Ova je značajka dostupna za Webex sastanke.


Ako ste već instalirali aplikaciju Webex, automatski ćete biti nadograđeni na novu verziju. Preporučujemo da IT administratori odu na Google administratorsku konzolu i dodijele nove dosege kako bi pružili dopuštenje na razini cijele tvrtke ili ustanove, inače će se od korisnika tražiti da autoriziraju nova dopuštenja kada pokušaju zakazati sastanke webexa. Da biste dodijelili nove dosege, prijavite se na Google administratorsku konzolu i otvorite aplikacije > aplikacije Marketplace Apps > Postavke za Cisco Webex , a zatim kliknite Opozovi pristup podacima, a zatim kliknite Dodijeli pristuppodacima.

Ako administrator nije instalirao aplikaciju Webex za korisnike G Suitea, ali ju je dodao na odobreni popis aplikacija, možete otići na Google Workspace Marketplace i sami instalirati aplikaciju.

Ako se ograničenja primjenjuju na aplikacije Marketplacea, vaš Google administrator može dodati aplikaciju Webex na odobreni popis aplikacija ili može odabrati Dopusti korisnicima instaliranje bilo koje aplikacije s Google Workspace Marketplacea u postavkama Marketplacea > upravljanje pristupom aplikacijama.

Administratori mogu instalirati aplikaciju za cijelu domenu putem Googleove administratorske konzole. Otvorite support.google.com i u okvir za pretraživanje unesite Install Marketplace aplikacije.

Otvorite aplikaciju Webex za Google Workspace, a zatim kliknite Instaliraj.

Samo korisnici s računima Google Workspacea mogu pregledavati ovu stranicu na usluzi Google Workspace Marketplace.

Nakon što instalirate aplikaciju, slijedite upute u odjeljku Postavljanje web-lokacije u Google kalendaru.

Ako više ne želite zakazivati sastanke Webexa i sastanke Webex osobne sobe izravno iz Google kalendara ili Gmaila, možete ukloniti integraciju Webexa za Google Workspace.

Administratori mogu deinstalirati aplikaciju iz cijele domene putem Google administratorske konzole. Otvorite support.google.com i u okvir za pretraživanje unesite Delete a Marketplace app from Google Workspace.

1

U Google kalendaru odaberite izbornik Postavke > Postavke.

2

U odjeljku Dodaci pokraj stavkeCisco Webexodaberite Postavke > Ukloni.

Google kalendar

Da biste mogli zakazati sastanak webexa ili sastanak Webex osobne sobe, morate navesti web-mjesto koje ćete koristiti sa svojim računom.

1

U Google kalendaru odaberite Stvori događaj.

2

U odjeljku Detalji odogađaju odaberite Dodaj konferencije, a zatim Odaberite Sastanak web-mjesta ili Sastanak osobne sobe web-mjesta.

Ako u odjeljku Dodavanje konferencijene vidite te mogućnosti, administrator nije instalirao aplikaciju Cisco Webex za Google kalendar. Možda ćete moći sami instalirati aplikaciju. Dodatne informacije potražite u članku Dodavanje aplikacije Cisco Webex s tržišta Google Workspace.

3

U odjeljku Dodavanje lokacijevidjet ćete obaveznu autorizaciju ili prijavu:

 • Ako vidite Autorize, to znači da morate odobriti aplikaciju Cisco Webex za Google kalendar da biste pristupili svom Google računu. Odaberite Autoriziraj i prijeđite na četvrti korak.
 • Ako vidite potrebnuprijavu, to znači da upotrebljavate istu adresu e-pošte za svoj Webex račun i za Google Workspace te da je vaš administrator već ovlastio aplikaciju Cisco Webex za Google kalendar za pristup vašem Google računu. Odaberite Prijava i prijeđite na peti korak da biste ušli na web-mjesto koje će se koristiti za sastanke.
4

Da biste autorizirali, odaberite račun Google Workspacea koji želite koristiti s Cisco Webexom za Google kalendar.

Odaberite Dopusti.

5

Unesite web-mjesto koje želite koristiti za zakazivanje sastanaka i odaberite Dalje.


 

Ako se niste ranije prijavili, od vas će se zatražiti da se odmah prijavite. Odaberite Prijava.

Detalji konferencije dodaju se sastanku.

