Tato funkce je k dispozici pro aplikaci Webex Meetings.


Pokud jste již nainstalovali aplikaci Webex, budete automaticky upgradováni na novou verzi. Doporučujeme, aby administrátoři IT přešli do administrátorské konzole Google a udělili nové obory pro poskytnutí oprávnění v rámci celé organizace, jinak budou uživatelé při pokusu o naplánování schůzek Webex požádáni o autorizaci nových oprávnění. Chcete-li udělit nové obory, přihlaste se ke konzoli Google Admin Console a přejděte na Aplikace > Marketplace Apps > Nastavení pro Cisco Webex , klikněte na Odvolat přístup k datům a poté klikněte na Udělit přístup kdatům.

Pokud váš administrátor nenainstaloval aplikaci Webex pro uživatele G Suite, ale přidal ji do schváleného seznamu aplikací, můžete přejít na Google Workspace Marketplace a nainstalovat aplikaci sami.

Pokud se na aplikace Marketplace vztahují omezení, může administrátor Google přidat aplikaci Webex do schváleného seznamu aplikací nebo může vybrat možnost Povolit uživatelům instalovat libovolnou aplikaci z Google Workspace Marketplace v nastavení Marketplace > Spravovat přístup k aplikacím.

Administrátoři mohou aplikaci nainstalovat pro celou doménu prostřednictvím administrátorské konzole Google. Přejděte na support.google.com a vyhledejte Instalovat aplikaceMarketplace.

Přejděte do aplikace Webex pro Google Workspace a klikněte na tlačítko Instalovat.

Tuto stránku mohou v Google Workspace Marketplace zobrazit pouze uživatelé s účty Google Workspace.

Po instalaci aplikace postupujte podle pokynů v tématu Nastavení webu Webex v KalendářiGoogle.

Pokud již nechcete plánovat schůzky Webex a schůzky v osobní místnosti Webex přímo z Kalendáře Google nebo Gmailu , můžete odstranit integraci Webexu pro Google Workspace.

Administrátoři mohou aplikaci odinstalovat z celé domény prostřednictvím administrátorské konzole Google. Přejděte na support.google.com a vyhledejte Smazat aplikaci Marketplace z Google Workspace.

1

V Kalendáři Google vyberte nabídku Nastavení > Nastavení.

2

V části Doplňky vedle položky Cisco Webexvyberte Nastavení > Odebrat.

Kalendář Google

Než budete moci naplánovat schůzku Webex nebo schůzku v osobní místnosti Webex , musíte zadat web Webex , který chcete použít se svým účtem.

1

V Kalendáři Google vyberte Vytvořit událost.

2

V části Podrobnosti událostivyberte Přidat konferencia pak vyberte Schůzka Webex nebo Schůzka v osobní místnostiWebex.

Pokud tyto možnosti v části Přidat konferencenevidíte, váš administrátor nenainstaloval aplikaci Cisco Webex pro Kalendář Google. Aplikaci si možná budete moct nainstalovat sami. Další informace naleznete v tématu Přidání aplikace Cisco Webex z google workspace Marketplace.

3

V části Přidat polohuse zobrazí buď Autorizace , nebo Vyžadovánopřihlášení:

 • Pokud se zobrazí Možnost autorizovat, znamená to, že pro přístup k vašemu účtu Google musíte autorizovat aplikaci Cisco Webex pro Kalendář Google. Vyberte Autorizovat a přejděte ke kroku 4.
 • Pokud vidíte Vyžadovánopřihlášení, znamená to, že používáte stejnou e-mailovou adresu pro svůj účet Webex a pro Google Workspace a že váš administrátor již autorizoval aplikaci Cisco Webex pro Kalendář Google pro přístup k vašemu účtu Google. Vyberte Přihlásit se a přejděte ke kroku 5 a přejděte na web Webex , který chcete použít pro schůzky.
4

Chcete-li provést autorizaci, vyberte účet Google Workspace, který chcete použít s Cisco Webex pro Kalendář Google.

Vyberte Povolit.

5

Zadejte web Webex, který chcete použít k plánování schůzek, a vyberte Další.


 

Pokud jste se nepřihlásili dříve, budete vyzváni k přihlášení nyní. Vyberte Přihlásit se.

