Ta funkcja jest dostępna dla Webex Meetings.


Jeśli aplikacja Webex została już zainstalowana, zostanie automatycznie uaktualniona do nowej wersji. Zalecamy, aby administratorzy IT przeszli do konsoli administracyjnej Google i przyznali nowe zakresy, aby zapewnić uprawnienia w całej organizacji, w przeciwnym razie użytkownicy zostaną poproszeni o autoryzację nowych uprawnień podczas próby zaplanowania spotkań Webex. Aby przyznać nowe zakresy, zaloguj się w konsoli administracyjnej Google i przejdź do Apps > Marketplace Apps > Settings for Cisco Webexi kliknij Odwołaj dostęp do danych, a następnie kliknij Udziel dostępu dodanych.

Jeśli administrator nie zainstalował aplikacji Webex dla użytkowników G Suite, ale dodał ją do listy zatwierdzonych aplikacji, możesz przejść do G Suite Marketplace i zainstalować ją samodzielnie.

Jeśli do aplikacji z Marketplace zostaną zastosowane ograniczenia, administrator Google może dodać aplikację Webex do listy zatwierdzonych aplikacji lub wybrać Zezwalaj użytkownikom na instalowanie dowolnej aplikacji z G Suite Marketplace w ustawieniach Marketplace > Zarządzaj dostępem do aplikacji.

Administratorzy mogą zainstalować aplikację w całej domenie w konsoli administracyjnej Google. Przejdź do support.google.com i wyszukaj Zainstaluj aplikacjez Marketplace.

Otwórz aplikację Webex dla G Suite, a następnie kliknij Zainstaluj.

Tylko użytkownicy z kontami G Suite mogą wyświetlać tę stronę w G Suite Marketplace.

Po zainstalowaniu aplikacji postępuj zgodnie z instrukcjami w temacie Ustawianie witryny Webex w KalendarzuGoogle.

Jeśli nie chcesz już planować spotkań Webex i spotkań Webex Personal Room bezpośrednio z Kalendarza Google lub Gmaila, możesz usunąć integrację Webex dla G Suite.

Administratorzy mogą odinstalować aplikację z całej domeny w konsoli administracyjnej Google. Otwórz support.google.com i wyszukaj Usuń aplikację z Marketplace z G Suite.

1

W Kalendarzu Google wybierz menu Ustawienia > Ustawienia.

2

W sekcji Dodatki obok pozycjiCisco Webexwybierz pozycję Ustawienia > Usuń.

Kalendarz Google

Przed zaplanowaniem spotkania Webex lub spotkania Webex Personal Room należy określić witrynę Webex , która ma być używana z kontem.

1

W Kalendarzu Google wybierz Utwórz wydarzenie.

2

W obszarze Szczegółyzdarzenia wybierz pozycję Dodaj konferencje, a następnie wybierz pozycję Spotkanie Webex lub SpotkanieWebex Personal Room.

Jeśli nie widzisz tych opcji w obszarze Dodaj konferencje, oznacza to, że administrator nie zainstalował aplikacji Cisco Webex dla Kalendarza Google. Możesz zainstalować aplikację samodzielnie. Więcej informacji znajdziesz w artykule Dodawanie aplikacji Cisco Webex z G Suite Marketplace.

3

W obszarze Dodaj lokalizacjęzobaczysz opcję Autoryzuj lub Wymaganelogowanie:

 • Jeśli widzisz opcję Autoryzuj, oznacza to, że musisz autoryzować aplikację Cisco Webex for Google Calendar, aby uzyskać dostęp do swojego konta Google. Wybierz opcję Autoryzuj i przejdź do kroku 4.
 • Jeśli widzisz opcję Wymaganelogowanie, oznacza to, że używasz tego samego adresu e-mail na koncie Webex i w G Suite oraz że administrator upoważnił już aplikację Cisco Webex for Google Calendar do uzyskiwania dostępu do Twojego konta Google. Wybierz pozycję Zaloguj się i przejdź do kroku 5, aby wejść do witryny Webex , która będzie używana do spotkań.
4

Aby autoryzować, wybierz konto G Suite, którego chcesz używać z Cisco Webex dla Kalendarza Google.

Wybierz opcję Zezwalaj.

5

Wprowadź witrynę webex, której chcesz użyć do zaplanowania spotkań, a następnie wybierz przycisk Dalej.


 

Jeśli nie logowałeś się wcześniej, zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się teraz. Wybierz opcję Zalogujsię.

Szczegóły konferencji są dodawane do spotkania.

6

Jeśli chcesz nadal planować spotkanie, zobacz Planowanie spotkania, w przeciwnym razie wybierz pozycję Anuluj tworzeniewydarzenia.