6

Ako želite nastaviti zakazivati sastanak, pročitajte članak Zakazivanje sastanka, u suprotnom odaberite Odustani od stvaranja događaja.

Nakon što postavite web-lokaciju , možete zakazati sastanak webexa ili sastanak Webex osobne sobe iz svog Google kalendara.

Kada stvarate događaj, možete otići na Cisco Webex Ikona aplikacije Webex na bočnoj ploči da biste promijenili postavke sastanka, kao što su alternativno glavno računalo ili cohost i vrsta zvuka. U kalendaru možete promijeniti web-mjesto i predložak sastanka iz Cisco Webexa Ikona aplikacije Webex na bočnoj ploči.

1

U Google kalendaru odaberite Stvori događaj.

2

U odjeljku Detalji odogađaju odaberite Dodaj konferencije, a zatim Odaberite Sastanak web-mjesta ili Sastanak osobne sobe web-mjesta.

3

Dodajte naslov, datum i vrijeme sastanka.

4

Ako želite da se sastanak ponovi, odaberite Ne ponavlja i odaberite koliko često želite da se sastanak ponavlja i kada želite da se ponavljajući sastanak završi.

5

Dodajte goste.

6

Da biste korisnicima olakšali pridruživanje sastanku iz Cisco Webex sobe ili stolnog uređaja, odaberite Sobe, a zatim odaberite sobne uređaje koje želite dodati. Možete birati između predloženih soba ili potražiti novu. Zbog toga se na uređaju prije početka sastanka pojavljuje gumb Uključi .

Administrator mora postaviti vaš račun pomoću usluge hibridnog kalendara Cisco Webex kako biste na ovaj način mogli zakazati uređaje u sobama.

7

(Neobavezno) Uredite mogućnosti sastanka. Na bočnoj ploči odaberite Cisco WebexIkona aplikacije Webex i odaberite predložak sastanka, dopustite sudionicima da se pridruže sastanku prije domaćina, dodijelite alternativno glavno računalo ili cohost i promijenite postavke zvuka.

8

Odaberite Spremi, a zatim Pošalji.

Pozivnica kalendara prikazuje detalje webex sastanka, uključujući vezu za uključivanje u sastanak. Vezu možete kopirati i podijeliti s drugima.

Ako se sastanak ponovi i morate promijeniti datum ili vrijeme jednog od sastanaka, pronađite i odaberite tu instancu sastanka, odaberite Uredi događaj, unesite promjene, odaberite Spremi > Ovaj događaji odaberite U redu.

Ako se sastanak ponovi i želite izbrisati pojavu sastanka jer ćete biti na godišnjem odmoru ili je državni praznik, pronađite i odaberite tu instancu sastanka, odaberite Izbriši događaj > Ovaj događaj, a zatim odaberite U redu.

Zgodno je započeti sastanak koji je zakazan pomoću Google kalendara ili se uključiti u njega.

Učinite nešto od sljedećeg:

 • Odaberite vezu u pozivnici kalendara u Google kalendaru.
 • Pridružite se iz video sustava ili aplikacije biranjem video adrese u pozivnici kalendara.
 • Pridružite se telefonom biranjem broja u pozivnici kalendara.

   

  Veza na globalni broj poziva dostupna je u uputama za pridruživanje.

 • Ako imate uslugu hibridnog kalendara Cisco Webex, na videouređaju odaberite Pridruži se . Gumb Uključi se pojavljuje se 5 minuta prije početka sastanka.
 • U aplikaciji Webex odaberite Pridruži se. Gumb Uključi se pojavljuje se 5 minuta prije početka sastanka ako koristite uslugu hibridnog kalendara Cisco Webex.

Možete delegirati nekog drugog da zakaže sastanke umjesto vas u Google kalendaru. Imati delegata korisno je u situacijama u kojima ne možete doći do računala ili ako vaša druga osoba upravlja vašim kalendarom.

Delegat mora imati račun glavnog računala na web-sastancima .

1

Prijavite se na web-mjesto, odaberite Klasični prikaz, a zatim Moj Webex.

2

Odaberite Preference > Mogućnostizakazivanja.

3

U okvir dopuštenja za zakazivanje unesite adresu e-pošte jednog ili više domaćina koje želite dopustiti zakazivanje sastanaka u vaše ime.

4

Pri dnu stranice Preference odaberite Spremi .

