W Webex Meetings i osobistych spotkaniach biurowych host i współpracujący mogą rozłączać uczestnika ze spotkania. Te same funkcje są dostępne w spotkaniach na Webex płytach, jeśli do planszy jest używany kontroler dotykowy. Na pokładzie pakietu Pro użytkownik może usunąć uczestnika z elementów sterujących połączeniami na płycie głównej. Podczas spotkań z aplikacją Webex wszyscy uczestnicy spotkania mogą rozłączać inne osoby.

1

Na spotkaniu, które obsługujesz, dotknij ikony uczestnicy , aby wyświetlić listę uczestników.

2

Stuknij osobę, którą chcesz odłączyć.

3

Stuknij Usuń z połączenia.4

Webex usunie wybranego uczestnika i powiadomi go.