תכונה זו זמינה עבור Webex Meetings.


אם כבר התקנת את יישום Webex, המערכת תשדרג לגרסה חדשה באופן אוטומטי. אנו ממליצים למנהלי IT לעבור למסוף Admin של Google ולהעניק תחולות חדשות למתן הרשאה לכלל הארגון, אחרת משתמשים יתבקשו לאשר הרשאות חדשות בעת ניסיון לתזמן פגישה ב-Webex. כדי להעניק תחולות חדשות, היכנס למסוף Admin של Google ועבור אל יישומים > יישומי Marketplace > הגדרות עבור Cisco Webex ולחץ על ביטול גישה לנתונים ולאחר מכן לחץ על הענקת גישה לנתונים.

אם מנהל המערכת לא התקין את היישום Webex עבור משתמשי G Suite אבל הוסיף אותו לרשימת היישומים המאושרים, אתה יכול לעבור אל Google Workspace Marketplace ולהתקין את היישום בעצמך.

אם מגבלות מוחלות על יישומי Marketplace, מנהל Google יכול להוסיף את היישום Webex לרשימת היישומים המאושרים או יכול לבחור לאפשר למשתמשים להתקין כל יישום מתוך Google Workspace Marketplace בתוך הגדרות Marketplace > ניהול גישה לאפליקציות.

מנהלי מערכת יכולים להתקין את היישום עבור הדומיין כולו באמצעות מסוף Admin של Google. עבור אל support.google.com וחפש התקנת יישומי Marketplace.

עבור אל יישום Webex עבור Google Workspace ולאחר מכן לחץ על התקן.

דף זה זמין להצגה ב-Google Workspace Marketplace למשתמשים בעלי חשבונות Google Workspace בלבד.

לאחר התקנת היישום, בצע את ההוראות כדי להגדיר את האתר Webex ביומן Google.

אם אינך מעוניין עוד לתזמן פגישות Webex ופגישות Webex בחדר אישי ישירות מיומן Google או Gmail, באפשרותך להסיר את שילוב Webex עבור Workspace ‏Google.

מנהלי מערכת יכולים להסיר את התקנת את היישום עבור הדומיין כולו באמצעות מסוף Admin של Google. עבור אל support.google.com וחפש מחיקת יישום Marketplace מ-Google Workspace.

1

ביומן Google, בחר בתפריט הגדרות > הגדרות.

2

במקטע תוספים, לצד Cisco Webex, בחר באפשרות הגדרות > הסרה.

יומן Google

לפני שתוכל לתזמן פגישה של Webex או פגישה של Webex בחדר אישי, עליך לציין את אתר Webex שבו יש להשתמש עם חשבונך.

1

ביומן Google, בחר יצירת אירוע.

2

תחת פרטי אירוע, בחר באפשרות הוסף שיחות ועידה ולאחר מכן בחר פגישה ב-Webex או פגישה ב-Webex בחדר אישי.

אם אינך רואה אפשרויות אלה תחת הוספת שיחות ועידה, מנהל המערכת לא התקין את היישום Cisco Webex עבור יומן Google. ייתכן שתוכל להתקין את היישום בעצמך. לקבלת מידע נוסף, ראה הוספת יישום Cisco Webex מ-Google Marketplace.

3

תחת הוספת מיקום, תראה הענקת הרשאות או נדרש להתחבר:

 • אם אתה רואה הענקת הרשאות, סימן שאתה צריך לאשר את Cisco Webex עבור יומן Google לקבל גישה לחשבון Google. בחר אשר ועבור לשלב 4.
 • אם אתה רואה את נדרש להתחבר, פירוש הדבר שאתה משתמש באותה כתובת דואר אלקטרוני עבור חשבון Webex ועבור Google Workspace, וכי מנהל המערכת כבר אישר את יישום Cisco Webex עבור יומן Google כדי לקבל גישה לחשבון Google שברשותך. בחר באפשרות התחבר ועבור לשלב 5 כדי להזין את אתר Webex שישמש לפגישות.
4

כדי להעניק הרשאה, בחר בחשבון Google Workspace שבו ברצונך להשתמש עם Cisco Webex עבור יומן Google.

בחר אפשר.

5

הזן אתר Webex שבו ברצונך להשתמש כדי לתזמן פגישות ובחר הבא.


 

אם לא התחברת מוקדם יותר, תתבקש להתחבר כעת. בחר התחבר.

פרטי שיחות הוועידה נוספים לפגישה.

6

אם ברצונך להמשיך לתזמן פגישה, ראה תזמון פגישה, אחרת בחר באפשרות ביטול יצירת אירוע.

לאחר הגדרת אתר Webex, באפשרותך לתזמן פגישת Webex או פגישת Webex בחדר אישי מיומן Google.

