas bort, skicka din information till privacy@cisco.com.

Ta bort inaktiva Webex-användare

För Cisco Webex-webbplatser markeras användaren som inaktiv för Webex när du avaktiverar en användare i Webbplatsadministration för Cisco Webex Meetings. Om ingen åtgärd vidtas under 30 dagar raderas användaren.

Se Cisco och GDPR för merinformation.