5

U Google kalendaru u odjeljku Moji kalendaripokažite na kalendar za koji želite izraditi delegata i odaberite Opcije za <calendar name=""> > Postavke i dijeljenje.

6

U odjeljku Zajedničko korištenje s određenim osobamaodaberite Dodaj osobe.

7

Unesite adresu e-pošte jednog ili više glavnih računala na koje želite delegirati kalendar.

8

Odaberite okvir Dozvole , odaberite razinu privilegija, a zatim Pošalji.

Ako postoji više web-lokacija koje koristite za sastanke, možete odrediti koju web-lokaciju želite koristiti prilikom zakazivanja sastanaka u Google kalendaru.

1

U Google kalendaru na bočnoj ploči odaberite Cisco WebexIkona aplikacije Webex .

2

Odaberite Promijeni web-mjesto.

3

Unesite web-mjesto koje želite koristiti za zakazivanje sastanaka i odaberite Dalje.

4

Zatvorite prozor preglednika.

Što učiniti sljedeće

Sljedeći put kada stvorite događaj, kada dodate konferencije, morat ćete se prijaviti na web-mjesto koje ste naveli za korištenje.

Gmail

Nakon što postavite web-lokaciju , možete zakazati webex sastanak putem e-pošte na Gmailu. Možete zakazati sastanak s primateljima e-pošte kako biste razgovarali o sadržaju e-pošte.

1

Na Gmailu odaberite e-poštu i odaberite Cisco WebexIkona aplikacije Webex na bočnoj ploči.

2

Odaberite Zakazivanje sastanka.

3

Promijenite temu sastanka i odaberite vremensku zonu, datum i vrijeme.

4

Pozovite sudionike. Prema zadanim postavkama adrese e-pošte u poljima "Prima" i "Šalje" u e-pošti pozivaju se na sastanak. Da biste pozvali druge sudionike, odaberite u odjeljku Pozovi još participanata i unesite njihove adrese e-pošte.

5

Odaberite Stvori sastanak.

Detalji sastanka pokazuju. Ako želite odmah započeti sastanak, odaberite Započni sastanak.

Nakon što postavite web-lokaciju , možete zakazati webex sastanak putem e-pošte na Gmailu. Možete se odmah sastati s primateljima e-pošte kako biste razgovarali o sadržaju e-pošte.

1

Na Gmailu odaberite e-poštu i odaberite Cisco WebexIkona aplikacije Webex na bočnoj ploči.

2

Odaberite Započni trenutni sastanak.

3

Odaberite temu sastanka da biste je promijenili.

4

Pozovite sudionike. Prema zadanim postavkama adrese e-pošte u poljima "Prima" i "Šalje" u e-pošti pozivaju se na sastanak. Da biste pozvali druge sudionike, odaberite u odjeljku Pozovi još participanata i unesite njihove adrese e-pošte.

5

Odaberite Započni sastanak.

Prikladno je započeti sastanak koji je zakazan putem Gmaila ili se uključiti u njega.

Da biste započeli sastanak ili mu se pridružili, učinite nešto od sljedećeg:

 • Na bočnoj ploči odaberite Cisco WebexIkona aplikacije Webex . U odjeljku Nadolazeći sastanci odaberite Započni ili Uključi se pokraj sastanka.
 • Odaberite vezu u pozivnici e-poštom na Gmailu.
 • Pridružite se iz video sustava ili aplikacije biranjem video adrese u pozivnici e-poštom.
 • Pridružite se telefonom biranjem broja u pozivnici e-poštom.
 • Ako imate uslugu hibridnog kalendara Cisco Webex, na videouređaju odaberite Pridruži se . Gumb Uključi se pojavljuje se 5 minuta prije početka sastanka.
 • U aplikaciji Webex odaberite Pridruži se. Gumb Uključi se pojavljuje se 5 minuta prije početka sastanka ako koristite uslugu hibridnog kalendara Cisco Webex.

Ako postoji više web-lokacija koje koristite za sastanke, možete odrediti koju web-lokaciju želite koristiti kada zakazujete sastanke na Gmailu.

1

Na Gmailu odaberite Cisco WebexIkona aplikacije Webex na bočnoj ploči.

2

Odaberite Dodatne akcije i Promjena web-mjesta.

3

Unesite web-mjesto koje želite koristiti za zakazivanje sastanaka i odaberite Dalje.

4

Zatvorite prozor preglednika.