בעת יצירת אירוע, ניתן לעבור לסמל Webex ‏Cisco Webex בלוח הצדדי כדי לשנות את הגדרות הפגישה, מארח חלופי או מארח שותף ואת סוג השמע. ב'יומן', ניתן לשנות את אתר Webex ואת תבנית הפגישה מסמל Webex‏ Cisco Webex בלוח הצדדי.

1

ביומן Google, בחר יצירת אירוע.

2

תחת פרטי אירוע, בחר באפשרות הוסף שיחות ועידה ולאחר מכן בחר פגישה ב-Webex או פגישה ב-Webex בחדר אישי.

3

הוסף את כותרת הפגישה, התאריך והשעה.

4

אם אתה מעוניין שהפגישה תחזור על עצמה, בחר באפשרות לא חוזרת ובחר באיזו תכיפות ברצונך שהפגישה תחזור ומתי ברצונך שהפגישה החוזרת תסתיים.

5

הוסף אורחים.

6

כדי להקל על האנשים להצטרף לפגישה מחדר Cisco Webex או מהתקן שולחני, בחר חדרים ולאחר מכן בחר במערכת הוועידה שברצונך להוסיף. ניתן לבחור מתוך חדרים מוצעים או לחפש אחד חדש. פעולה זו גורמת ללחצן הצטרפות להופיע במכשיר לפני תחילת הפגישה.

על מנהל המערכת להגדיר את חשבונך באמצעות Hybrid Calendar Service ‏Cisco Webex כך שתוכל לתזמן התקנים באופן זה.

7

(אופציונלי) ערוך את אפשרויות הפגישה. בחלונית הצד בחר Cisco Webex סמל Webex ובחר בתבנית הפגישה, אפשר למשתתפים להצטרף לפגישה לפני המחשב המארח, להקצות מחשב מארח חלופי או מנחה, ולשנות את הגדרות השמע.

8

בחר שמור ולאחר מכן שלח.

הזמנת לוח השנה מציגה את פרטי פגישת Webex, כולל קישור להצטרפות לפגישה. באפשרותך להעתיק את הקישור ולשתף אותו עם אחרים.

אם הפגישה חוזרת ועליך לשנות את התאריך או השעה של אחת מהפגישות, אתר ובחר את המופע של הפגישה, בחר באפשרות ערוך אירוע, בצע את השינויים, בחר שמור > אירוע זה ובחר אישור.

אם הפגישה חוזרת על עצמה וברצונך למחוק מופע של הפגישה מאחר שאתה נמצא בחופשה או שמדובר בחג, אתר ובחר מופע זה של הפגישה, בחר באפשרות מחק אירוע > אירוע זה ובחר אישור.

נוח להתחיל פגישה או להצטרף לפגישה שתוזמנה באמצעות יומן Google.

בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • בחר את הקישור בהזמנה של יומן Google.
 • הצטרף ממערכת וידאו או יישום על-ידי חיוג כתובת הווידאו בהזמנה ביומן.
 • הצטרף לטלפון על-ידי חיוג המספר בהזמנה ביומן.

   

  הקישור אל global call-in number זמין בהוראות ההצטרפות.

 • אם יש ברשותך Cisco Webex Hybrid Calendar Service, בחר באפשרות הצטרף במכשיר הווידאו. הלחצן 'הצטרפות' מופיע 5 דקות לפני תחילת הפגישה.
 • מיישום Webex בחר באפשרות הצטרפות. הלחצן 'הצטרפות' מופיע 5 דקות לפני שהפגישה מתחילה, אם אתה משתמש ב-Cisco Webex Hybrid Calendar Service.

באפשרותך להקצות מישהו אחר כדי לתזמן פגישות למענך ביומן Google. הקצאת נציג היא שימושית כשאין באפשרותך להגיע למחשב או אם משתמש אחר מנהל את היומן שלך.

לנציג הפועל מטעמך חייב להיות חשבון מארח ב-Webex Meetings.

1

היכנס לאתר Webex, בחר תצוגה קלאסית ובחר ה-Webex שלי.

2

בחר העדפות > אפשרויות תזמון.

3

בתיבה הרשאת תזמון, הזן את כתובת הדואר האלקטרוני של מארח אחד או יותר שברצונך לאפשר לו לתזמן פגישות בשמך.

4

בחר באפשרות שמור בתחתית הדף העדפות.

5

ביומן Google, תחת היומנים שלי, הצבע על לוח השנה שבו ברצונך ליצור נציג ובחר אפשרויות עבור <שם יומן> > הגדרות ושיתוף.

6

תחת שתף עם אנשים ספציפיים, בחר באפשרות הוסף אנשים.

7

הזן את כתובת הדואר האלקטרוני של מארח אחד או יותר שאליו ברצונך להקצות את לוח השנה.

