Gdy urządzenie działa w trybie osobistym, można:

Za pomocą ustawień programu Cisco Webex można uzyskać kod aktywacyjny bez konieczności uprzedniego przeprowadzenia pracy z administratorem. Za pomocą tego kodu aktywacji można skonfigurować urządzenie pierwszy raz lub ponownie je zarejestrować.


  • Jeśli użytkownik ma nowe urządzenie lub je zarejestrowało w innej usłudze, musi być na nim zainstalowany program w wersji CE9.0.1 lub nowszy.

  • Użytkownicy z licencją Webex Calling professional mogą korzystać z własnego urządzenia systemu biurowego, aby wykonywać połączenia zewnętrzne lub odbierać je przy użyciu numeru telefonu lub korzystać z funkcji opartej na numerze wewnętrznym z urządzenia.

  • Twoje spotkania osobiste są wyświetlane na urządzeniu 5 minut przed ich rozpoczęciem. Istnieje możliwość ukrycia szczegółów spotkania, tak aby tytuły spotkań nie pojawiały się na urządzeniu.

1

Jeśli urządzenie zostało wcześniej zarejestrowane w programie Cisco Webex lub w innej usłudze, najpierw zresetuje urządzenie fabrycznie.

Wybierz nazwę urządzenia na ekranie głównym i przejdź do Ustawienia. Wybierz opcję Reset fabryczny i otwierdź, czy chcesz zresetować urządzenie.

2

W ustawieniach programu Cisco Webex utwórz nowe urządzenie, wybierając opcję Moje urządzenia i Generuj kod aktywacyjny. Kod aktywacyjny jest również wysyłany za pomocą wiadomości e-mail.

3

Przejdź do Kreatora instalacji znajdującego się na urządzeniu. W przypadku Wybierz usługę alarmową wybierz Cisco Webex i wpisz utworzony kod aktywacyjny.

Zakończ kroki kreatora, a urządzenie jest gotowe do użycia.

4

Po zakończeniu konfiguracji urządzenie będzie widoczne w ustawieniach programu Cisco Webex w folderze Moje urządzenia. Na tej stronie można również zmienić nazwę urządzenia i dezaktywować je.

Aby zmienić nazwę urządzenia, wybierz opcję ikonę i Ustawienia urządzenia. Użyj nazwy opisowej, która ułatwia rozpoznanie urządzenia, na przykład Biuro domowe Lisy.