Następujące urządzenia i aparaty obsługują PresenterTrack:

 • Karta Pro z PTZ 4K

 • Kodek EQ z kamerą PTZ 4K lub dokładnością 60

 • Kodek Plus i kodek Pro z PTZ 4K, Precision 60 lub kamerą speakertrack 60

 • Pokój 55 Dual, Pokój 70 i pokój 70 G2 z PTZ 4K lub dokładnością 60 jako zewnętrzny aparat fotograficzny

 • SX80 z kamerą Precision 60 lub SpeakerTrack 60

 • MX700 i pojedynczy system MX800 z pojedynczą lub podwójną kamerą

Możliwości i ograniczenia

 • Po skonfigurowaniu programu PresenterTrack można go aktywować i dezaktywować na panelu kamery kontrolera dotykowego.

 • Kamera używa cyfrowego obrotu, pochylenia i zbliżenia, więc nie porusza się fizycznie podczas śledzenia prezentera.

 • PresenterTrack wspiera śledzenie jednej lub więcej osób na scenie. Jeśli stoją zbyt daleko od siebie, aby zmieścić się w powiększonym widoku, kamera powiększa się, aby pokazać całą scenę.

 • Z PresenterTrack można korzystać jako autonomicznej funkcji lub jako część pokoju krótkiego i zajęć .

 • Urządzenie można skonfigurować do korzystania z jednej z kamer w kamerą speakertrack 60 do montażu w aparacie fotograficznym (lub w aparacie MX700/pojedynczy system MX800 Dual) do PresenterTrack.

 • Nie można jednocześnie korzystać z funkcji PresenterTrack i śledzenia prelegenta. Podczas aktywowania PresenterTrack śledzenie prelegenta jest automatycznie wyłączane; po uaktywnieniu funkcji śledzenia prelegenta PresenterTrack jest wyłączana automatycznie

  Jest jeden wyjątek: w pokoju krótkim i scenariuszach dotyczących klas obie funkcje są aktywne jednocześnie w interfejsie Q & trybie (gdy ktoś w lokalnej grupie żąda pytania, gdy urządzenie działa w trybie lokalnego prezentera)

Kwestie przed rozpoczęciem umieszczania kamery

Kiedy konfigurujesz program PresenterTrack, musisz zdefiniować obszar sceny i strefę wyzwalania. Rozważ lokalizację i wykorzystanie tych obszarów podczas umieszczania kamery śledzącej prezentera na scenie.

Obszar sceny: Obszar sceny to powiększony obraz poglądowy.

 • Niech będzie on wystarczająco duży, aby prezenter mógł poruszać się na scenie. Śledzenie zatrzymuje się w momencie opuszczenia obszaru sceny przez prezentera.

 • Pozwól słuchaczom lub uczestnikom spotkania na naturalne poruszanie się po pomieszczeniu bez wywoływania śledzenia.

Strefa wyzwalacza: śledzenie prezentera nie rozpocznie się przed wygenerowaniem przez kamerę elementu Head w strefie wyzwalającej.

 • Wybierz miejsce, w którym prezenter w naturalny sposób wchodzi na scenę, np. przy stole prezenterskim lub podium.

 • Wystarczy, aby strefa wywykrywała głowę prezentera, tak aby była wystarczająco duża

 • Aby zapobiec wykryciu fałszywych głowic, należy się upewnić, że tło strefy wyzwalacza jest neutralne. Unikaj umieszczania strefy wyzwalania przed ekranem.

Definicja obszaru etapu i strefy wyzwalania

Konfigurowanie PresenterTrack

Zanim rozpoczniesz

Zaleca się, aby podczas konfigurowania PresenterTrack znajdować się w tym samym pokoju co urządzenie i kamera.

1

W widoku klienta w https:/​/​admin.webex.com Przejdź do strony urządzenia i kliknij urządzenie na liście. W części Obsługa kliknij pozycję lokalne elementy sterowania urządzeniami, aby uruchomić lokalny interfejs sieci www urządzenia.

Jeśli użytkownik ma lokalnie skonfigurowanego administratora lub integratora na urządzeniu, może uzyskać dostęp do interfejsu WWW urządzenia bezpośrednio Wystarczy otworzyć przeglądarkę www i wpisać ją w https://<device IP lub hostname >.

2

W przypadku serii płyt i biur wybierz kolejno opcje ustawienia , Otwórz kartę dźwiękową i wideo , a następnie kliknij pozycję ścieżka prezentera W przypadku serii SX i MX należy przejść do ustawienia konfiguracja > śledzenie prezentera

3

Włącz funkcję Włącz PresenterTrack i kliknij przycisk Konfiguruj , aby otworzyć stronę konfiguracja.

Otwarcie tej strony powoduje wyłączenie śledzenia trybu gotowości i prezentera, włączenie podglądu własnego na pełnym ekranie oraz wyświetlenie prostokąta strefy wyzwalania na ekranie urządzenia.

