Funkcja Briefing Room posiada następujące tryby pomieszczenia, które pozwalają na realizację różnych scenariuszy:

 • Lokalny tryb prezentera: Prezenter jest w pokoju. Ten tryb obejmuje również przypadek, gdy ktoś z lokalnej publiczności zadaje pytanie (Q&A).

  W tym trybie obraz wideo z kamery prezentera jest przesyłany do urządzenia końcowego. W trybie pytań i odpowiedzi wysyłany jest obraz z kamery prezentera i kamery publiczności (osoby zadającej pytanie) w trybie podzielonego ekranu. Zarówno na ekranie zdalnego prezentera, jak i na ekranie prezentacji wyświetlana jest prezentacja, jeśli została wyświetlona. Na ekranie Zdalna publiczność są wyświetlani zdalni uczestnicy, którzy łączą się z różnych miejsc.

 • Tryb zdalnego prezentera: Prezenter dzwoni.

  W tym trybie obraz wideo z kamery publiczności jest przesyłany do urządzenia końcowego. Na ekranie zdalnego prezentera wyświetlany jest prezenter, który nawiązuje połączenie, oraz inne zdalne lokalizacje (układ można określić lokalnie). Zarówno na ekranie prezentacji, jak i na zdalnym ekranie dla publiczności wyświetlana jest prezentacja, jeśli została wyświetlona.

 • Tryb dyskusji: Do dyskusji między różnymi stronami z lokalnym prezenterem w pokoju.

  W tym trybie obraz wideo z kamery publiczności jest przesyłany do urządzenia końcowego. Na ekranie zdalnego prezentera wyświetlany jest prezenter, który nawiązuje połączenie, oraz inne zdalne lokalizacje (układ można określić lokalnie). Zarówno na ekranie prezentacji, jak i na zdalnym ekranie dla publiczności wyświetlana jest prezentacja, jeśli została wyświetlona.

Konfiguracja sali odpraw jest dostępna jako szablon typu sali. Podczas konfigurowania pomieszczenia przy użyciu szablonu zestaw konfiguracji jest automatycznie wypychany do urządzenia pomieszczenia. Dlatego ważne jest, aby sala była ustawiona, a kamery i ekrany podłączone dokładnie tak, jak zostało to określone. W przeciwnym razie konfiguracje nie będą pasować do pomieszczenia.

Wymagany sprzęt.

Jedno z następujących urządzeń do pokoju:

 • Kodeki: SX80, Codec Pro

 • Zintegrowane urządzenia: MX700, pojedynczy system MX800, pojedynczy system MX800 Dual, Pokój 70 Single G2, Pokój 70 Dual G2

Trzy ekrany

 • Zdalne wyświetlanie prezentera: Pierwszy ekran, umieszczony z przodu. W przypadku urządzenia zintegrowanego z dwoma ekranami, wyświetlacz zdalnego prezentera jest lewym ekranem.

 • Prezentacja wyświetlana: Drugi ekran, umieszczony z przodu. W przypadku zintegrowanego urządzenia z dwoma ekranami, właściwym ekranem jest ekran prezentacji.

 • Wyświetlanie odbiorców zdalnych: Trzeci ekran, ponownie przeniesiony.

Dwie kamery

 • Kamera z odbiorcami: Zintegrowana kamera z urządzeniami. W przypadku innych urządzeń zalecamy kamerę Cisco Quad Camera lub Cisco TelePresence SpeakerTrack 60. Możliwe jest również użycie kamery bez możliwości śledzenia głośników.

 • Kamera prezentera: Cisco TelePresence Precision 60 Camera z włączoną funkcją śledzenia prezentera

Mikrofony

 • Zalecamy mikrofon sufitowy Cisco TelePresence dla dobrego pokrycia pomieszczenia. Można również stosować inne rozwiązania mikrofonowe.

Głośniki

 • Zintegrowane głośniki dla urządzeń, które je posiadają. W przypadku innych urządzeń zaleca się, aby przy wyświetlaniu prezentacji i zdalnym prezenterze umieszczone były głośniki stereofoniczne dobrej jakości

Kontroler Cisco Touch 10

Ograniczenia dotyczące ustawienia sali odpraw

Nieobsługiwana funkcjonalność podczas korzystania z sali odpraw:

 • Dźwięk kierunkowy

 • Przenieś na tablicę

Ustawienie sali odpraw

Podłącz kamery i ekrany do urządzenia pokojowego dokładnie tak, jak pokazano na rysunkach. Po diagramie zapewnia, że konfiguracje, które są automatycznie wypychane do urządzenia, zgodne z rzeczywistą konfiguracją.

Podłączenie kabli (SX80)

Jeśli kamera publiczności jest kamerą SpeakerTrack 60, podłącz ją do wejścia 1 i 2 (HDMI) w kodeku.

Podłączenie kabli (Codec Pro)

Jeśli kamera publiczności jest kamerą SpeakerTrack 60, podłącz ją do wejścia 1 i 2 (HDMI) w kodeku.

Kable połączeniowe (MX700, MX800 i MX800 Dual)

Wszystkie podłączone kable, w tym kable do zintegrowanej kamery i ekranów, należy przechowywać fabrycznie. Musisz tylko podłączyć zewnętrzne monitory i kamery.

