Izvršite ove promene u postavkama sistema u operativnom sistemu Windows 10 da biste uvek telefonirali koristeći Webex.

1

Na traci za pretragu operativnog sistema Windows potražite postavke sistema podrazumevanih postavki aplikacija, izaberite stavku Postavi podrazumevane vrednosti po aplikaciji >Webex > Upravljanje .

2

Za svaki protokol na listi udruženja koja se pojavljuju odaberite Webex.

3

(Opcionalno) Sledite korake u okviru stavke Povezivanje Microsoft Outlook naloga ako želite da telefonirate na Webexu kada kliknete na brojeve kontakata u programu Microsoft Outlook for Windows.

Šta dalje


Možete da pokušate da obavite poziv sa broja na Veb lokaciji ili u programu Microsoft Outlook, a zatim da se poziv obavi u programu Webex. Pogledajte članak Kliknite da biste pozvali drugu aplikaciju.

Na Mac računaru, samo treba da napravite promenu u Webexu.

1

Kliknite na sliku profila, izaberite stavku Željene postavke > poziva .

2

Kliknite na dugme Započni pozive i odaberite Webex.

3

(Opcionalno) Sledite korake u okviru stavke Povezivanje Microsoft Outlook naloga ako želite da obavite pozive u programu Webex kada kliknete na brojeve kontakata u programu Microsoft Outlook for Mac.

Šta dalje


Možete da pokušate da obavite poziv sa broja na Veb lokaciji ili u programu Microsoft Outlook, a zatim da se poziv obavi u programu Webex. Pogledajte članak Kliknite da biste pozvali drugu aplikaciju.