Typer av samtal i Webex

Vilka samtalsalternativ som är tillgängliga beror på ditt konto:

 • Webex-samtal

  Du kan ringa den här typen av samtal om administratören inte har konfigurerat ditt konto med samtalsfunktioner. I den här konfigurationen kan du bara ringa någon annan iWebex, inte någon annans telefonnummer.

 • Grundläggande samtal till telefonnummer

  Din organisation kan konfigurera ditt konto så att du kan ringa personer på deras arbets- eller mobilnummer.

Mer information finns i Samtalsbeteende i Webex.

Typer av enheter

Det finns olika typer av enheter som du kan använda med Webex och dessa enheter erbjuder olika samtalsupplevelser:

 • Personliga enheter– Det här kan vara ditt skrivbordstelefon eller så har du en personlig Cisco DX-enhet.

  När du är ansluten till en personlig enhet kan du ringa och besvara både Webex-samtal och grundläggande samtal till telefonnummer.

 • Enheter i närheten– Detta kan vara en Närliggande Webex-enhet på ditt kontor eller i mötesrum. Dessa enheter kan vara antingen lokala eller molnenheter. Båda typer av enheter ser likadana ut, men du kan göra olika saker med dem.

  • Lokala enheter – Du kan endast ansluta till en lokal enhet med hjälp av ultraljud för mer information, se Anslut automatiskt till en Cisco Webex-enhet från Webex. När du är ansluten till en lokal enhet för samtal kan du göra följande:

   • Ring ett Webex-samtal med den anslutna enheten.

   • Svara på ett Webex-samtal med Webex-appen, den anslutna enheten används inte.

   • Ring ett grundläggande samtal till telefonnummer med den anslutna enheten.

   • Svara på ett enkelt samtal från telefonnummer med Webex-appen så används inte den anslutna enheten.

  • Molnenheter – Du kan också ansluta automatiskt med ultraljud, och dessutom kan du hitta och ansluta till en molnenhet, för mer information, se Hitta och anslut till närliggande Cisco Webex Devices från Webex.

   När du är ansluten till en molnenhet för samtal kan du göra följande:

   • Ring ett Webex-samtal med den anslutna enheten.

   • Svara på ett Webex-samtal med den anslutna enheten.

   • Ring ett grundläggande samtal till telefonnummer med den anslutna enheten. [hybridplats]

   • Svara på ett enkelt samtal från telefonnummer med Webex-appen så används inte den anslutna enheten.