Rodzaje połączeń w aplikacji Webex

Dostępne opcje połączeń zależą od Twojego konta:

 • Połączenia aplikacji Webex

  Możesz wykonywać tego typu połączenia, jeśli administrator nie skonfigurował twojego konta z funkcjami połączeń. Dzięki tej konfiguracji możesz dzwonić tylko do kogoś innego w aplikacji Webex, a nie do czyjegoś numeru telefonu.

 • Podstawowe połączenia z numerami telefonów

  Organizacja może skonfigurować Twoje konto, aby móc dzwonić do innych osób pod ich numerem służbowym lub komórkowym.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zachowanie wywołań w aplikacji Webex App.

Typy urządzeń

Istnieją różne typy urządzeń, których można używać z aplikacją Webex, a urządzenia te oferują różne funkcje połączeń:

 • Urządzenia osobiste— może to być Twój telefon stacjonarny lub masz osobiste urządzenie Cisco DX.

  Po nawiązaniu połączenia z urządzeniem osobistym możesz wykonywać i odbierać zarówno połączenia z aplikacją Webex, jak i podstawowe połączenia z numerami telefonów.

 • Urządzenia znajdującesię w pobliżu — może to być pobliskie urządzenie Webex w biurze lub w sali konferencyjnej. Te urządzenia mogą być urządzeniami lokalnymi lub w chmurze. Oba typy urządzeń wyglądają tak samo, ale można z nimi robić różne rzeczy.

  • Urządzenia lokalne — można łączyć się z urządzeniem lokalnym tylko za pomocą ultradźwięków, aby uzyskać więcej informacji, zobacz Automatyczne łączenie się z urządzeniem Webex z aplikacji WebexApp. Po nawiązaniu połączenia z lokalnym urządzeniem do obsługi połączeń można wykonać następujące czynności:

   • Nawiąż połączenie z aplikacją Webex za pomocą podłączonego urządzenia.

   • Odbierz połączenie z aplikacją Webex za pomocą aplikacjiWebex, podłączone urządzenie nie jest używane.

   • Wykonaj podstawowe połączenie z numerami telefonów za pomocą podłączonego urządzenia.

   • Odbierz podstawowe połączenie z numerów telefonów za pomocą aplikacjiWebex, podłączone urządzenie nie jest używane.

  • Urządzenia w chmurze — możesz również automatycznie łączyć się za pomocą ultradźwięków, a ponadto możesz znaleźć urządzenie w chmurze i połączyć się z nim, aby uzyskać więcej informacji, zobacz Znajdowanie i łączenie się z pobliskimi urządzeniami Webex z aplikacji WebexApp .

   Po nawiązaniu połączenia z urządzeniem w chmurze w celu obsługi połączeń można wykonać następujące czynności:

   • Nawiąż połączenie z aplikacją Webex za pomocą podłączonego urządzenia.

   • Odbierz połączenie z aplikacją Webex za pomocą podłączonego urządzenia.

   • Wykonaj podstawowe połączenie z numerami telefonów za pomocą podłączonego urządzenia. [miejsce hybrydowe]

   • Odbierz podstawowe połączenie z numerów telefonów za pomocą aplikacjiWebex, podłączone urządzenie nie jest używane.