8

בחר בתיבה הרשאות, בחר ברמת ההרשאה ובחר שלח.

אם קיים יותר מאתר Webex אחד שבו אתה משתמש עבור פגישות, באפשרותך לציין את האתר שבו אתה מעדיף להשתמש בעת תזמון פגישות ביומן Google.

1

ביומן Google, בחר Cisco Webex סמל Webex בלוח הצדדי.

2

בחר באפשרות שינוי אתר Webex.

3

הזן אתר Webex שבו ברצונך להשתמש כדי לתזמן פגישות ובחר הבא.

4

סגור את חלון הדפדפן.

מה לעשות בשלב הבא

בפעם הבאה שתיצור אירוע, בעת הוספת ועידה, יהיה עליך להיכנס לאתר Webex שציינת לשימוש.

Gmail

לאחר הגדרת אתר Webex, באפשרותך לתזמן פגישת Webex מדואר אלקטרוני ב-Gmail. ניתן לקבוע פגישה עם נמעני הודעת הדואר האלקטרוני כדי לדון בתוכנה של הודעת הדואר אלקטרוני.

1

ב-Gmail, בחר הודעת דואר אלקטרוני ובחר Cisco Webex סמל Webex בלוח הצדדי.

2

בחר קביעת מועד לפגישה.

3

שנה את נושא הפגישה ובחר את אזור הזמן, התאריך והשעה.

4

הזמן משתתפים. כברירת מחדל, בעלי כתובות הדואר האלקטרוני בשדות ' אל ' ו-'מאת' בהודעת הדואר האלקטרוני מוזמנים לפגישה. כדי להזמין משתתפים אחרים, בחר תחת הזמן משתתפים נוספים והזן את כתובות הדואר האלקטרוני שלהם.

5

בחר באפשרות צור פגישה.

פרטי הפגישה מופיעים. אם ברצונך להתחיל את הפגישה מייד, בחר באפשרות התחל פגישה.

לאחר הגדרת אתר Webex, באפשרותך לתזמן פגישת Webex מדואר אלקטרוני ב-Gmail. ניתן להיפגש באופן מידי עם נמעני הודעת הדואר האלקטרוני כדי לדון בתוכנה של הודעת הדואר האלקטרוני.

1

ב-Gmail, בחר הודעת דואר אלקטרוני ובחר Cisco Webex סמל Webex בלוח הצדדי.

2

בחר באפשרות התחל פגישה מידית.

3

בחר בנושא הפגישה כדי לשנותו.

4

הזמן משתתפים. כברירת מחדל, בעלי כתובות הדואר האלקטרוני בשדות ' אל ' ו-'מאת' בהודעת הדואר האלקטרוני מוזמנים לפגישה. כדי להזמין משתתפים אחרים, בחר תחת הזמן משתתפים נוספים והזן את כתובות הדואר האלקטרוני שלהם.

5

בחר באפשרות התחל פגישה.

נוח להתחיל פגישה או להצטרף לפגישה שתוזמנה באמצעות Gmail.

בצע אחת מהפעולות הבאות כדי להתחיל פגישה או להצטרף אליה:

 • בחר ב-Cisco Webex סמל Webex בלוח הצדדי. תחת פגישות קרובות, בחר באפשרות התחלה או הצטרפות לצד הפגישה.
 • בחר את הקישור בהזמנה לדואר האלקטרוני ב-Gmail.
 • הצטרף ממערכת וידאו או מיישום וידאו על-ידי חיוג כתובת הווידאו בהזמנה בהודעת הדואר האלקטרוני.
 • הצטרף באמצעות הטלפון על-ידי חיוג המספר בהזמנה בדואר האלקטרוני.
 • אם יש ברשותך Cisco Webex Hybrid Calendar Service, בחר באפשרות הצטרף במכשיר הווידאו. הלחצן 'הצטרפות' מופיע 5 דקות לפני תחילת הפגישה.
 • מיישום Webex בחר באפשרות הצטרפות. הלחצן 'הצטרפות' מופיע 5 דקות לפני שהפגישה מתחילה, אם אתה משתמש ב-Cisco Webex Hybrid Calendar Service.

אם קיים יותר מאתר Webex אחד שבו אתה משתמש עבור פגישות, באפשרותך לציין את האתר שבו אתה מעדיף להשתמש בעת תזמון פגישות ב-Gmail.

1

בתוך Gmail, בחר ב-Cisco Webex סמל Webex בלוח הצדדי.

2

בחר פעולות נוספות ובחר שינוי אתר Webex.

3

הזן אתר Webex שבו ברצונך להשתמש כדי לתזמן פגישות ובחר הבא.

4

סגור את חלון הדפדפן.