Nie opuszczaj tej strony bez kliknięcia przycisku Gotowe, w przeciwnym razie prostokąt strefy wyzwalania pozostanie widoczny na ekranie urządzenia. (Jeśli zapomnisz, możesz usunąć prostokąt podobny do następującego: w przypadku serii płyt i serii pokojów Otwórz Panel sterowania w interfejsie użytkownika urządzenia, a następnie dotknij ikony Kamerze i wybierz nowy tryb kamery lub ustawienie wstępne W przypadku serii SX i MX dotknij ikony kamery na kontrolerze dotykowym i wybierz z listy pozycję kamery

4

W przypadku serii płyt sieciowych i biurowych, w interfejsie użytkownika urządzenia, należy otworzyć Panel sterowania, wybrać kamerę , a następnie ręcznie , a następnie wybrać z listy rozwijanej odpowiednią kamerę W przypadku serii SX i MX w interfejsie użytkownika urządzenia wybierz kamerę z listy rozwijanej Źródło kamery. Następnie w przypadku wszystkich urządzeń do definiowania obszaru stołu montażowego służą regulatory kamery (powiększenie, przesunięcie, nachylenie)

Jeśli kamera nie obsługuje funkcji PresenterTrack, wyświetlane jest powiadomienie.

5

W interfejsie www urządzenia jest wyświetlany niebieski kreskowany prostokąt reprezentujący strefę wyzwalającą Podczas oglądania ekranu urządzenia należy przenosić i zmieniać rozmiar prostokąta Widać ten sam prostokąt nałożony na widok własny kamery. Umieść prostokąt w miejscu, w którym ma się znajdować strefa wyzwalania.

Aby skonfigurować bardziej zaawansowaną strefę wyłączania wielokąta, patrz sekcja Konfigurowanie strefy wyzwalacza wielokąta.

6

Kliknij Koniec.

7

W przypadku tablicy i serii biurowej Otwórz Panel sterowania i wybierz opcję kamera , a po niej prezenter. W przypadku serii SX i MX dotknij ikony kamery w prawym górnym rogu kontrolera dotykowego, a następnie wybierz z listy pozycję prezenter .

Spowoduje to włączenie śledzenia prezentera.
8

Ustaw się w strefie wyzwalania i zobacz, że kamera robi zbliżenie na Ciebie. Należy zapoznać się z informacjami na stole montażowym oraz sprawdzić, czy widok kamery jest następujący: Sprawdź również, czy śledzenie prezentera zatrzymuje się po opuszczeniu sceny.

W przeciwnym razie Wróć do kroku 4, 5 i 6, aby dostosować rozmiar i położenie obszaru stołu montażowego i strefy wyzwalacza

W celu uzyskania pomocy przy rozwiązywaniu problemów można włączyć tryb diagnostyki PresenterTrack, postępując zgodnie z opisem w części tryb diagnostyczny.

Konfigurowanie wielokąta uruchamianej strefy wyzwalacza

Na stronie www śledzenia prezentera można ustawić tylko prostokątne strefy z wyzwalaczem. Jeśli chcesz zdefiniować bardziej zaawansowaną wielokątną strefę wyzwalania, musisz ustawić konfigurację Kamery > PresenterTrack > TriggerZone (przeczytaj artykuł Ustawienia zaawansowane, aby dowiedzieć się, jak uzyskać dostęp do konfiguracji urządzenia).

Wartością tego ustawienia jest łańcuch, który zawiera pary współrzędnych wszystkich wierzchołków wielokąta.

Przykład: Zdefiniuj następującą strefę wyzwalania, która ma 12 wierzchołków. Na rysunku zaznaczono współrzędne wszystkich wierzchołków. Taka strefa wyzwalania może być wygodna, jeśli za prezenterem znajduje się ekran, którego chcemy uniknąć.

Przykład wielokątnej strefy wyzwalania

Rozpoczynając od lewego górnego wierzchołka i przechodzącego zgodnie z ruchem wskazówek zegara, odpowiednia wartość dla kamer > PresenterTrack > TriggerZone jest równa:

"300,100,1700,100,1700,700,1100,700,1100,600,1300,600,1300,300,700,300,700,600,900,600,900,700,300,700"

Tryb diagnostyczny

Tryb diagnostyczny programu PresenterTrack może być pomocnym narzędziem podczas rozwiązywania problemów. Aby można było ustawić urządzenie w trybie diagnostycznym, należy uruchomić polecenie API. Przeczytaj artykuł Ustawienia zaawansowane, aby dowiedzieć się, jak korzystać z API.

Poniższe polecenie ustawia urządzenie w trybie diagnostycznym PresenterTrack:

Kamery xCommand tryb Set PresenterTrack: Diagnostic

W tym trybie na ekranie widoczny jest obszar sceny (powiększony obraz poglądowy) oraz nakładka z następującymi wskaźnikami:

 • CZERWONA ramka: strefa wyzwalania.

 • ŻÓŁTA ramka: powiększony widok prezentera.

 • Zielona ramka: wykryta i śledzona głowica

 • Zielona lub czerwona migające ramkę wypełniona: wykrycia głowicy Zielony kolor oznacza wysoką pewność, czerwony kolor oznacza niską pewność.

 • NIEBIESKa ramka: wykryta głowica, która nie jest śledzona.

Wskaźniki trybu diagnostycznego systemu PresenterTrack