Ekrany zewnętrzne i kamery:

 • Wyświetlanie odbiorców zdalnych (dla MX700, pojedynczy system MX800 i pojedynczy system MX800 Dual)

 • Wyświetlanie prezentacji (dla pojedynczy system MX800)

 • Kamera prezentera (w przypadku MX700, pojedynczy system MX800 i pojedynczy system MX800 Dual)

Jeśli urządzenie MX jest urządzeniem z jedną kamerą, dla kamery publiczności używane jest tylko wejście 1. Jeśli jest to urządzenie z dwiema kamerami, używane są oba wejścia kamery 1 i 2.

Kable połączeniowe (Room 70 Single G2 i Room 70 Dual G2)

Wszystkie podłączone kable, w tym kable do zintegrowanej kamery i ekranów, należy przechowywać fabrycznie. Musisz tylko podłączyć zewnętrzne monitory i kamery.

Ekrany zewnętrzne i kamery:

 • Wyświetlanie odbiorców zdalnych (w przypadku pokoju 70 Single G2 i pokoju 70 podwójnego G2)

 • Wyświetlanie prezentacji (dotyczy pokoju 70 pojedynczych G2)

 • Kamera z prezenterem (w przypadku pokoju 70 Single G2 i pokoju 70 podwójna G2)

Przykłady aranżacji pokoju

Te diagramy pokazują przykłady rozmieszczenia ekranów, kamer i mikrofonów oraz rozmieszczenia ludzi w celu uzyskania najlepszych wrażeń.

Konfigurowanie urządzenia pomieszczeń

Zalecamy, aby podczas konfigurowania sali odpraw znajdować się w tym samym pomieszczeniu. W przeciwnym razie nie będzie można poprawnie skonfigurować PresenterTrack.

1

Połączenie dotykowe służy do zatrzymywania udostępniania klipu wideo z kamery prezentera Ważne jest, aby wideo z kamery prezentera nie było wyświetlane na żadnym ekranie podczas konfigurowania sali odpraw.

2

W widoku klient w https:/​/​admin.webex.com przejdź do strony urządzenia i wybierz urządzenie na liście. Przejdź do strony Pomoc techniczna i kliknij opcję portal www.

Jeśli dla urządzenia skonfigurowano Administratora, dostęp do ustawień zaawansowanych można uzyskać bezpośrednio, otwierając przeglądarkę internetową i wpisując w http(s)://<IP punktu końcowego lub nazwa hosta>.

3

Na stronie Ustawienia zaawansowane przejdź do pozycji Konfiguracja > Konfiguracje. Przejdź do sekcji > Input > Connector 3 i ustaw następujące ustawienia:

 • InputSourceType: kamera

 • PresentationSelection: Ręcznie

 • Jakości Poziomu

 • Zauważaln Nigdy

 • CameraControlMode: Włączone

Kliknij przycisk Zapisz , aby zmiany odniosły skutek

4

Przejdź do sekcji konfiguracja > śledzenie prezentera i kliknij przycisk Konfiguruj... Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie www, aby skonfigurować funkcję PresenterTrack. Ta funkcja umożliwia aparatowi śledzenie prezentera poruszającego się na scenie.

5

Przejdź do ustawień > konfiguracji. Przejdź do kamer > PresenterTrack > PresenterDetectedStatus i zdecyduj, czy włączyć (domyślne), czy wyłączyć automatyczne przełączanie między trybami lokalnego prezentera i prezentera zdalnego. Niezależnie od tego ustawienia Tryb pokoju nie zmieni się automatycznie w trybie dyskusji.

Kliknij przycisk Zapisz , aby zmiany odniosły skutek

6

Przejdź do zakładki Konfiguracja > Typy pomieszczeń i kliknij miniaturkę Odprawa, aby przesłać odpowiednią konfigurację do urządzenia pokojowego.

Przełączanie między trybami pomieszczenia

Przełączanie między trybami pokojów ( prezenter lokalny , prezenter zdalny , dyskusja ) można przeprowadzić na dwa sposoby:

 • Ręcznie, korzystając z przycisków na kontrolerze Touch 10.

 • Automatycznie, na podstawie tego, kto mówi i czy lokalny prezenter jest obecny na scenie. Automatyczne przełączanie jest wykonywane tylko między lokalnymi trybami prezentera i prezentera zdalnego Tryb pokoju nie ulega automatycznej zmianie, jeśli bieżący tryb to dyskusja.

  Automatyczne przełączanie jest obsługiwane tylko wtedy, gdy włączona jest funkcja PresenterTrack (Cameras PresenterTrack Enabled ustawione na True).

Automatyczne przełączanie sugeruje:

 • Urządzenie zostanie przełączone na lokalny tryb prezentera, gdy w strefie wyzwalacza PresenterTrack zostanie wykryta osoba

 • Urządzenie przełącza się na zdalny tryb prezentera, gdy osoba, która jest śledzona, opuszcza scenę.

 • Jeśli ktoś z lokalnej publiczności zada pytanie, gdy urządzenie jest w trybie lokalnego prezentera, urządzenie wysyła na podzielonym ekranie wideo przedstawiające zarówno prezentera, jak i osobę zadającą pytanie. Takie działanie wymaga, aby kamera kamerą speakertrack 60 lub quad jako kamera z odbiorcami , a śledzenie głośników zostało włączone.