Wprowadź te zmiany w ustawieniach systemowych w systemie Windows 10, aby zawsze wykonywać połączenia za pomocą aplikacji Webex.

1

Na pasku wyszukiwania systemu Windows wyszukaj pozycję Domyślne ustawienia systemu aplikacji, kliknij pozycję Ustaw ustawienia domyślne według aplikacji >Webex App > Zarządzaj.

2

Dla każdego protokołu na wyświetlonej liście skojarzeń wybierz Webex App.

3

(Opcjonalnie) Wykonaj kroki opisane w temacie Łączenie konta programu Microsoft Outlook, jeśli chcesz nawiązywać połączenia w aplikacji Webex App po kliknięciu pozycji Numery kontaktów w programie Microsoft Outlook dla systemu Windows.

Co dalej?


Możesz spróbować nawiązać połączenie z numeru na stronie internetowej lub w programie Microsoft Outlook, a następnie połączenie odbywa się w aplikacji Webex. Zobacz Kliknij, aby zadzwonić z innej aplikacji.

Na komputerze Mac wystarczy wprowadzić zmiany w aplikacji Webex.

1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe, wybierz Preferencje > Dzwonienie.

2

Kliknij Rozpocznij połączenia z i wybierz Webex App.

3

(Opcjonalnie) Wykonaj kroki opisane w temacie Łączenie konta programu Microsoft Outlook, jeśli chcesz nawiązywać połączenia w aplikacji Webex App po kliknięciu pozycji Numery kontaktów w programie Microsoft Outlook dla komputerów Mac.

Co dalej?


Możesz spróbować nawiązać połączenie z numeru na stronie internetowej lub w programie Microsoft Outlook, a następnie połączenie odbywa się w aplikacji Webex. Zobacz Kliknij, aby zadzwonić z innej aplikacji.