Po skonfigurowaniu witryny Webex możesz zaplanować spotkanie Webex lub spotkanie Webex Personal Room z Kalendarza Google.

Podczas tworzenia wydarzenia możesz przejść do Cisco Webex Ikona webex w panelu bocznym, aby zmienić ustawienia spotkania, takie jak alternatywny host lub współgospodarz i typ audio. W Kalendarzu możesz zmienić swoją witrynę Webex i szablon spotkania z Cisco Webex Ikona webex w panelu bocznym.

1

W Kalendarzu Google wybierz Utwórz wydarzenie.

2

W obszarze Szczegółyzdarzenia wybierz pozycję Dodaj konferencje, a następnie wybierz pozycję Spotkanie Webex lub SpotkanieWebex Personal Room.

3

Dodaj tytuł, datę i godzinę spotkania.

4

Jeśli chcesz, aby spotkanie było powtarzane, wybierz pozycję Nie powtarza i wybierz, jak często i kiedy ma się powtarzać spotkanie cykliczne.

5

Dodaj gości.

6

Aby ułatwić innym osobom dołączanie do spotkania z pokoju lub urządzenia biurowego Cisco Webex , wybierz pozycję Pokoje, a następnie wybierz urządzenia pokoju, które chcesz dodać. Możesz wybierać spośród sugerowanych pokoi lub wyszukać nowe. Spowoduje to, że przycisk Dołącz pojawi się na urządzeniu przed rozpoczęciem spotkania.

Administrator musi skonfigurować konto w usłudze Cisco Webex Hybrid Calendar Service, aby można było w ten sposób zaplanować urządzenia w pokoju.

7

(Opcjonalnie) Edytuj opcje spotkania. W panelu bocznym wybierz pozycję Cisco WebexIkona webex i wybierz szablon spotkania, zezwól uczestnikom na dołączenie do spotkania przed gospodarzem, przypisz alternatywnego hosta lub współgospodarza i zmień ustawienia audio.

8

Wybierz pozycję Zapisz, a następnie pozycję Wyślij.

Zaproszenie z kalendarza pokazuje szczegóły spotkania Webex , w tym link do dołączenia do spotkania. Możesz skopiować link i udostępnić go innym osobom.

Jeśli spotkanie powtarza się i musisz zmienić datę lub godzinę jednego ze spotkań, zlokalizuj i wybierz to wystąpienie spotkania, wybierz pozycję Edytuj wydarzenie, wprowadź zmiany, wybierz pozycję Zapisz > to wydarzenie, a następnie wybierz przycisk OK.

Jeśli spotkanie powtarza się i chcesz usunąć wystąpienie spotkania, ponieważ będziesz na urlopie lub jest to święto państwowe, zlokalizuj i wybierz to wystąpienie spotkania, wybierz pozycję Usuń zdarzenie > to wydarzenie, a następnie wybierz przycisk OK.

Wygodnie jest rozpocząć spotkanie zaplanowane w Kalendarzu Google lub dołączyć do niego.

Zrób jedno z poniższych:

 • Wybierz link w zaproszeniu do kalendarza w Kalendarzu Google.
 • Dołącz z systemu wideo lub aplikacji, wybierając adres wideo w zaproszeniu do kalendarza.
 • Dołącz telefonicznie, wybierając numer w kalendarzu zaproś.

   

  Link do globalnego numeru telefonu jest dostępny w Instrukcji dołączania.

 • Jeśli masz usługę Cisco Webex Hybrid Calendar Service, wybierz pozycję Dołącz na urządzeniu wideo. Przycisk Dołącz pojawia się 5 minut przed rozpoczęciem spotkania.
 • W aplikacji Webex wybierz pozycję Dołącz.From the Webex app, select Join. Przycisk Dołącz pojawia się 5 minut przed rozpoczęciem spotkania, jeśli korzystasz z usługi Cisco Webex Hybrid Calendar Service.

Możesz delegować kogoś innego do planowania spotkań w Kalendarzu Google. Posiadanie pełnomocnika jest przydatne w sytuacjach, gdy nie możesz połączyć się z komputerem lub jeśli kalendarzem zarządza inna osoba.

Pełnomocnik musi mieć konto hosta w Webex Meetings.

1

Zaloguj się do witryny Webex, wybierz pozycję Widokklasyczny, a następnie wybierz pozycję Mój Webex.

2

Wybierz Preferencje > Opcje planowania.

3

W polu Uprawnienie planowanie wprowadź adres e-mail co najmniej jednego hosta, któremu chcesz zezwolić na planowanie spotkań w Twoim imieniu.

4

Wybierz Zapisz u dołu strony Preferencje .

