W przypadku spotkań Webex i spotkań w pokoju osobistym gospodarz i współprowadzący mogą odłączyć uczestnika od spotkania. Ta sama funkcjonalność jest dostępna na spotkaniach na Webex Boards, jeśli używasz kontrolera dotykowego z tablicą. Podczas spotkań Webex Teams każdy uczestnik spotkania może odłączyć innych.

1

Na spotkaniu, które prowadzisz, stuknij ikonę Uczestnicy w prawym górnym rogu, aby wyświetlić listę uczestników.

2

Stuknij osobę, którą chcesz odłączyć.

3

Stuknij Usuń z połączenia.4

Webex usunie wybranego uczestnika i powiadomi go.