Jak wygenerować dziennik aplikacji komputerowej Mac Webex?

Jak wygenerować dziennik aplikacji Mac Webex Desktop App?

Jak wysłać raport o problemie dla aplikacji Webex Desktop App dla komputerów Mac?

Jak wygenerować dziennik dla aplikacji Mac Webex Desktop?Rozwiązanie:

Wykonaj poniższe czynności, aby wygenerować dziennik dla aplikacji Webex Desktop App dla komputerów Mac:

  1. Uruchom aplikację Cisco Webex Meetings Desktop, a następnie powiel występujący problem.
  2. Kliknij menu Pomoc, a następnie wybierz polecenie Wyślij raport oproblemie:
Obraz dodany przez użytkownika

Pojawi się okno Cisco Webex Meetings Problem Report.
  1. W menu rozwijanym Jaki rodzaj problemu miałeś? wybierz problem:
Obraz dodany przez użytkownika
  • Uwaga: Jeśli jako typ problemu wybierzesz opcję Dołączanie, Audio , Wideo , Udostępnianie zawartości , Nagrywanie lub Inne ,wybierz spotkanie, którego dotyczy problem, z którego spotkania wystąpiły problemy? menu rozwijane.
  1. Krótko opisz problem w polu Wprowadź opis problemu., a następnie kliknij przycisk Wyślij raport.

Czy ten artykuł był pomocny?