5

W Kalendarzu Google w obszarze Moje kalendarze wskaż kalendarz, dla którego chcesz utworzyć pełnomocnika, a następnie wybierz pozycję Opcje<calendar name=""> > Ustawienia i udostępnianie.

6

W obszarze Udostępnij określonym osobomwybierz pozycję Dodaj osoby.

7

Wprowadź adres e-mail co najmniej jednego hosta, któremu chcesz delegować kalendarz.

8

Wybierz pole Uprawnienia , wybierz poziom uprawnień, a następnie wybierz pozycję Wyślij.

Jeśli istnieje więcej niż jedna witryna webex używana do spotkań, możesz określić, która witryna ma być używana podczas planowania spotkań w Kalendarzu Google.

1

W Kalendarzu Google wybierz Cisco WebexIkona webex w panelu bocznym.

2

Wybierz opcję Zmień witrynę Webex.

3

Wprowadź witrynę webex, której chcesz użyć do zaplanowania spotkań, a następnie wybierz przycisk Dalej.

4

Zamknij okno przeglądarki.

Co dalej?

Przy następnym tworzeniu zdarzenia podczas dodawania konferencji musisz zalogować się do określonej witryny Webex.

Gmail

Po skonfigurowaniu witryny Webex możesz zaplanować spotkanie Webex z wiadomości e-mail w Gmailu. Możesz zaplanować spotkanie z odbiorcami wiadomości e-mail w celu omówienia zawartości wiadomości e-mail.

1

W Gmailu wybierz wiadomość e-mail i wybierz Cisco WebexIkona webex w panelu bocznym.

2

Wybierz pozycję Zaplanuj spotkanie.

3

Zmień temat spotkania i wybierz strefę czasową, datę i godzinę.

4

Zaproś uczestników. Domyślnie adresy e-mail w polach "Do" i "Od" w wiadomości e-mail są zapraszane na spotkanie. Aby zaprosić innych uczestników, wybierz pozycję w obszarze Zaproś więcej uczestników i wprowadź ich adresy e-mail.

5

Wybierz pozycję Utwórz spotkanie.

Szczegóły spotkania są widoczne. Jeśli chcesz rozpocząć spotkanie od razu, wybierz pozycję Rozpocznij spotkanie.

Po skonfigurowaniu witryny Webex możesz zaplanować spotkanie Webex z wiadomości e-mail w Gmailu. Możesz natychmiast spotkać się z odbiorcami wiadomości e-mail, aby omówić treść wiadomości e-mail.

1

W Gmailu wybierz wiadomość e-mail i wybierz Cisco WebexIkona webex w panelu bocznym.

2

Wybierz pozycję Rozpocznij spotkanie błyskawiczne.

3

Wybierz temat spotkania, aby go zmienić.

4

Zaproś uczestników. Domyślnie adresy e-mail w polach "Do" i "Od" w wiadomości e-mail są zapraszane na spotkanie. Aby zaprosić innych uczestników, wybierz pozycję w obszarze Zaproś więcej uczestników i wprowadź ich adresy e-mail.

5

Wybierz pozycję Rozpocznij spotkanie.

Wygodnie jest rozpocząć spotkanie zaplanowane w Gmailu lub dołączyć do niego.

Wykonaj jedną z następujących czynności, aby rozpocząć spotkanie lub dołączyć do niego:

 • Wybierz Cisco WebexIkona webex w panelu bocznym. W obszarze Nadchodzące spotkaniawybierz pozycję Rozpocznij lub Dołącz obok spotkania.
 • Wybierz link w zaproszeniu e-mail w Gmailu.
 • Dołącz z systemu wideo lub aplikacji, wybierając adres wideo w zaproszeniu e-mail.
 • Dołącz telefonicznie, wybierając numer w zaproszeniu e-mail.
 • Jeśli masz usługę Cisco Webex Hybrid Calendar Service, wybierz pozycję Dołącz na urządzeniu wideo. Przycisk Dołącz pojawia się 5 minut przed rozpoczęciem spotkania.
 • W aplikacji Webex wybierz pozycję Dołącz.From the Webex App, select Join. Przycisk Dołącz pojawia się 5 minut przed rozpoczęciem spotkania, jeśli korzystasz z usługi Cisco Webex Hybrid Calendar Service.

Jeśli istnieje więcej niż jedna witryna webex używana do obsługi spotkań, możesz określić, która witryna ma być używana podczas planowania spotkań w Gmailu.

1

W Gmailu wybierz Cisco WebexIkona webex w panelu bocznym.

2

Wybierz Więcej akcji i Zmień witrynęWebex.

3

Wprowadź witrynę webex, której chcesz użyć do zaplanowania spotkań, a następnie wybierz przycisk Dalej.

4

Zamknij okno przeglądarki.