Gör de här ändringarna av systeminställningarna i Windows 10 för att alltid ringa samtal med Webex.

1

I Windows sökfält, sök efter Standardinställningar för appsysteminställningar, klicka på Ställ in standardinställningar för app>Webex > Hantera.

2

För varje protokoll i listan över kopplingar som visas väljer du Webex.

3

(Valfritt) Följ anvisningarna i Anslut ditt Microsoft Outlook-konto om du vill ringa samtal i Webex när du klickar på telefonnummer i Microsoft Outlook för Windows.

Nästa steg


Du kan försöka ringa ett samtal från ett nummer på en webbplats eller i Microsoft Outlook, och sedan sker samtalet i Webex. Se Klicka här för att ringa från en annanapp.

På en Mac behöver du bara göra en ändring i Webex.

1

Klicka på profilbild och välj Inställningar > ringa .

2

Klicka på Starta samtal med och välj Webex.

3

(Valfritt) Följ anvisningarna i Anslut ditt Microsoft Outlook-konto om du vill ringa samtal i Webex när du klickar på telefonnummer i Microsoft Outlook för Mac.

Nästa steg


Du kan försöka ringa ett samtal från ett nummer på en webbplats eller i Microsoft Outlook, och sedan sker samtalet i Webex. Se Klicka här för att ringa från en annanapp.