Webex, kişisel verileri koruyarak ve bu verilere saygı duyarak GDPR'ı destekler. Mevcut güvenlik ve uyumluluk politikalarımızın yanı sıra veri ve gizlilik ile ilgili aşağıdaki iyileştirmeleri de yer almaktadır.

Kullanıcıları Organizasyona Dönüştürürken Seçenekleri Kullanıcılara Bildirme

Bir müşteri kuruluşundan kurumsal organizasyona bir kullanıcı dönüştürürken, kullanıcıya bilgi ve mevcut içeriğini özel tutmanın veya organizasyona katılmanın seçenen 14 günü olur.

  • Kullanıcı mevcut içeriğini gizli tutmayı seçtiklerinde, uygulamayla birlikte kullanmakta olduğu e-posta adresini değiştirir ve sizin için kuruluşta yeni bir hesap oluşturulur.

  • Kullanıcı sizin organizasyona kat geldiğinde, ardından organizasyonunız uygulamasında kullanıcı tarafından oluşturulan tüm ekiplerin, alanların veya içeriğin sahibi olur. Organizasyonsunuz için saklama politikası, oluşturdukları tüm içerikler için geçerlidir. Senkronizasyonu Active Directory, kullanıcı da kullanıcı eklemeniz Active Directory.

14 gün sonra kullanıcı bir seçim yapmışsa bu kişi otomatik olarak organizasyona taşınır.

Daha fazla bilgi için bkz. Lisanssız Kullanıcıları Webex.

Kuruluş Silindiğinde Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçeriği Silme

Bir kuruluş silindiğinde, kullanıcı tarafından oluşturulan tüm içerikler de silinir. Bu, kullanıcıların oluşturduğu tüm ekipleri, alanları, dosyaları ve beyaz tahtaları içerir.

Daha fazla bilgi için bkz. Müşteri Kuruluşunuzu Silme.

Kullanıcı Tarafından Oluşturulan Verilerin Silinmesini İstek

Kullanıcı oluşturmanızı ve kişisel olarak tanımlanabilen bilgilerin silinmesini talep edin, bilgilerinizi site privacy@cisco.com.

Etkin Olmayan Webex Kullanıcıları Silme

Bu Cisco Webex'de bir kullanıcı devre dışı bırakıldığında Cisco Webex Meetings Site Yönetimi, kullanıcı için etkin değil olarak Webex. 30 gün boyunca hiçbir işlem yapılmazsa kullanıcı silinir.

Daha fazla bilgi için bkz. Cisco ve GDPR.