Ke schůzce se přidají podrobnosti o konferenci.

6

Pokud chcete pokračovat v plánování schůzky, přečtěte si téma Naplánování schůzky, jinak vyberte Zrušit vytvořeníudálosti.

Po nastavení webu Webex můžete naplánovat schůzku Webex nebo schůzku Webex Personal Room z Kalendáře Google.

Když vytváříte událost, můžete přejít na Cisco Webex Ikona Webex na bočním panelu a změnit nastavení schůzky, jako je alternativní hostitel nebo spoluhostitel a typ zvuku. V kalendáři můžete změnit web Webex a šablonu schůzky z Cisco Webex Ikona Webex na bočním panelu.

1

V Kalendáři Google vyberte Vytvořit událost.

2

V části Podrobnosti událostivyberte Přidat konferencia pak vyberte Schůzka Webex nebo Schůzka v osobní místnostiWebex.

3

Přidejte název, datum a čas schůzky.

4

Pokud chcete, aby se schůzka opakovala, vyberte Neopakuje se a zvolte, jak často se má schůzka opakovat a kdy má opakovaná schůzka skončit.

5

Přidejte hosty.

6

Chcete-li lidem usnadnit připojení ke schůzce z místnosti nebo stolního zařízení Cisco Webex , vyberte Místnostia pak vyberte zařízení místnosti, která chcete přidat. Můžete si vybrat z navrhovaných pokojů nebo vyhledat nový. Díky tomu se na zařízení před zahájením schůzky zobrazí tlačítko Připojit .

Váš správce musí nastavit váš účet pomocí služby Hybridní kalendář Cisco Webex , abyste mohli tímto způsobem naplánovat pokojová zařízení.

7

(Volitelné) Upravte možnosti schůzky. Na bočním panelu vyberte Cisco WebexIkona Webex a zvolte šablonu schůzky, umožněte účastníkům připojit se ke schůzce před hostitelem, přiřaďte alternativního hostitele nebo spoluhostitele a změňte nastavení zvuku.

8

Vyberte Uložita pak Odeslat.

Pozvánka do kalendáře zobrazuje podrobnosti o schůzce Webex , včetně odkazu na připojení ke schůzce. Odkaz můžete zkopírovat a sdílet s ostatními.

Pokud se schůzka opakuje a potřebujete změnit datum nebo čas jedné ze schůzek, vyhledejte a vyberte tuto instanci schůzky, vyberte Upravit událost, proveďte změny, vyberte Uložit > tuto událosta vyberte OK.

Pokud se schůzka opakuje a chcete odstranit výskyt schůzky, protože budete na dovolené nebo je státní svátek, vyhledejte a vyberte tuto instanci schůzky, vyberte Odstranit událost > Tato událosta vyberte OK.

Je vhodné zahájit schůzku, která byla naplánována pomocí Kalendáře Google, nebo se k ní připojit.

Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Vyberte odkaz v pozvánce do kalendáře v Kalendáři Google.
 • Připojte se z videosystému nebo aplikace vytočením adresy videa v pozvánce kalendáře.
 • Připojte se telefonicky vytočením čísla v pozvánce do kalendáře.

   

  Odkaz na globální telefonní číslo je k dispozici v pokynech pro připojení.

 • Pokud máte službu hybridního kalendáře Cisco Webex, vyberte na svém videozařízení možnost Připojit . Tlačítko Připojit se se zobrazí 5 minut před začátkem schůzky.
 • V aplikaci Webex vyberte Připojit. Tlačítko Připojit se se zobrazí 5 minut před zahájením schůzky, pokud používáte službu Hybridní kalendář Cisco Webex.

Můžete delegovat někoho jiného, aby pro vás naplánoval schůzky v Kalendáři Google. Mít delegáta je užitečné v situacích, kdy se nemůžete spojit s počítačem nebo pokud máte jinou osobu, která spravuje váš kalendář.

Delegát musí mít ve schůzkách Webex hostitelský účet.

1

Přihlaste se k webu Webex, vyberte Klasické zobrazenía vyberte Můj Webex.

2

Vyberte Předvolby > Možnostiplánování.

3

Do pole Oprávnění k plánování zadejte e-mailovou adresu jednoho nebo několika hostitelů, kterým chcete povolit plánování schůzek vaším jménem.

