Gör de här ändringarna av systeminställningarna i Windows 10 för att alltid ringa samtal med Webex-appen.

1

I Windows sökfält, sök efter Standardinställningar för appinställningar, klicka på Ställ in standard för app> Webex-> Hantera.

2

För varje protokoll i listan över kopplingar som visas väljer du Webex-appen.

3

(Valfritt) Följ anvisningarna i Anslut ditt Microsoft Outlook-konto om du vill ringa samtal i Webex-appen när du klickar på telefonnummer i Microsoft Outlook för Windows.

Nästa steg


Du kan försöka ringa ett samtal från ett nummer på en webbplats eller i Microsoft Outlook, och sedan sker samtalet i Webex-appen. Se Klicka här för att ringa från en annanapp.

På en Mac behöver du bara göra en ändring i Webex-appen.

1

Klicka på profilbild och välj Inställningar > ringa .

2

Klicka på Starta samtal med och välj Webex-app.

3

(Valfritt) Följ anvisningarna i Anslut ditt Microsoft Outlook-konto om du vill ringa samtal i Webex-appen när du klickar på telefonnummer i Microsoft Outlook för Mac.

Nästa steg


Du kan försöka ringa ett samtal från ett nummer på en webbplats eller i Microsoft Outlook, och sedan sker samtalet i Webex-appen. Se Klicka här för att ringa från en annanapp.