4

V dolní části stránky Předvolby vyberte možnost Uložit.

5

V Kalendáři Google v části Moje kalendářepřejděte na kalendář, pro který chcete vytvořit delegáta, a vyberte Možnosti pro <calendar name=""> > Nastavení a sdílení.

6

V části Sdílet s konkrétními lidmivyberte Přidat lidi.

7

Zadejte e-mailovou adresu jednoho nebo více hostitelů, kterým chcete kalendář delegovat.

8

Vyberte pole Oprávnění , vyberte úroveň oprávnění a vyberte Odeslat.

Pokud existuje více než jeden web Webex, který používáte pro schůzky, můžete určit, který web chcete použít při plánování schůzek v Kalendáři Google.

1

V Kalendáři Google vyberte na bočním panelu Cisco WebexIkona Webex .

2

Vyberte Změnit webWebex.

3

Zadejte web Webex, který chcete použít k plánování schůzek, a vyberte Další.

4

Zavřete okno prohlížeče.

Co dělat dál

Při příštím vytváření události se při přidávání konferencí budete muset přihlásit k webu Webex, který jste zadali k použití.

Gmail

Po nastavení webu Webex můžete naplánovat schůzku Webex z e-mailu v Gmailu. Můžete naplánovat schůzku s příjemci e-mailu a diskutovat o obsahu e-mailu.

1

V Gmailu vyberte e-mail a na bočním panelu vyberte Cisco WebexIkona Webex .

2

Vyberte Naplánovat schůzku.

3

Změňte téma schůzky a vyberte časové pásmo, datum a čas.

4

Pozvěte účastníky. Ve výchozím nastavení jsou e-mailové adresy v polích "Komu" a "Od" v e-mailu pozvány na schůzku. Pokud chcete pozvat další účastníky, vyberte v části Pozvat další účastníky a zadejte jejich e-mailové adresy.

5

Vyberte Vytvořit schůzku.

Zobrazí se podrobnosti o schůzce. Pokud chcete schůzku zahájit hned, vyberte Zahájit schůzku.

Po nastavení webu Webex můžete naplánovat schůzku Webex z e-mailu v Gmailu. Můžete se okamžitě setkat s příjemci e-mailu a diskutovat o obsahu e-mailu.

1

V Gmailu vyberte e-mail a na bočním panelu vyberte Cisco WebexIkona Webex .

2

Vyberte Zahájit okamžitou schůzku.

3

Vyberte téma schůzky, které chcete změnit.

4

Pozvěte účastníky. Ve výchozím nastavení jsou e-mailové adresy v polích "Komu" a "Od" v e-mailu pozvány na schůzku. Pokud chcete pozvat další účastníky, vyberte v části Pozvat další účastníky a zadejte jejich e-mailové adresy.

5

Vyberte Zahájit schůzku.

Je vhodné zahájit schůzku naplánovanou pomocí Gmailu nebo se k ní připojit.

Chcete-li zahájit schůzku nebo se k ní připojit, udělejte jednu z následujících akcí:

 • Vyberte Cisco WebexIkona Webex na bočním panelu. V části Nadcházející schůzkyvyberte Vedle schůzky Zahájit nebo Připojit se .
 • Vyberte odkaz v e-mailové pozvánce v Gmailu.
 • Připojte se z videosystému nebo aplikace vytočením adresy videa v e-mailové pozvánce.
 • Připojte se telefonicky vytočením čísla v e-mailové pozvánce.
 • Pokud máte službu hybridního kalendáře Cisco Webex, vyberte na svém videozařízení možnost Připojit . Tlačítko Připojit se se zobrazí 5 minut před začátkem schůzky.
 • V aplikaci Webex vyberte Připojit. Tlačítko Připojit se se zobrazí 5 minut před zahájením schůzky, pokud používáte službu Hybridní kalendář Cisco Webex.

Pokud existuje více než jeden web Webex, který používáte pro schůzky, můžete určit, který web chcete použít při plánování schůzek v Gmailu.

1

V Gmailu vyberte na bočním panelu Cisco WebexIkona Webex .

2

Vyberte Další akce a Změnit webWebex.

3

Zadejte web Webex, který chcete použít k plánování schůzek, a vyberte Další.

4

Zavřete okno prohlížeče.